บริการให้คำแนะนำการเขียน reference และ ตรวจบรรณานุกรม รูปแบบ APA

บริการให้คำแนะนำการเขียน reference และ ตรวจบรรณานุกรม รูปแบบ APA

บริการให้คำแนะนำการเขียน reference และ ตรวจบรรณานุกรม รูปแบบ APA ก่อนเผยแพร่บนเว็บไซต์ e-research.siam.edu สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม. ส่งไฟล์หน้าบรรณานุกรมในรูปแบบ ไฟล์ .pdf มาให้บรรณารักษ์ตรวจ และจะแจ้งผลกลับในวันถัดไป นักศึกษาสามารถเดินมาตรวจด้วยตนเองได้ที่ ห้องสมุดมารวย ชั้น 6  อาคาร ตึก 19 มหาวิทยาลัยสยาม เวลา 10.00-16.00 น. วันอังคาร ถึง อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์)


This is a service for checking in writing reference and checking bibliography in APA format for students of Siam University. Please send the reference file in .pdf format to the librarian for review. And will report the results back the next day


นักศึกษาจะต้องเข้าสู่ระบบอีเมล์ เพื่อส่งไฟล์ได้

Timestamp
ID-รหัสนักศึกษา
Document
Result
17/1/2021, 15:11:266003900012https://drive.google.com/open?id=1ruiw87rJ9i7Sc-ti-s4cqzOMzBMAORMmhttps://dochub.com/manonatrattanajan/JWop0ZAKkv303l2RrYa9GP/08-ref-mrrt-rt-pdf?dt=Dt_CUcgUTdEManUtDhR3
18/1/2021, 15:34:2818012564https://drive.google.com/open?id=18rBDEXzDDFKXWFqzGM3i0NJTGPSSiN9p-
2/2/2021, 10:13:255903900012https://drive.google.com/open?id=1Io2ZzbGUsovagsG8rePutK2kpEJzfpIWเขียนผิดหมดเลย ดูตัวอย่างที่ถูกต้องตามนี้ คลิก https://drive.google.com/file/d/1UBDSU2AA3CwQcGliSP6UZQSFgAexjBvw/view?usp=sharing
12/2/2021, 12:54:0739122012https://drive.google.com/open?id=15BlqPZw4_RInKecECPf5eHgccanux588อันนี้สังเกตพบว่ามีจุดผิดพลาดเล็กน้อยครับ ไม่ต้องแก้ไขก็ได้ นะครับ ผ่านเลยนะครับ 1. ตรงชื่อ ยุพิน สืบมาศ. ผมพบว่า เข้าถึงได้จากต้องเว้น 1 วรรค 2. สุดําทิพย์ ตันตินิกุลชัยและศุภวัฒน์ ตันตินิกุลชัย. อันนี้แก้ให้เว้นวรรค ระหว่าง และ นะครับ
12/2/2021, 12:56:1239122012https://drive.google.com/open?id=1cdB7LhwFPi_IeMns5TP_MgYyHmSh2psrถูกต้องครับ
12/2/2021, 12:57:2639122012https://drive.google.com/open?id=1kYie7WxrM_GvGtZOWdExPj9ZNyCNQGWQผ่านฉลุยครับ
12/2/2021, 17:16:0939122012https://drive.google.com/open?id=1nyqnXGm12nvwOM-pgksw4S-XSkI0NJ7UOK แล้ว
12/2/2021, 17:33:3939122012https://drive.google.com/open?id=1qFIaIOaY-W5LXqPgLgmFzbIbJd22ed_jOK แล้ว
12/2/2021, 17:54:1839122012https://drive.google.com/open?id=1sEFnm0jLltfLjjVSh5wzp4T5jdke59wyok แล้ว
20/2/2021, 15:30:3039122012https://drive.google.com/open?id=1MkAyY7R9Nb5j6UpK2P2AWlQa7REaU59Fok แล้ว
21/2/2021, 23:50:346217210005https://drive.google.com/open?id=1jKfkwmfIR6k2saUul7MbpEG4KJcldLm7ส่งเอกสารผิด (ผลอักขราวิสุทธิ์) แต่ที่นี่ไม่ได้ตรวจผลความซ้ำซ้อน โปรดส่งหน้าบรรณานุกรมเท่านั้น
26/2/2021, 10:07:3639122012https://drive.google.com/open?id=1LNI5aCr-eyl2fivVbtMpbyebmUK7vSuUok แล้ว
27/2/2021, 12:07:3257043003300https://drive.google.com/open?id=1fyFCZb_Yx6P5dC-ciN86YFXJMbPDmV2Sกรุงเทพ: แก้ไขเป็น กรุงเทพฯ: | ส่วนชื่อเรื่อง การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และ เอกสารทางการขนส่ง เป็นตัวเอียง
6/3/2021, 16:20:575604300085https://drive.google.com/open?id=11MHne0gCSv60wvUVyrl0HMszwv6JLB83ok แล้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *