อ.ไมเคิลแจ้งว่า นักศึกษาต้องส่ง .pdf เท่านั้น และฟอร์แมตของหน้า Abstract จะต้องถูกต้อง หากพบ จะไม่ตรวจให้ นักศึกษาที่พบว่าส่งไฟล์ที่ผิดพลาดไม่ถูกต้อง โปรดแก้ไข แล้วส่งมาใหม่นะครับ

Please submit only pdf and abstract page format. Must be correct. If found, will not check. If students find that the file is incorrect or incorrect, please correct and send it again.

Abstract checker

ตั้งชื่อไฟล์ .pdf ด้วยชื่อผู้ส่ง และตามด้วย เลขไอดีนักศึกษา

*ตรวจเฉพาะปีการศึกษา 2562 (2019) ถึงปัจจุบัน

ห้ามส่ง .doc หรือ .docx  (ไม่ตรวจ)

Attach pdf files only and abstract pages only. Name the file as your name and ID.

 

บันทึกการส่งไฟล์รอบแรก

(อัพเดทผล วันอังคาร ตอนเที่ยง)

วันที่
ชื่อ
รหัสนักศึกษา
ลิ้งค์ไฟล์
[[ ความคืบหน้า >>
Status
13/5/2021, 23:12:12Chakit Sripapet6005500015https://drive.google.com/file/d/148ALlZs0lEGrePALHLbDqNsg_bRQO7fw/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1zKp-gAnM5HANDgum1ChynXE32dfX24el/view?usp=sharing
13/5/2021, 23:14:49Antika and Pitchaya6004300031 6004300119https://drive.google.com/file/d/1qrSf-ECLgBQlrelCIKV1tMqITqLLJOQO/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1eqnCcfaXrJcsOTrEyEtv2dqs1fcsmvTg/view?usp=sharing
14/5/2021, 17:29:27Nadtawat khotnam 6003100017https://drive.google.com/file/d/1kCiNTT9KVNG4N6OQrUdS3hv2pIGsSkEH/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1Kw4aILTcml6dDW7RoEmiyjaKDEVWCDpA/view?usp=sharing
15/5/2021, 17:54:28visuwat khantong6217210008https://drive.google.com/file/d/1DjU2s3I5vX5tYQBGsCqTomeV4wQ_Ii92/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1-qsb5rNd2UAmYhE5Y-1MkWmVjhAhRgTv/view?usp=sharing
18/5/2021, 14:25:22Warisorn Mouengsiri5906400022https://drive.google.com/file/d/1o1E9ZewupEdZ0Fuo6AVY3vRhZunpyPqk/view?usp=drivesdkส่งเอกสารมาผิด กรุณาส่ง Abstract มาใหม่
18/5/2021, 21:54:54Nuchcnanad Malihual6124220001https://drive.google.com/file/d/1dpq0A9wxEejpK1K-2PkaDg8Gp69QUKe_/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1D-6LU4-PUYWJeLLSXI8yZZBxMBLfLj_F/view?usp=sharing
20/5/2021, 13:34:27Onaburekhalen Abumere Jackson5917193020https://drive.google.com/file/d/1Rw81wIzFpu5NUC0V-YxV4ALjHhyyIXN1/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1x3TMenhXiszm0pM4uCTE9HO0rlUwViID/view?usp=sharing
20/5/2021, 13:37:32Onaburekhalen Moses Oriabiojie5917193021https://drive.google.com/file/d/1Ot0R8MVaHEEQRXJ7tR9Wq3ZvS_UbpBtI/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1D-bMJkJGG9Aly6oOwE-S9tN_nD8zXwk2/view?usp=sharing
21/5/2021, 14:46:25Thanarak Suksawat6104300158https://drive.google.com/file/d/1drPYYkVK96ekpVqtvnFac9QWDe8DgTRC/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1CyHz0cIy-GcmZZ5dAwrdRbB1I-_-jhq1/view?usp=sharing
21/5/2021, 15:31:18Sutep Phoinhom 6003500005https://drive.google.com/file/d/1ExkcmXMgeqk9jQA_5Tmz7FhhazfjslmX/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1CqKs2mswzwzJTAjychgFyrlzVNe2ZMNz/view?usp=sharing
22/5/2021, 16:32:40Watit saetiew5806400012https://drive.google.com/file/d/1pXP_NAtqmvoFNEKTic26ImgMN_Go8TFA/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1CewxAdRFn1cK1tnkRzVyZQt366ZYEn-4/view?usp=sharing
24/5/2021, 1:01:58Apinya Nualkarjang6006400002https://drive.google.com/file/d/12k71hufexcUqP4npoNfgek1Fb379icDG/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1FDaleNme8J1M55VVaGuSaJ8v_4x8N_p0/view?usp=sharing
24/5/2021, 17:51:06youtthasart arjhan6006400009https://drive.google.com/file/d/1U8ApWnb5jWtslPXRfHnInhj1k7Zc0j5I/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1FJ7ufbjfLBE9nDK9suDR4xO1cXiXWCLG/view?usp=sharing
25/5/2021, 17:16:39Warisorn Mouengsiri5906400022https://drive.google.com/file/d/1VsFC2nHPuFCeHyTuVz1n_gc5XAw85wS4/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1FJUOi7gj-ytBL-dvKaicih3Nd6r-8GAb/view?usp=sharing
25/5/2021, 18:22:29Dorcas Tongna Mutfwang5917810002https://drive.google.com/file/d/11rmrEO0SCPmQTsFcmkTbEZA98RjuiRTo/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1FEerU-0zmWWY6QyUCERVwnP81W6NDM9Z/view?usp=sharing
26/5/2021, 20:35:46Khanchai Seesod6006400008https://drive.google.com/file/d/13qCdl4YhaJVB8Wk7y4AUURYNx0f6gpIB/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1FH5iB1FwUMsxQ2RIcgGUpCD0iiKRiOtX/view?usp=sharing
27/5/2021, 11:23:20นางสาวสิริจรรยา จำปาแดง5802100002https://drive.google.com/file/d/1BEKCotEM06ap6z0rhR2jq-pn_O9wZtJB/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1FJpA5ale3Pe4mKCsPVVAzijddw2UMX__/view?usp=sharing
27/5/2021, 16:54:02Ratthanan Konphewlert6002200009https://drive.google.com/file/d/1jxY2Y9eePogW77nR6gRWR80mFBHMdsGG/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/17MhRDCi-rwZVPEZ_6uwrr7-C0Fu66KhY/view?usp=sharing
29/5/2021, 0:33:24Atikarn Phromchan5906400038https://drive.google.com/file/d/1Kjx-UWxd-7vHhR-voLha6MDAFNFO17rz/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1utfqlykXZgqefk43Lc3dSh7dVgUGzklQ/view?usp=sharing
29/5/2021, 9:26:49Chutikarn Kusonsapang 5906400025https://drive.google.com/file/d/1ppm7EL1Rzurzrd7mEwA7Wznp6rHEMHxG/view?usp=drivesdkผ่านรอบแรกเลย มารับผลที่ห้องสมุดมารวย
29/5/2021, 13:47:40supakorn kultontiwanich6102200003https://drive.google.com/file/d/1YIff7GdKWy19z8IQxE1I11NoiEgiMqq4/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/11jrs4XHfvwaMC7bQHyO1jqmjO7IXaVbY/view?usp=sharing
29/5/2021, 13:58:52Chanchai Ounmanee6102200008https://drive.google.com/file/d/1S2lP2e1T2Gb2k8oX4jrraBF-HawIFhfl/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1kThb_Pdc8VGFRxpybAakZvThgAcJAV-r/view?usp=sharing
29/5/2021, 14:11:44Pareploy pandoneg5906400003https://drive.google.com/file/d/1T09IGzqphZVtuGkTwsvEn6ASfHbIpcaj/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1XjWGG-qCugsmuKvFuqK4NUTGGFdb82bG/view?usp=sharing
29/5/2021, 14:13:30Nopanut Phetkaew6002200013https://drive.google.com/file/d/1yrmgDVPOSQ5wkvO082t_UrGOTktfdiSu/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1sKo50RSNe5t-yZdtbP1yHQJJ_zjrj8lq/view?usp=sharing
29/5/2021, 14:36:06Naridsara Meesub6006400003https://drive.google.com/file/d/1lzGaV8Jjf6LJxg0a2QrtfPInUIUvzCQa/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1Gt_ZkKnbqRcfM0cnNiY3QDLh_dSxwffs/view?usp=sharing
29/5/2021, 15:35:54Maneewan Thapnakok6006400001https://drive.google.com/file/d/1NdKw815huwXEnq8MrLjjLtmKweGU7vFy/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1gHAKN5jxK4gW8uT_hKzWY4b2Y8Q-RqUe/view?usp=sharing
30/5/2021, 2:33:14สุนิตย์ตา ขุนตาล6102200019https://drive.google.com/file/d/1GSXquKFHjmyD9oRB__4RW9xNEFoqDPx1/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1HzM5_S7xIA3hqNKIlCF5dD7CwJnbFgAA/view?usp=sharing
30/5/2021, 11:55:30กมลขนก หนูช่วย5804300437https://drive.google.com/file/d/1TKTNvlYZHT2hh5tEBi83nfhZ0UeITRNZ/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1UVTpMEKPPOm5ahutBE9ZUkEO1Q-MRP0U/view?usp=sharing
30/5/2021, 12:14:10Nonthakon Keadkamchonsakul6004300028https://drive.google.com/file/d/1WpS_oTJtj-MG-dX_JzE8NEi8MB7UyrUw/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/12Ov2A1xGPJc4uCvrMZh6SJ6oywBuEcBt/view?usp=sharing
31/5/2021, 9:35:55Sudarat Kanyalert5906420002https://drive.google.com/file/d/1uRvaIBN1pDTwruG0A__t–QpV2lkCO_-/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/16IbJdIN2O8uGyqT-8EDJn_VnE8vRLpHa/view?usp=sharing
31/5/2021, 9:38:12Krittamet Charronerune5902200002https://drive.google.com/file/d/1Zla3g2jMFNNunM-pPLBjcxa4fTK41i8I/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1jvgnvgi2ECHi_9u0wlFX3eW5WYERftaO/view?usp=sharing
31/5/2021, 10:19:14Sathikorn Saneewong5902200010https://drive.google.com/file/d/12rdLVQ7MdwshjeLwgJCgOUTjXf0Z19uR/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1hdvMAbA8LLOODoqMo6Byrm2LrI3rmhfs/view?usp=sharing
31/5/2021, 12:41:45Thana Boonnak Anawin Watsuepthaeo Jannaporn Thangratpongampai 6004300091 6004300082 6004300083https://drive.google.com/file/d/10H1OejHFo0l04XwOy7ui_zE8nZs0fbWX/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1JAoBolse90lfyF45F-33YdNGWjZ_CP1V/view?usp=sharing
31/5/2021, 15:15:47นายพริษฐ์ เผือกพิพัฒน์5902200006https://drive.google.com/file/d/1atjm31TDv51M-yhRcGhl4pJWjXd6hQWt/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1ufKcgCo1BQK5VqFOhKlkCs3t1ytBMUfy/view?usp=sharing
31/5/2021, 18:59:22Varissara Paesaman6104300123https://drive.google.com/file/d/194YW-uq8t3hpD1hCGW7VVFKuH3QRtXwn/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1pUynnYCfLg6OSGXHiuE7jj921Iy8uIA8/view?usp=sharing
1/6/2021, 15:46:03นายปภาวิน ศรีพล6117210004https://drive.google.com/file/d/1l3niYvebHt481Fyb-hwRn2ktkfNb5we3/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1jC4-hM_Idy_E2bqQRvNAUOGBdf4rP2PG/view?usp=sharing
1/6/2021, 17:28:09พิมพ์วรีย์ บุญสร้าง6102200001https://drive.google.com/file/d/1tV4AUxAjuHIoEzi5L4b64HbkW-xiDuDF/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/16UznzPDVgFKzSXrXTTJMTyTBrEvgH3ZY/view?usp=sharing
1/6/2021, 23:56:03อนุธิดา แซ่เจิ้ง6106400012https://drive.google.com/file/d/1bcz3_4l3bTbsad4SrcTMBN_1Y6RGI1gv/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1IFAcWhETFhLBRQfz8hc8Xf-5UWPiePS6/view?usp=sharing
2/6/2021, 21:32:50นาย สุวัฒน์ นิตย์กลาง6121100004https://drive.google.com/file/d/1-DU8jRmn3RZEjmGemzAInwLzDx93vMHK/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1bG8LeyXoQ2wn3F-g9-GUJRifR_fwxcHO/view?usp=sharing
2/6/2021, 22:19:01Weerapat Suvarach6021100010https://drive.google.com/file/d/1CEGNQHdKdlGSfB-gZCpE0MkTDu3KtqRC/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/13qFNMcCjoRbfwXJQVaokkCq-GaXSl3l-/view?usp=sharing
4/6/2021, 11:37:03นาย ภูวนัส ยนตรกิจ6004300251https://drive.google.com/file/d/12mU-gY8c9wyYL7707kRDpXjoiw3YI-F5/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1Jm2yfBQpu0pVNAdwG3rl6uH0NiZhpcja/view?usp=sharing
5/6/2021, 0:02:37Sarinda Chanpanet 6004300222https://drive.google.com/file/d/1pDm4Nm124PiTAx69KYschCGAjczz130L/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1lrj-d8hPZze_9Dw9gm82jPHPXmt7eVN3/view?usp=sharing
5/6/2021, 11:51:15Thitipan Srisupol6004640020https://drive.google.com/file/d/1OwBgCKFWHk_EyUrz9rBZneZfhx-n1a4f/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/11ZTxs_KfGGHtxNrl8xGjNq-CZ23QLMLU/view?usp=sharing
5/6/2021, 14:10:45Theeraphong Naonim6111100011https://drive.google.com/file/d/1wagaV-AyG05i7IYcoRLUjMKOBm1BQ2RP/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1PSwI9b62bzmtysVYQs56FNR4hhHdkAkG/view?usp=sharing
5/6/2021, 14:14:04Wisanu Keawpuang6111100002https://drive.google.com/file/d/1SoKSPj6Po-LbRs0eEXr1lAKKdWfr8NAp/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1pWROz0FbMdsDJG8UsPzK8OoYCmTnD2g2/view?usp=sharing
6/6/2021, 2:51:39พีรญา ซ้ายอ่อน6005200016https://drive.google.com/file/d/1NNpFHWvQWI1SERo3N4oPxECpJdpiicQI/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1CLQIVd2HGm3pVe3pr0ebRCmyCCwJjPK5/view?usp=sharing
6/6/2021, 3:02:15ธีรภัทร เจริญรักษ์6005200014https://drive.google.com/file/d/1zecI3b23gZLjjJUY8halyAWS6RtBcwFv/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1sw_3d6Yu-0Xtr1uVuahlmky4TBdZ69xP/view?usp=sharing
8/6/2021, 16:09:01Kobkarn Krobngoen6005500010https://drive.google.com/file/d/1MZUZFBQyMA2SIMim5xHWRHkSaGiDAGFX/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1U4mI9X69tZz33J7AxsqLlfRlUpFVWZ-b/view?usp=sharing
8/6/2021, 16:12:45Arnuparp Arphasataya6005500021https://drive.google.com/file/d/1NOI8ZgCYzOid6V3kTB4v9_YhEfObd8Er/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1YNoD_0f9KX3PJwj5PE1tNh_WeK5K6cDo/view?usp=sharing
8/6/2021, 19:30:54นาย ภูวนัส ยนตรกิจ6004300251https://drive.google.com/file/d/1z9m530MRby_jDDHnFUdMUKoTwFLndSaf/view?usp=drivesdk
9/6/2021, 0:50:47พิธา หนังสือ6005500023https://drive.google.com/file/d/1DtTT-8S94jZ9ds3jFn0pjbgjfRmZ6JxG/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1VHpSEwfuTblLZd4IZRjHCGfhLSLPzCQG/view?usp=sharing
9/6/2021, 13:14:31พิมพ์วรีย์ บุญสร้าง6102200001https://drive.google.com/file/d/1scV-ESW7OXYBtHGKREsm3sKa_t_6TqvA/view?usp=drivesdkผ่านรอบแรก กรุณามารับผลที่ห้องสมุดมารวย
10/6/2021, 13:37:58ชนนท์ คงโครัตน์5804600064https://drive.google.com/file/d/1DovmjrNqj3vHd0L9eLKlGaW7dhqwZci-/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1Ep_JEjhunG-qxkuZM8mjM5S1oYPUywqR/view?usp=sharing
11/6/2021, 14:36:48Dai zhixing6217195016https://drive.google.com/file/d/1yoh18Yf3TSrTQHCIAXxxayhtqifsRUVL/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/11GNgGALV3X6MvpBAQsdhN7GG-r0ZWc76/view?usp=sharing
11/6/2021, 14:45:26Wang yi6217195018https://drive.google.com/file/d/1SRos0lZYwmLSLsF9Lj4wJdNIYQXb8yh4/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/19v76Q7j0VxuOHE7rvn3lF0nQCywV1SN-/view?usp=sharing
11/6/2021, 14:55:45นางสาว รินรดา เดือนดารา6014400007https://drive.google.com/file/d/1sap6VpdvqAcs_3L_0OOLgofBI1EdCQdR/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1TYcKM3f8x2VJHqXYBsrSawaHe66M8Uej/view?usp=sharing
12/6/2021, 18:36:20ภัคพล สุขเงิน5705700005https://drive.google.com/file/d/1daHN6pM6LCEIAlvImR6OpTYUJdbsJyZL/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1-mJ4BSheq5EkAs3cSkxPyBgbOZ5jP7nQ/view?usp=sharing
13/6/2021, 19:29:30พศิน นิธีธนพร6005300009https://drive.google.com/file/d/1LZzwa2DntxmsRhN2-eK4T-Gbu7QWYf1r/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1kRgSEE40N77NbjW7HkjOLRiwzPDfIlYD/view?usp=sharinghttps://docs.google.com/document/d/1AR1mb7rAwq7Rntw9fSttm37Zlzhow4UzSXTO7IOn2Fc/mobilebasic
13/6/2021, 21:20:59ธีรพัฒน์ กายทอง6005200015https://drive.google.com/file/d/1WtMgn-os5Mbh0q4cCLJscXe3XGpspXIF/view?usp=drivesdk* รับผลแล้ว 29/06/2021
14/6/2021, 11:28:00ZHANG YUAN6117195016https://drive.google.com/file/d/1aa_FPYIYmu5L77BQySVAunhYt_nxfVF3/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1uyf8SMwjeV7ZjB3R7716AKcTFavpRFOo/view?usp=sharing
14/6/2021, 12:16:19์Nattidatorn Suwannawong6005200028https://drive.google.com/file/d/1JqWXlrjRATPjmzODWR9GFHgJSDFpf2v1/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1HtOJLrfE1LP9Hi3C7y2e23AKVxc0wF7Y/view?usp=sharing
14/6/2021, 12:31:09ZHANG JINMING6217195040https://drive.google.com/file/d/11v0zRVYy17QhglSO1XTEKUo9Nv6THaE9/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1zYk2Kd6HBPXhI0oDWpINhY-iarmygG-3/view?usp=sharing
14/6/2021, 16:45:35ศตวรรษ ขวัญแก้ว6005200013https://drive.google.com/file/d/1izOFdgKhmjy8RVYiUOfLZXtVQGiecyrD/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1W3HQPa7nHh6qkbZCDNZBhN4Fw_Tirymi/view?usp=sharing
14/6/2021, 20:16:06areeya kumnerdsiri6005200010https://drive.google.com/file/d/1i6uKrK5P8vLYTYxXgI-aVs_dNaOfYIe5/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1hgBRe3C907XudH8YrK_6uiZYLH11qpNF/view?usp=sharing
14/6/2021, 22:27:21Miss Panhathai Sompadung6005200033https://drive.google.com/file/d/1cl0FUJGeubT0tKPTHfE5nAoYR9YsH3Pj/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1mFSsf7VqjZDxXzj_hcXXonNHunj9NiuD/view?usp=sharing
14/6/2021, 22:29:01Kunraphat Hothong6005300004https://drive.google.com/file/d/1RllP_fWn1PgUbxDxOcykVE7J2rGx1dCL/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1sTCtrMtckphbqktRVB3jMfSdOIlwpfac/view?usp=sharing
15/6/2021, 11:28:21นายไรวินท์ นนทะสุต6004400062https://drive.google.com/file/d/1M7xx-S_WJAGSAC9W6D_yJewQDGG494ig/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1gdu-C5IoBgepw2sY9msro4BjTN0rzj5_/view?usp=sharing
15/6/2021, 14:39:25นายวรธน สุทธิกร5805500007https://drive.google.com/file/d/1qCGtC5F5NcEJm2cRAotiL_i4utW-I9R3/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1Vr0yN_kwDEtL7iRU_ak4vI0-dEIZ9Qiz/view?usp=sharing
15/6/2021, 15:26:31Miss Tanya Withitwuthinan6005200012https://drive.google.com/file/d/1cAFoZ-KPoV9QB-j5ZeEq-lT8SiKTCfbP/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1VnM7XU8PqFL6JDPt-ub1w6jupspUoyRK/view?usp=sharing
15/6/2021, 19:47:24Huang Yubo5905200030https://drive.google.com/file/d/1wgsvYLz6xCISva_ZgN4JgFpgilxPSMAR/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1OS3-7qFDqqmXHOeEqPLrz9udBVr3YaT9/view?usp=sharing
15/6/2021, 20:41:26Khanitta Sathupan6005300013https://drive.google.com/file/d/1trz5Vn78KBsyf_gYOlxjDZ3i1qtTqELA/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/17LPROmYp1dgUZjqGHyz0dudhm9eCDal_/view?usp=sharing
15/6/2021, 20:49:32จิราภรณ์ ชูวงษ์6005300002https://drive.google.com/file/d/1K8VWaukUCeS2afwcKdW3gq6Xky99Zsiu/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/19_G2757EZJhckBGnWcETTAeEP5SmJA2o/view?usp=sharing
16/6/2021, 17:40:31ศิวภรณ์ วันทอง6202000004https://drive.google.com/file/d/13uqOCcSP6zuxqvMq0ZKigOCHRmMt95Ly/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1plDrNPeP4yVh-9SPV57S5Pt2J9nXL55u/view?usp=sharing
16/6/2021, 21:22:10นายจิรนันท์ ธรรมวงศ์5903920001https://drive.google.com/file/d/15eRWOpaxNQnMzQH13pj7_U3xqmDjXX0a/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1EMDv4lG2E8upzOLJLPDNlqgrp9EVOgXN/view?usp=sharing
17/6/2021, 13:57:01Sarinda Chanpanet6004300222https://drive.google.com/file/d/1oCA0BFsKejC0F_zK1-_8WTiFzYM-WjYx/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1mnEQVD2haI_6Rmcgz1_RWekH9JKOmC8w/view?usp=sharing
17/6/2021, 19:34:04ศิตา โมกขเวศ5905300003https://drive.google.com/file/d/1O2Z26kwqnTfIp3ck-T9D3PwOpcivwgny/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1Ef4_5RqKggwqcusarsjdalBQUhePCL3M/view?usp=sharinghttps://docs.google.com/document/d/1AR1mb7rAwq7Rntw9fSttm37Zlzhow4UzSXTO7IOn2Fc/mobilebasic
18/6/2021, 3:27:23Nichary Noparutchainun5904400101https://drive.google.com/file/d/1xPMpkKMhpQkUTUeJQD2_O6qIN5gZjOlm/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1FLcnNGGvPtqokoJ1NV16kR23uR26zU9P/view?usp=sharing
18/6/2021, 11:10:02Napat chankanachoke6004400071https://drive.google.com/file/d/1oXMJPRZCx92OrBZtOED0YyaGoxs6R1fQ/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1dglfrerimMuDxuMcerU0JC2NOJ_z8s1-/view?usp=sharing
18/6/2021, 16:24:24พศิน นิธีธนพร6005300009https://drive.google.com/file/d/1ZDmTRQXJ1rRS1mzfn9ByijfxYXVRfcmr/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1dkXX9RIW3tRyHtmXJ9Vwzo7BMMZi-IfE/view?usp=sharing
18/6/2021, 23:27:21Panhathai Sompadung6005200033https://drive.google.com/file/d/1nm4NUaN2Z1FIdHx5mE1j7uRDMvsOOGln/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1FRXKwzUSaCJiGoVr4pPygPqFEJL9PElu/view?usp=sharing
19/6/2021, 12:52:19Jirachot Wanawirod5703900002https://drive.google.com/file/d/1csG8I2Wp1UJ8NknJhfyvkcIZ0skRwSp0/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1w3Jz1Mgjo7UWZudGd7RAUX1OTwi4yx0n/view?usp=sharing
19/6/2021, 14:42:45XIE LINYU5917195011https://drive.google.com/file/d/1DJPj7BBmTHwtAZgUZflsbBwvdXkEM8I3/view?usp=drivesdkPlease resubmit the abstract.
19/6/2021, 18:18:44li xiuyi6217195015https://drive.google.com/file/d/1eb2Gd-DzTzjY5_enG8K7C90kLPJEOidV/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1wHFzrEPaxNFNztwLxjR-1xl6Z1_w54_w/view?usp=sharing
20/6/2021, 10:44:43ธนภัทร ประเสริฐวุฒิ6105500011https://drive.google.com/file/d/1XfgXEVGd0Gl_Dg6x_cFY9bmerA3fKsB2/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1galOs7qe_DkzpCf1KFnLvg-pQBSMc4L_/view?usp=sharing
20/6/2021, 12:46:05ศิตา โมกขเวศ5905300003https://drive.google.com/file/d/1FmDnkeN1lQ_lqC3tVY-qsbXs8wwQFw7B/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1e6TUQzOrOyp_1Ls-O3fCT_I7zK0ldlEg/view?usp=sharing
20/6/2021, 13:34:19Praewwanit Akarawuthi6005220004https://drive.google.com/file/d/1RFYHff49ulp_FouNpn4552QVSCuODMLv/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1jnTK6VQmTtNTF5c9sSTPTv7NGBr-90xM/view?usp=sharing
20/6/2021, 15:43:53visuwat khantong6217210008https://drive.google.com/file/d/12IPRDT6wQaUG3SANpg1xRR6jiAGz0rRn/view?usp=drivesdk* รับผลแล้ว 27/06/2021
20/6/2021, 15:46:48Mr.Weerayut wongdee6217210005https://drive.google.com/file/d/1W_3OM4pqEQb7N9NgUfAudJwF9Qcthhf0/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1sc1QCwh2Q0YBcM9fDjqaDsAzIb5yaEKc/view?usp=sharing
20/6/2021, 16:37:22Nattapon Thongto6005200026https://drive.google.com/file/d/1yFvR3HMZxHjIdbe36Q5K8kfBDhzY73PY/view?usp=drivesdkกรุณาแก้ไขบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ตาม format นี้ แล้วส่งกลับมาใหม่ https://docs.google.com/document/d/1AR1mb7rAwq7Rntw9fSttm37Zlzhow4UzSXTO7IOn2Fc/mobilebasic
20/6/2021, 17:08:28ณัฐพล ทองโต6005200026https://drive.google.com/file/d/1FQW9Pe-wDDNBdz1q5Es5g6jV2DidCI40/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1dxrvrVpNL3S3ROHBZHLtiudMQPwp8A5X/view?usp=sharing
21/6/2021, 16:23:51Chonnipa Siasakul6004300122https://drive.google.com/file/d/1dtBcazHDYZdVgABrAP5lyS9o5ksCrFjY/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1e3IdeVocMnoeBM6grcdo_-iCs_UR4hk_/view?usp=sharing
22/6/2021, 11:50:48Sattawat Kwankaew6005200013https://drive.google.com/file/d/1fdPLl_SB9X42v-qC3yi9MbGKDDSRZ7FJ/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
22/6/2021, 13:56:48Sarinda Chanpanet6004300222https://drive.google.com/file/d/13kp4Hjo3nYAjwxg-LbZMu4kVCEr3r-Qp/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
22/6/2021, 23:34:35Areeya kumnerdsiri6005200010https://drive.google.com/file/d/1h0ZaLwMgEHR2R7-X7tPABY9Ra722QcnR/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
22/6/2021, 23:36:15์Nattidatorn Suwannawong6005200028https://drive.google.com/file/d/1XBF_UfT1fHyUxUvjwggMfWeDgInb1EjF/view?usp=drivesdk* รับผลแล้ว 01/07/2021
23/6/2021, 9:36:49Wisavakorn Khemapanya6005200031https://drive.google.com/file/d/1FWOJ1aMviIcxPyG9dkIOS6DTce3hhsBr/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1ivdcqBF_3XNSaWV1Ro4DPzeuJjdMiCfZ/view?usp=sharing
23/6/2021, 16:07:53วิลาสินี แก้วสา6004400118https://drive.google.com/file/d/1Tjba7UYou3w_yOHWn-mNK8Nd4T4XMZep/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/16vnY431BhC8c7IW33U_jCb4_AsumuOQA/view?usp=sharing
24/6/2021, 10:36:13Napat chankanachoke6004400071https://drive.google.com/file/d/1A6RmDYzXnU4PIQQRg56TTJY8r_RlitdX/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1dglfrerimMuDxuMcerU0JC2NOJ_z8s1-/view?usp=sharing
24/6/2021, 10:54:13yothakorn juengprasertsri6005500006https://drive.google.com/file/d/1NpyUQ__Te6A2T-DLr9Ge31hR2I7hw5TN/view?usp=drivesdkแก้ https://drive.google.com/file/d/13ts4qCj-0EAxJa3Ock-t2v7aN3gaKagV/view?usp=sharing
24/6/2021, 11:09:03paveena kongbowonkiat5905500010https://drive.google.com/file/d/1ckfhKnxYRdKmeFwW6a9sOMFHH8-9qF1X/view?usp=drivesdkแก้ https://drive.google.com/file/d/11LR3nDLxPp9x_-oZyiUzsRvRHNrd3okW/view?usp=sharing
24/6/2021, 12:12:59Patcharaporn Tomun5804400191https://drive.google.com/file/d/1A6B7zNIorG2w3cZb7Nr9qoYnAdDBc-GC/view?usp=drivesdkแก้ https://drive.google.com/file/d/1EB2xmr673PFs7217aiX_PfzRHBAoPo0B/view?usp=sharing
24/6/2021, 13:52:17Napat chankanachoke the last file6004400071https://drive.google.com/file/d/1Gubw6wGez0J1JFZoAnW79wHrme-npO8Q/view?usp=drivesdkแก้ https://drive.google.com/file/d/1u0dICB4YKcLG8N5bZEgQ6_28Iduc457O/view?usp=sharing
24/6/2021, 17:29:01Sethawut Rongmunkong6005200006https://drive.google.com/file/d/18qsxwTylIyfjOweLJDQO6DrsH7xB3RyB/view?usp=drivesdkแก้ https://drive.google.com/file/d/1a0j6so7oyLPelJa44EBbsNXFJhuirvjE/view?usp=sharing
24/6/2021, 17:50:40ศิตา โมกขเวศ5905300003https://drive.google.com/file/d/1VKdMCw4ZN1938ojloCZ23OLW3D8ZuAVJ/view?usp=drivesdk* รับผลแล้ว 01/07/2021
24/6/2021, 18:04:20Xie lin yu5917195011https://drive.google.com/file/d/1QiSKVNnq9Dk9XGpDe6zu5rarkoTQIAsy/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1k44NUngP27XcKdgLpb11SHPzvtiN9R3G/view?usp=sharing
24/6/2021, 18:22:12Thanisorn Euasuchon6004420012https://drive.google.com/file/d/1b4Ft0vNNVAilZt937xMfJ0lQ4CeUjYoj/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1js5xzsoINOOaBiwJUp2BgRsbBQd31FEs/view?usp=sharing
24/6/2021, 21:59:49pita nangsue6005500023https://drive.google.com/file/d/1Ck5fq5gP-s5e1r3Z_tzI-GL283kd0Fl9/view?usp=drivesdk* รับผลแล้ว 03/07/2021
25/6/2021, 12:27:36Chatchaphon Phimmai6103200014https://drive.google.com/file/d/1dzTNbYRodZjptt5tRqxpEhM_60UlwxVB/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1jtIGwdgEi7feoTAO2GFIY6GchEuEjE6T/view?usp=sharing
26/6/2021, 13:25:11Tanya Wolter6005200004https://drive.google.com/file/d/1IGSij43-m_nY9_SYZF-AZ-59TPW6iP0D/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1jtyNNfpH-v6aSvHanFOKQ5G1LZvqgtt6/view?usp=sharing
26/6/2021, 15:19:52Napat Chankanachoke6004400071https://drive.google.com/file/d/1YvqQFkqYBRtwg7lUk6WGMTQQy4vicQbm/view?usp=drivesdkแก้ไขฟอร์แมท ตามรูปแบบนี้ https://drive.google.com/file/d/1dglfrerimMuDxuMcerU0JC2NOJ_z8s1-/view?usp=sharing
26/6/2021, 16:45:51Zheng zhong xin6117195018https://drive.google.com/file/d/16kKYr9EN5-HtSNEdJhBSOOswEzopOTYP/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1moc1tcQXk9uJMuKnkpHVboJ379-hc7Nj/view?usp=sharing
26/6/2021, 16:46:01PHARATT RUN6019312002https://drive.google.com/file/d/1Upaqy4p6sGqxB_6p6Mpo_CInE_NsBnS9/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1mN4000z-_223eNXeQ3ZYFWEq3CMo2QwP/view?usp=sharing
26/6/2021, 17:17:00Ms. Waraporn Mingkhum6202000001https://drive.google.com/file/d/1vuQvPgK-6YtRjMsmcKvhNtQef1ydQLAd/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1ju0bHVCed3nRK-i8rSzR0O23uhulwccL/view?usp=sharing
26/6/2021, 19:52:15fan ying na6217195014https://drive.google.com/file/d/1lfzat6Wv2idtf_B89RwcSf0V6iPzNl8G/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1mK9nqmgSrFAW-GCmA4ZJzu4nou4D-UDE/view?usp=sharing
28/6/2021, 0:36:16Pattanaporn Srisombut5905200001https://drive.google.com/file/d/1Xp7STCcBvBB7x7WvDMfDhwA0Ke8GXUfc/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1mbZcm01pZ2RH9WMcQhn7r4ue-sbuukpC/view?usp=sharing
29/6/2021, 13:39:53Akkapan5911100005https://drive.google.com/file/d/1GDpfWRiUqPewM6HZX03gJeSLBWAxievt/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1mx9MLT8GRUOm1C_0_jbwZkyKM2zhVsMe/view?usp=sharing
29/6/2021, 13:47:50Nittaya Chaisuk6217100027https://drive.google.com/file/d/1vn9Xiy5nZG0zphaVYujNtWxwUN0XDmIE/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1n3HQvjb26udUFtydGtol69T1Y1_u1OLG/view?usp=sharing
29/6/2021, 15:16:36Krittapas Likitanantachai6005700011https://drive.google.com/file/d/1Zm0C_W1Jg_BrX_xf6OqX92iQj62CjVsU/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1mr0lthKKVTIUwEUlfcahNmRjTrO4M5if/view?usp=sharing
29/6/2021, 19:52:43Hanruethai Aonkham5904300076https://drive.google.com/file/d/1FwR8ZmgrnnqrL6EwrUjF5Ijj4nKwcZa1/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1rNScIGjQeFwitEXXtvptVPWp3Tc9DC7X/view?usp=sharing
29/6/2021, 23:56:25Mr. Korn Ngamjetworakul6022520001https://drive.google.com/file/d/1OF6tUT0ZSQPLTy2RGPygT9HodfTSmh_F/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1r4kBjnjwSk9kJeiFh6awxBJagoRigHNA/view?usp=sharing
30/6/2021, 9:23:29ZHANG JINMING6217195040https://drive.google.com/file/d/17z5a0DdnOMBE1xEurG9usUdaXsHLD_XO/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1qRirzSWBQc7WcHrNLbAGXh9kozrshA8v/view?usp=sharing
30/6/2021, 13:31:16Chanpreecha Taplakorn6121100005https://drive.google.com/file/d/1H5rQqUMobqaXd39rGcrmh9CFDxhg2NwA/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1rIsO3eutS9hlHZxtGVb3B5c0cSKbfn6x/view?usp=sharing
30/6/2021, 19:03:30Fan Yingna6217195014https://drive.google.com/file/d/1vQhBS34Vnn5mM3jahXM66nIrLw_33Gfv/view?usp=drivesdkReceived results on 5 July 21
1/7/2021, 0:46:13Kanokwan Sriya6005300003https://drive.google.com/file/d/15sZK649FovoIfMhrHisyYQOR2IS0flxf/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1qzzMR9cFBAJdK1ENVYeHacv2GmGsJ7Ye/view?usp=sharing
1/7/2021, 3:45:43Mr. Chaiyaporn Loawaynok6002500004https://drive.google.com/file/d/1qyCt6V-jE1KbYRvfODhFDG7ldEpFhAYQ/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1rEtQab_Lfto0rSrohDYa0xYfmDz_grnP/view?usp=sharing
1/7/2021, 10:16:37Supasuta Nueasuwan6005200002https://drive.google.com/file/d/1AZxtchIpA98ornZznEB-seiutnp-VEeq/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1qXbytr1WwweR7orR0doY2CdCIsyekHJr/view?usp=sharing
1/7/2021, 14:41:38Zheng Zhong xin6117195018https://drive.google.com/file/d/1T9vS3MLShEFw5-E-xBgLOy5aLCQV3KZa/view?usp=drivesdkReceived results on 5 July 21
1/7/2021, 15:24:14Prisuda Khiewkamrop, Pichanee Srichumjan 6004500004 , 6004500029https://drive.google.com/file/d/149FH6mwmNDc6JcytX30Sb-t1GeakZns0/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1q_DviQ5UDKAo0hoMqgP4zj83x_CJCCdJ/view?usp=sharing
1/7/2021, 15:54:10thanapon supchunsuk6123200014https://drive.google.com/file/d/1Fbj0UrrsdS8WpK73gvT9ZKw29zQ5Ncb5/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1qhsdLJYLaH8xfraDlqNN6fA6ddMQukXB/view?usp=sharing
1/7/2021, 16:34:06Vipawan Wararux , Ratirat Poomperm60,045,000,126,004,500,000https://drive.google.com/file/d/1X-0vID3SXsv3YqXlYeRV_w3WCAUhhvSE/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1qTpybxX447VzWyT5At_FoBCOfAkJKIg9/view?usp=sharing
1/7/2021, 16:41:51Chaiyachet Kreebang6103200005https://drive.google.com/file/d/134yn7_Z6M6-9bwNIiAUzDoQomBfiJ8Fp/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1r9c57wC72crOkMpr3mvJVDLIxVh-Psih/view?usp=sharing
1/7/2021, 17:04:30Nitiphon Sarakul , Jariya Wongsittichai6004500021 , 6004500022https://drive.google.com/file/d/1Y4otMFJ3wk7gpxNKPKWNYYoqJlVN0Iyh/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1qRx1g39hppYB62lIpQK9ZJhYOKnWE1pV/view?usp=sharing
2/7/2021, 0:45:35XIELINYU5917195011https://drive.google.com/file/d/1xs609Y3SOkH-H_SdIg5FBPWmjXFeV3t8/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1k44NUngP27XcKdgLpb11SHPzvtiN9R3G/view?usp=sharing
2/7/2021, 0:46:56Xielinyu5917195011https://drive.google.com/file/d/1O1_7YERnQdKE9rCP3lX0uVkXlD7EU2f5/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1k44NUngP27XcKdgLpb11SHPzvtiN9R3G/view?usp=sharing
2/7/2021, 0:47:00Xielinyu5917195011https://drive.google.com/file/d/10Ca7ubg-v9vGaggVEHm2ivZkS1sz0RJJ/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1k44NUngP27XcKdgLpb11SHPzvtiN9R3G/view?usp=sharing
2/7/2021, 15:50:15ZHANG JINMING6217195040https://drive.google.com/file/d/1MTPzlgwmdyZErNazj7DWWGV8OYAANuQF/view?usp=drivesdkPassed, please pick up the result at the maruey library
2/7/2021, 16:17:42Rawipas Putpongphaew6004500011https://drive.google.com/file/d/15UOyn_M6je3XjXCZCSArkX6HP8tjtnYZ/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1w7XYxBY8AWRijpK_ZQcnZu78iB9RAi4Q/view?usp=sharing
2/7/2021, 16:44:22Suttida Wawbut6004500008https://drive.google.com/file/d/1c0YVmRGYSW1MRcn1eTMNTTQ2WiLyADdN/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1vwExR1VjMZzBjX3oA5x6WONqc0i-SbiE/view?usp=sharing
2/7/2021, 17:56:54Chonticha saetie6004300112https://drive.google.com/file/d/19VEx_gd3DuXr0WAOrONxoSEq0joTMRZ1/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1w7cCJNpqcAZEKTP0kN0jBBjchvKNRn6v/view?usp=sharing
2/7/2021, 18:02:40Mr.Jedsada Sorranawit6019200003https://drive.google.com/file/d/18jaMz3OPGmu2-Ax7n4GVKiVaEqGkGBBD/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1urSxewvbPXrvyAdpRS4-WjZmXhPxUaKu/view?usp=sharing
3/7/2021, 10:15:35Vipawee Wararux6004500013https://drive.google.com/file/d/1To0jD2SX-jAeWdZ99vb6CR7PY0fnPMjH/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1wAN4Cs0Zzo5xd_LQ3iruLr3A-QRwKWMr/view?usp=sharing
3/7/2021, 10:27:29Miss Nuttarida Buakum and Mr. Natathum Premashthira5704800087 and 5804820001https://drive.google.com/file/d/1vLFbu4ESKu9XCjgCW1ZbFf8rYzbi9pLS/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1w7wF1avujXnWiQqFW9hwdNUBrUiFV7fQ/view?usp=sharing
3/7/2021, 10:31:27Mr. Nutthawut Phaisoonsin and Mr. Narawit Laingyou5704800058 and 5704800079https://drive.google.com/file/d/1doa8PmRQ2zmV4AWEcoeGtFNdEIwrTYEi/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1we71VWh4GBZeU6KBsb-8bpHb8r5_IUsw/view?usp=sharing
3/7/2021, 12:23:11Wai Wai Oo6317190010https://drive.google.com/file/d/1WVPqDTJ1-pY6Bgia3mCPxOR8lXs8UKK-/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1wDb95W2crxlNGspcv8_zmDodyvtZxxCn/view?usp=sharing
3/7/2021, 12:35:55Aye Myat Sonny6217192023https://drive.google.com/file/d/1GQWws_keIbC2ghaDrXfiwjnOhdgZ9VVH/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1wHN0s8OWYuz-iMhf0apv2vj-X0HCiEtS/view?usp=sharing
3/7/2021, 17:46:59Mr. Patomporn Krathongyam6122500002https://drive.google.com/file/d/1f1lbgiKHIv69scWCrgONOfC3am9LZ9Mo/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1wdvOSeuxV7bsjBbrPNlECIrsbaDxNs5E/view?usp=sharing
3/7/2021, 20:51:10Sathaporn sabpamuk6103200004https://drive.google.com/file/d/1FNAu3hRaE4-pJvqHjH_qkFMXBCgfXVMo/view?usp=drivesdkรูปแบบการจัดหน้าเอกสารไม่ตรงตามแบบของสหกิจ. https://drive.google.com/file/d/1yNqBZB9HEId9zJfZWPWNa37cdOJe2Xi_/view?usp=drivesdk
3/7/2021, 22:38:54Suphadet Klansub6123200009https://drive.google.com/file/d/1PQJ01vaMQNQku4r6zPfgwbedDhkckfWG/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1wQ8DqiPs5ikseDf6ocMkwCjogY0Op973/view?usp=sharing
5/7/2021, 14:39:43Mr. Patomporn Krathongyam6122500002https://drive.google.com/file/d/12Wim418tT_8NRJybTWg5EZhV_JHAQFFY/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1wdvOSeuxV7bsjBbrPNlECIrsbaDxNs5E/view?usp=sharing
6/7/2021, 11:14:18Saranporn6014320001https://drive.google.com/file/d/1C3Wdtcy2vzC8KRF0HfqYQ8m0YfGn-t9u/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1xRf06v4jDigyGJty-eQKEhOOU6EgO9m7/view?usp=sharing
6/7/2021, 16:33:50Sathaporn sabpamuk6103200004https://drive.google.com/file/d/1Lo1AOhCEO7Elc1IJ1ER_JL5aRMoH44ya/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1wUA2Lx7S3PgcQCxcpAN4E3kErBhr56pI/view?usp=sharing
7/7/2021, 10:28:09LIU JIE6117195407https://drive.google.com/file/d/1wzVRqcvV4aNPgOplah-LGpThEFlW2Ypq/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1bt_FZEKOvNjsgaFy4Loddg4xD_bMBfuv/view?usp=sharing
7/7/2021, 10:29:31WANG DAN6217195042https://drive.google.com/file/d/1DEZeKG8G7-kGR0YMHqWNkWX2SYF0DNQK/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1-QWXXA-PQLRxsN3BMncbHHIkrFyZj40V/view?usp=sharing
7/7/2021, 10:31:52LU ZHIQIAN6117195406https://drive.google.com/file/d/1wwcU6MJaCG-17g9NlaoC9hUa38m5ZX_J/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1zw2m6FmlMeY0Jtwuz8hZcDckTvGMYR-E/view?usp=sharing
7/7/2021, 11:40:46Paphatchaya5904300325https://drive.google.com/file/d/163X1_VDeaH638s3mQApx-_WUntegjETv/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1zvwt7VROKW0TulTsjrzUIj9eIsEpJFX3/view?usp=sharing
7/7/2021, 12:19:47ZHANG YUAN6117195016https://drive.google.com/file/d/1DwDUKQ1a98o6_EKs_gHEeM70Fu4tIntD/view?usp=drivesdkPassed, please pick up the result at the maruey library
7/7/2021, 14:46:35Wilawan Chueanit6004000005https://drive.google.com/file/d/1gCNO-6pYXFFF3TSJJ1MsQvnuhsYHuS3v/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1-GjTZb-0ZCFwKLyg-Xq2MgWbmL7cUE3n/view?usp=sharing
7/7/2021, 15:17:54Kessara Maijun5605000019https://drive.google.com/file/d/163GoQk_lGjkZ3ygDU04GrN_K1kj7xob4/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1-B1bI-j4AjaqYoHryMG1p0Ekvgk5JkRV/view?usp=sharing
7/7/2021, 15:43:45Ms. Waraporn Mingkhum 6202000001https://drive.google.com/file/d/1l37QxEdETinJE1nVSqBQDt4hiVKSTsob/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1-7Cky8ZNlZP_aIDf6V1oZPgHqWqMbb7r/view?usp=sharing
7/7/2021, 16:00:50Jutontorn Kunakornwong6117100031https://drive.google.com/file/d/1hhYk3lnKhGzDdtO8VLZ4luAIefFet8BM/view?usp=drivesdkรูปแบบการจัดหน้าเอกสารไม่ตรงตามแบบของ MBA https://drive.google.com/file/d/1h_oDBTxixcX_gynHqWeEaT4myZxvNwow/view?usp=sharing
8/7/2021, 20:27:46Jutontorn Kunakornwong6117100031https://drive.google.com/file/d/1J-Ap4WzyxIO16mwJzV9l0_YuTB5V0Ns3/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1jXQeKreWXhwzuAsJhN3TP5wMLz3w4MC_
8/7/2021, 22:23:28sixuanzhang6217195010https://drive.google.com/file/d/1Lfb-Kg41jLXhNN0fILhlkeU8jt8v9m_b/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1Y3qeRPpxZhkNhOEBxRyJkVr6rDK8a5u7
8/7/2021, 22:55:02Tewapong Chomsuwan6123200010https://drive.google.com/file/d/1c5LJFoEoGLV1mvHknRAUJJ-JLsvSfWn1/view?usp=drivesdkรับทราบ รอตรวจรอบ (อันนี้รอบ 2)
8/7/2021, 23:46:00Xie linyu5917195011https://drive.google.com/file/d/16yMPjgMPEuYRMScQLqeDaqyAHpW7Uhn4/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1k44NUngP27XcKdgLpb11SHPzvtiN9R3G/view?usp=sharing
9/7/2021, 13:51:16Kamol Thinkhao5911100001https://drive.google.com/file/d/1vg6kJoCIROFRPIOcP4oAaP9h4j1Sjd1n/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1MSzJnafXOur0GnkhReKwzb_A8TyWax53/view?usp=sharing
10/7/2021, 14:26:40kasidid Sudsangnan5704000006https://drive.google.com/file/d/1LWiwW07UukUauEBREIsB9YgR_vObT6GN/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/174PMrDCyUo_GZq0d9L4xwl_EldNl4jRW/view?usp=sharing
10/7/2021, 14:36:45Wai Phyo Naing @ Naing Htoo Lwin6217190043https://drive.google.com/file/d/1v2ot8vP4Buz4RqhRm4Ujb4xs2MoqwJeU/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1jqTRpWKtP0Ml1UpUtk8QUZw-xTFgkmJn/view?usp=sharing
10/7/2021, 16:35:16panissara pasurat6317902003https://drive.google.com/file/d/1jc13PbBuHeuv6CEmACIG_FnINZLMaFC4/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1bvsn2P-19mwEAhKHCf3m0jCFRRn6Q2oL/view?usp=sharing
10/7/2021, 17:18:15์์Natthaporn Yongvongphaiboon6317900007https://drive.google.com/file/d/1pkhV8w7r-n-RHSLNqm8toj1Ap121l-IE/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1x5wWcnA9QXUpfQNBd1RK-XHM_pND5g5b/view?usp=sharing
10/7/2021, 18:16:17Warongsit Singdamrong6317900003https://drive.google.com/file/d/15dt6s1BN63PtU2ZxIee0owoWY5RHJDRp/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1qDeCxos0JnXOyz-DUA5MRboFblwRrOYZ/view?usp=sharing
11/7/2021, 12:34:05li xiuyi6217195015https://drive.google.com/file/d/1p5BlFl2QfnPXDAVGx7LskkunqaQ3CIxT/view?usp=drivesdkReceived results on 10 August 21
12/7/2021, 1:18:01Yosnirun Sakorn6103200011https://drive.google.com/file/d/1dypxut9yPBMhLMHQrPaCQX9CyEXl0zmn/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1ZwFcknaZI1dqxSMMLnJyG4uUCiAMBoXe/view?usp=sharing
13/7/2021, 17:02:59Nutkulisara Sawongtrakool6317900002https://drive.google.com/file/d/1Pl9GjMlq_tZ1BW2xPwccDeaowbBXy0ZT/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1A78ntHQfDNHpxoABTHXg_xFkkHzC4sBq
15/7/2021, 3:12:52Prachayamin Paikaew6005200019https://drive.google.com/file/d/1yVwT_P7hdNfOFEbVg-Tg2O-V_-PyvTp7/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1oQzyrOUZHgNK-ML69l2ztjMDJ9VWe9zE
15/7/2021, 17:48:18Miss. Atchima Techavikai5904500075https://drive.google.com/file/d/1FXhpTQSlAYkcYqqiYc1dS7092W5jtxg-/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1WLdgG4CiqqZKp-wGqLwovSwh7WoTAzYv/view?usp=drivesdk
16/7/2021, 11:16:14Nalinthip and Salilthip6004400106 6104400129https://drive.google.com/file/d/1isCitt1z8c4o7GLOgL6hlkjxlUzz0e-i/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1LBCSe0D3YFjUZoSRqQ3Zzh_csPdGqDhd
16/7/2021, 15:07:33Mr. Kampanat Yukala6123200011https://drive.google.com/file/d/1j4fj_FYh-G71d-4kNNe8w69JlCfZD_sa/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1YiOPBQI5itdC77VgfqsNeZ-KpGp35xlz
16/7/2021, 15:23:15Phaweena Boonnum6224220001https://drive.google.com/file/d/1YB9gA5z8KrEe7U4M3Iu1Slf50xzofneI/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1va7jkVyOaQBeEYQDEQbu9UREzXC97cXX
16/7/2021, 16:03:26Athaphon Netawong6223220002https://drive.google.com/file/d/1pB3Cp9YtxtQSsoTYzhOXX4tbSSe8YY46/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1t60f974e73dbaSH8hMklvJHLxI8-SqbZ
18/7/2021, 1:22:01piyapon pongkaew6317902001https://drive.google.com/file/d/19aBaXzcGRdi_n0VKjedbtqb15Uk-xwpB/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1ywQmUrImV6dBIFzexHqVraeKEOgbjNWV
18/7/2021, 16:02:29Pisan Sasivimolgul5814620001https://drive.google.com/file/d/1MJ4zvQdZbEjbTwyqAg0w-hCg_uBhOx-Q/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/16l6vri74iJjAs_s2_jrBdALz8t7X69jf
19/7/2021, 15:32:34vittawat pungsawangpol5904600136https://drive.google.com/file/d/1x54mo3gZklwqcID4ytguOEVqtIBxW1BG/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1anynLVKmsJeNL_qfyLSGOw080tnr29S2
21/7/2021, 19:36:05kittichai5906400040https://drive.google.com/file/d/1pSnI7BhhO_yUxbm0UCuyJdBEtdKXhTcB/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1BoM0aeBEZPMvliB4UovKeP5Nex8eoFrq
22/7/2021, 12:21:33weeraphol Seedokphud6123200002https://drive.google.com/file/d/1-jB6PNLvcWJVnxork5nsom7AifXzxZLo/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1tiZO7Qm-1HyrfQ3zLwNqEFG_R692gC3L
22/7/2021, 13:25:53Sakunlawat Tunsereesakul6004300075https://drive.google.com/file/d/1RDMwG8FbZoM6XvN_K-cpTUXQECzgf7gQ/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1aq0pEgNDZdbIQ-zUVkh6dJ2GJfLN-b0x
22/7/2021, 15:05:23Rawipon Khammuangnoi6221200004https://drive.google.com/file/d/12fNWTv-Ix0axDb-fCp0Si6NqFvuwH51g/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1DPdTJ_tdbjx6P8pxb8EGKXWf1qLGLbH_
22/7/2021, 20:10:27 Tanawat Junlek 6317900006https://drive.google.com/file/d/1LkOQJ6FD7_M3yxeaoKDgz3UYfFlRx-rL/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/11ZiQnkG9IqLFim16Z_jASYLV13d3PyT3
22/7/2021, 20:11:44Parin Angchotiphan 6317900005https://drive.google.com/file/d/10t5Rd3qyOQ1wqqIwavUu3TNsgRIuHdbk/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1-HqoVORWkWqf0hVS70f7ypT-FxrwPkST
23/7/2021, 12:02:48Suchart Kwansuksri6117212005https://drive.google.com/file/d/1gYvJdAlNInelWN-gCtF0ceifbflc-RSt/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1bQ6Bt8koauZsD7481Bw3iKMtgZD3pISl
23/7/2021, 15:58:57Mr.Danusorn Niyom6004300072https://drive.google.com/file/d/1qiwu1_SL8fZQsJvxmeKkwCE2YUfaADze/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1qh–q9gWcHE2bUE0fBm3XMxV55M_uJKQ
25/7/2021, 16:21:52Phakkapong Ubonlert6103200002https://drive.google.com/file/d/1BxiBv97FlFAw-m6UQfUfhrxVy01Dl5-O/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1x1R6lS7LC78_DpYnXUBa5p5bQsx0eiG3
26/7/2021, 9:30:36Nithiwit Khaosanga5905500001 5905500002https://drive.google.com/file/d/1fQjQpIK3kFg9Bq5zav3QoOqQ6E0b6vxq/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1zIZ04iO26-J6ixhQkZ2e7whjSehyIcUK
26/7/2021, 13:07:44somchai6123200006https://drive.google.com/file/d/1iEk6v77xW1rbfGKnHBz1UCnVEbN1glJ_/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
27/7/2021, 9:09:42LIU JIE6117195407https://drive.google.com/file/d/1UKEAVyDK9U_tkBQ003GGtDHnEdaGLSJm/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1XQkgok-nMFTUlJ3259mRojGsBzTpgWdB
27/7/2021, 9:13:40LU ZHIQIAN6117195406https://drive.google.com/file/d/1kkpaB_HBF9Niw-iI5UDc6aQzns5219xo/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1TImqnrcKIVnqVPdYNw-YQPpIN2OQRGoe
27/7/2021, 9:16:53WANG DAN6217195024https://drive.google.com/file/d/1BrfT5IEkokyiX4LQCgoB4Rc_u_SrrBB5/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1VNAYXBo4b5td2e2LD-Ff97dUlawJxBQ9
27/7/2021, 10:43:59Parin Angchotiphan 6317900005https://drive.google.com/file/d/1bv3TvsUrxlGPTToPH4GO3Hx8zaMS7_2c/view?usp=drivesdk* รับผลแล้ว 07/08/2021
27/7/2021, 16:23:31Natdhapach Chaisirisukkasem5805700013https://drive.google.com/file/d/13dwHlias3-eIucR5SXUw4qyYzJwIvXcN/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/13PrWrshaWehpoB_LS7YQgROocSH7xqYQ
28/7/2021, 13:51:59Mr Suwanut Panjasili6124200007https://drive.google.com/file/d/1NB_EnUGwdUrFKnAT3Xd7H8CSvfR9TvZC/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/14fbOyMeQt24TUjcJTwnWJqboOcs96p17
28/7/2021, 14:46:17Natranin Chinyooyong6104300134https://drive.google.com/file/d/1BW_ZISQcPLPSDuolhF2CP6ICksqeFnhs/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/11kxD5Aup2HG_Cc1cB32JuOhzCf_faz6q
28/7/2021, 23:55:14Xie Lin yu5917195011https://drive.google.com/file/d/1Gm4hoQX5pDrAv6hS4jpwmgD3Ri5pVyI-/view?usp=drivesdkThis file does not contain headers, titles, author names, etc. Please submit valid in round two.
29/7/2021, 15:02:43Worrapattra Chaenglum6004500037https://drive.google.com/file/d/1nrsMxcQMX6HFRBILgwZ5xHv22PCzOYns/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1DA91OAeMuePRrNIkNQQl0twOcAjiIs6p
29/7/2021, 15:40:39Sakunlawat6004300075https://drive.google.com/file/d/1M3D-Bwg0tAcBUZt2Lt8NOc90JemLoP9o/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1Qq8ibiZ5E3RumnumzOjAMOH9D7QRSNgB
29/7/2021, 17:13:51Daizhixing6217195016https://drive.google.com/file/d/1GOz7HrR20oY526sRWzHrvnB-CWYSYKzP/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1F56STBSDzvJ1i5Vsae8miXNAUVto869T/view?usp=drivesdk
29/7/2021, 17:14:50Wangyi6217195018https://drive.google.com/file/d/1jy8aIBYRiC9yKugrHxPeFRVkssmeJlUQ/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1YhnQ75rCfzwE6HE0caqX27KYw7U__aQD
29/7/2021, 20:07:54Satawat Kasibutr5901100002https://drive.google.com/file/d/1-4lrowWnjdgSnKhKls5ab27_37UAj9GD/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/15iolsk0fDc_cH4bghn8YGNxbpRafTM0A
29/7/2021, 21:07:53Nantawat Changkan6005500014https://drive.google.com/file/d/1wJaPKCjT9CgfFGYnWt8F1WHGfg4F10Uf/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1Fag-olT1M2UuRg3QfdW-GYFfu9E-PKQj
31/7/2021, 11:21:19Chotiwit Saknaveeporn6104300127https://drive.google.com/file/d/1Pw5xJCbwwpLQcI9yuG_m8T9a077gdpKL/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1cDBi63BLzzadbNql22hH_h3QhSOoWfV9
1/8/2021, 11:46:17Tanawat Junlek6317900006https://drive.google.com/file/d/1ohKuv7f2f2Z3RyWfUnIxEQxqfReZb1Vh/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1JtMUivUiWwIbbxYy7bCLbPxnS8lMX-dV
1/8/2021, 15:12:01Worrapattra Chaenglum6004500037https://drive.google.com/file/d/1AIAJPCx_U34ghQCLkkGzp0FbC_43vXFY/view?usp=drivesdk
1/8/2021, 16:25:16Sakunlawat6004300075https://drive.google.com/file/d/1nzWR9FQI_XK6dG2qefnPM-xu9PcPILIv/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1zZUkX5nW0lWDqZ_H3agYFDEyecwVnQuQ
1/8/2021, 20:01:50Sirima Watcharasukpho 6317900008https://drive.google.com/file/d/1vfWaL9M4-ddMHgCL3mUjMJWTrr5d1Ehe/view?usp=drivesdk
2/8/2021, 14:46:58Sompong Seebu6123200017https://drive.google.com/file/d/1KUPD4JHhecddzoAb6S29lSoiWszYz7mi/view?usp=drivesdk* รับผลแล้ว 27/08/2021
2/8/2021, 18:24:04Ratsaya konsue 6123200012https://drive.google.com/file/d/1rCviT3K2HB94yKkkXrG8wmUbrjbLhmO-/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/100mPXiWa4zwE64DKsYAkgx7l8ANDPVRh
2/8/2021, 18:47:16Tanawat Junlek6317900006https://drive.google.com/file/d/1jNK4M99cLQGIXJHilHW0FY0BiPszRhPK/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1mKLImM8wjkPimA46O03UBFcgZmze6Fac
2/8/2021, 20:01:56SIXUAN ZHANG6217195010https://drive.google.com/file/d/1mvr8JDFz28So75seFRCfOnTGA-w_hwiO/view?usp=drivesdkPassed, please pick up the result at the maruey library
3/8/2021, 14:01:24sila phayakmeetham6123200005https://drive.google.com/file/d/1wAalqlM82j3ZTEkSDmkWvDg7ttB5IV00/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/17MLdw_vY_JpaSusD36PKCKSUhzNRSK52
3/8/2021, 18:22:42Tanawat Junlek 6317900006https://drive.google.com/file/d/1rjk_6AoqBgQbgZp180-LH62M_v9rPd3t/view?usp=sharing* รับผลแล้ว 07/08/2021
4/8/2021, 13:22:01Mr.kriengsak Tepphitak6317902002https://drive.google.com/file/d/1UcDFnIAcxHGMO7EER7uWxj9q-VvsSlwX/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1fwGjIaLcg_Jrai6fhC8T4Tm-wC-i3dEn
4/8/2021, 16:19:23Itsarate Phumpia5703100012https://drive.google.com/file/d/1d4j931LIrZo–7erZQqijgV4e7ZqbtYe/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1PsU53LpixhXL6xRAI0dWPzeJFpCvHyTT
4/8/2021, 17:26:53Sakunlawat Tunsereesakul6004300075https://drive.google.com/file/d/148xQFFlEWbsOyil6kYK19numEH8ctjWQ/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1-2nIjy9Ij7zj6m5DbxfRY0BhxLYQj1mu
4/8/2021, 18:18:20Chatchai Khemsom6123120001https://drive.google.com/file/d/1sL0kmEnQhjQNd1xcumvICiFjlJqLKLeR/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1pihwu0Fs2jT0MAOvmoJfekXpOktp-9bF/view?usp=drivesdk
4/8/2021, 20:36:43Sirima Watcharasukpho 6317900008https://drive.google.com/file/d/1EoBT4T4ezeSLqO5Cccz_6Qn0Gtcfwo37/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1VjVNU3L4lCTZcWdGcs4Q1fbCW16C2G74
5/8/2021, 4:53:36Mr. Vorapong Somkane 6022500008https://drive.google.com/file/d/1S_7lFlN1TdzDG0yJgt8nFUMwA490ipqy/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1zL06s-YWpMj8WQi5-wFnrVvl2BDtsVGj
5/8/2021, 11:04:56sila phayakmeetham6123200005https://drive.google.com/file/d/155iCgJ7P_1_pHVOLUmeLV2aTv7t1wImp/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1VlXoDi_PU_KOpxMQBczkXqJnF4DUOmoL
5/8/2021, 16:05:51Natdhapach Chaisirisukkasem5805700013https://drive.google.com/file/d/1LljXFOS3hvpLNH8Ccdr-ToUqjK52kQhe/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1IulL8QP3XZ0luUk6g8l-EsIZiVt8vs9a
5/8/2021, 20:16:33Chaiyapong Sudkhiew6123220001https://drive.google.com/file/d/1FDPV-jF975O85VWTqHwXW36UU_zvVKfx/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1q8dqykcVZSC8S2npZHUuKNzxtMgXuQix
5/8/2021, 20:24:37WANG YI6217195018https://drive.google.com/file/d/1lIjWtdhK8I1A419-IybS3SLkxFsg_3ty/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1uvcKOnkRXP28XfU52N8YNv2mCxuIQ87r
6/8/2021, 17:27:19Chotiwit Saknaveepord 6104300127https://drive.google.com/file/d/10M5vX-uLrk68SG_-yT4Ft2TSnKF_ghQz/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1LWtyZ6Jhm0vQn3jcA0TL3FA-UhcmlMIe
7/8/2021, 11:06:18Ji YuFei6217195041https://drive.google.com/file/d/1HdRSJQpW-QEPXH5xzj8KgTHGpVVdWyAR/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1oHX5mGIypTWRX7E6wq0abwezEKV7g2vV
7/8/2021, 17:40:50Sirima Watcharasukpho 6317900008https://docs.google.com/document/d/14hRE6BnBWkWH3d4wmY3US7yToCx71KT9/edit?usp=drivesdk&ouid=101117231368159887024&rtpof=true&sd=trueกรุณาส่งไฟล์ PDFใหม่ ที่ฟอร์มส่งตรวจรอบ 2
8/8/2021, 10:06:19Daizhixing6217195016https://drive.google.com/file/d/12nCOwNyjz5ghqBzZ8IVGYA0cHesUP5_o/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1Zw1xVhj1ICY28gNyAFs8ybB39XHWWQoW
9/8/2021, 9:01:22Xie linyun 5917195011https://drive.google.com/file/d/1XrCpOI7Erq1yjipYKIaDXZnVxcpyPaaE/view?usp=drivesdkThis file does not contain headers, titles, author names, etc. Please submit valid in round two.
9/8/2021, 9:39:49Ratree6004300117https://drive.google.com/file/d/10KYSp6T_HhfBuWzqzu5t6sh3RAosRlld/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1Zw1xVhj1ICY28gNyAFs8ybB39XHWWQoW
10/8/2021, 9:54:37Konlawat Pinkumpee6005500005https://drive.google.com/file/d/1SBHKhFotTfcpv2QxhCB71xDrr2SIY7S_/view?usp=drivesdkกรุณาแก้ไขรูปแบบการจัดหน้าเอกสารไม่ตรงตามแบบของสหกิจ แล้วส่งมาใหม่ใน ฟอร์มรอบแรก https://drive.google.com/file/d/1yNqBZB9HEId9zJfZWPWNa37cdOJe2Xi_/view?usp=drivesdk
10/8/2021, 12:57:03kiattisak6124320002https://drive.google.com/file/d/15TRRhoP9quBgS-97okKc9BIHVXhhHhPC/view?usp=drivesdkเซ็นต์แล้ว กรุณามารับผลที่ห้องสมุดมารวย
10/8/2021, 15:48:11Natranin Chinyooyong6104300134https://drive.google.com/file/d/1jffL2lWpAuRWkkvhLdR5KpDCiOFwiPZV/view?usp=drivesdkเซ็นต์แล้ว กรุณามารับผลที่ห้องสมุดมารวย6005500005https://drive.google.com/file/d/1SBHKhFotTfcpv2QxhCB71xDrr2SIY7S_/view?usp=drivesdk
11/8/2021, 7:43:31Sirima Watcharasukpho 6317900008https://drive.google.com/file/d/1y1cOf0-kWDJcj02FBBVoffxr7aHU2Py3/view?usp=drivesdk* รับผลแล้ว 19/08/2021
11/8/2021, 13:44:31Purida panpraneet5804400023https://drive.google.com/file/d/1SBkeqbK27YdWYT0RqrvgDaXoJjuKG-ZS/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1nFW9VxE34vQPoKaQq4wa5wrogoSJestF
11/8/2021, 13:58:07Konlawat Pinkumpee6005500005https://drive.google.com/file/d/1KqNwWV9tVpxuJyA7y0NlG7_5bFEjCntQ/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1tYyG-tUaEdRCRN9t3wyRQT778d7F-sZo
11/8/2021, 19:00:55Peerasak Dangchanthuek6317900001https://drive.google.com/file/d/1myXaGXyyCmeEJqcquZZP3TPZW32uXOZq/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1wE6w3K6VoHNp06HBWRcRVrj1GQp_f-pD
12/8/2021, 17:47:37Rutchapon Kulsamorin6004500028https://drive.google.com/file/d/11npm3AbpqKQUZZsdDa1xloxebwUj5uzw/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1CL-15Xt3VlgymFa1A-OAi3KpfNpMBeyP
12/8/2021, 19:30:55Kodchanuch Tangjaijaroen6114300017https://drive.google.com/file/d/183slIWJPeypjrZv94nmSc5yqiFlc2JoF/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1r2yHoo6ZrVH5Bh0qL5z3LcmpSAVFp95s
12/8/2021, 23:25:24Tanawat Anantanachot 6111100009https://drive.google.com/file/d/1wp3KQoe7JnkZxVFZnM-Vhua2xPf9ccS3/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1-7opg85aLpEVd32gCkPJE90VIH20SEjz
13/8/2021, 7:14:26Peerasak Dangchanthuek6317900001https://drive.google.com/file/d/1qRIsb2K_oJIczYBv91-gY3S8xsqQxe6g/view?usp=drivesdk* รับผลแล้ว 19/08/2021
13/8/2021, 14:41:13Sakunlawat Tunsereesakul6004300075https://drive.google.com/file/d/19aNEMyzFljkGJ8oJbL8OZBRjZ2bTYx5j/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1GMignyWsYphz8aKbHc08LPDnPI2VmLWH
13/8/2021, 22:15:27Wichayapon Khamtasuk6104500040https://drive.google.com/file/d/1eYxsj05uBVy2n6_cuH5zuu5QjAmo6Toj/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1hrT6hE2dNXjNKZ2WpsUyrCwq0EK5IX-p
16/8/2021, 13:40:12Levissara sangjantvaji6104500032https://drive.google.com/file/d/129g9pmfrMM-UQ_4nD8McFhnmwC4zuG9K/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1eeLf7KJJ0wPyv9nh55SPBHTUhTTpB3vh
16/8/2021, 23:57:33Saichon Wichahard60045000005https://drive.google.com/file/d/1hbLGkBRP0QCZWjWb9DSXEQZRZO7XJ-lg/view?usp=sharingนักศึกษาส่ง docx มา อาจารย์ตรวจไม่ได้ ต้องส่ง pdf เท่านั้นจร้า ห้องสมุดแก้ให้ไปก่อน
17/8/2021, 9:58:03Ji YuFei6217195041https://drive.google.com/file/d/1mAomFO3uKXjsLB9b3t_d1uQkJF2Wom21/view?usp=drivesdk* รับผลแล้ว 19/10/2021
17/8/2021, 19:32:13Daizhixing6217195016https://drive.google.com/file/d/1TZ3cjRtaoBWO60HEzU2kI1t70XkjEjGI/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1Gj6mxS_3NTFF_9yYzeQ-XrH1u4UGcNJr
18/8/2021, 10:21:34Wangyi6217195018https://drive.google.com/file/d/1nDF0DamMCAqK16hgQ5g3oFYdA3e1k5cu/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1W-UT3y6NmXm70KeSnvHjR8I5swgOsLmk
18/8/2021, 14:13:20Karn thuphom5905500001https://drive.google.com/file/d/1_XVzRZeI1ot0dubcrdAAos5adGirxDgD/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1FS2m2_I4d-GEF9V74g1Um_MnOqzM3CCI/view?usp=drivesdk
19/8/2021, 16:12:48Sakunlawat Tunsereesakul6004300075https://drive.google.com/file/d/1gDpXekybK4dtfi1za-CCwVZC4rfwZh-H/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/13HHKzAsSw1MG97mtVqus8WOZfKz7AkK-
20/8/2021, 14:53:01Daizhixing6217195016https://drive.google.com/file/d/1xTLEnPGd2KvxmvMvX54TQWPvtR-HZ1Ai/view?usp=drivesdk* รับผลแล้ว 19/10/2021
20/8/2021, 14:53:58Wangyi6217195018https://drive.google.com/file/d/1ojZiLdsOlk2MkzZBe3MiFc5g2zwHrMAU/view?usp=drivesdk* รับผลแล้ว 19/10/2021
20/8/2021, 15:12:23HUANGRUILIN6017190063https://drive.google.com/file/d/1i7BRxwT3cBflFWGgY7wBSDkJ7XQGIEpQ/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1rVlGdoROCkycwmdqVnWP5PoH2svACFJJ
23/8/2021, 1:20:11Xie Lin yu5917195011https://drive.google.com/file/d/1ihagM32ancIcNtPXMKYUxyNPuUWC2miR/view?usp=drivesdkplease upload .pdf files only. no images or docx files
23/8/2021, 10:21:27Tanawat Junlek 6317900006https://drive.google.com/file/d/1umrxeTkDNty2hGTdh2W9r-FhaV9N464w/view?usp=drivesdk* รับผลแล้ว 11/09/2021
23/8/2021, 13:08:25HUANGRUILIN6017190063https://drive.google.com/file/d/1xcgV3dTfxiku5cmvTKlYuYzGWvOWGIO0/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1S1fYDoNM1xmT5r61n7qlSkJ8bONzTh75
23/8/2021, 15:07:28Sakunlawat Tunsereesakul6004300075https://drive.google.com/file/d/1hu0vGbixGuLSvP47s9Q6vczutfLyocUp/view?usp=drivesdk* รับผลแล้ว 09/09/2021
24/8/2021, 14:48:59Levissara sangjantvaji6104500032https://drive.google.com/file/d/1txdm89BLGfC9LFSqG6FHQ4lnP0FUMubV/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1Rk5zhWFYKGTnJmVwqbcAePH-RPPfoNjq
24/8/2021, 15:38:33Chaiyan Panthong6104500038https://drive.google.com/file/d/1zAWMKkuEMXml2-C9Z8mqni2L1AgyXBug/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1uify7VIqNMSyvvoQppfQBWsYtqUw0Asd
24/8/2021, 17:56:49HUANGRUILIN6017190063https://drive.google.com/file/d/17-07opuxDw3Y9TczNTE8USyE0NZbsLeD/view?usp=drivesdkPassed, please pick up the result at the maruey library
28/8/2021, 14:58:01chaisit sukontarach6111100010https://drive.google.com/file/d/11EdY13ZG8quE0CnFPTvDJF63Kw2GhxPF/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1sKQGgR9iv_dBpIvyzQG76kowIYWdb27S
29/8/2021, 19:59:23Saichon Wichahard6004500005https://drive.google.com/file/d/1tb78WSoSGIZtjY3mJorasGYYnOQs5I5v/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1HnrcEkvSTz_nMEid2LXdQ53KENDoqAvz
30/8/2021, 11:55:47Mr. Wuttichai Plummalee 5904800018https://drive.google.com/file/d/1Y4tWGH6niRJs3JvNcNG6esKCC0rmf3Qx/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1qCMEShKCy0YSMENNnWVL5sTD0htj-IIn
30/8/2021, 12:24:14Mr. Chatchaval Chanklam 6004800038https://drive.google.com/file/d/1p45klP-mguRKQG-PrazS4IP0_PUe_hS3/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1PB8eg2j3lfdd49Q-hwR4vK3M5WLkys4H
31/8/2021, 15:59:26Thanut Buranrom6104300061https://drive.google.com/file/d/1ADh95I3-bADvguS2zysf1Yi2TA8iflwA/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/17dR9m4E-YS1lZ41FnX-k6Q6jQnwb4Z2_
1/9/2021, 20:36:03Xie Linyu5917195011https://docs.google.com/document/d/1BUgQQurRoCfRPOelKqiPqi5-qR4uAmK_/edit?usp=drivesdk&ouid=101117231368159887024&rtpof=true&sd=trueplease upload .pdf files only. no images or docx files – this is an abstract check, not your whole paper
7/9/2021, 16:19:53Pongsatorn Thosakul6103100011https://drive.google.com/file/d/1K3895puvxqvVNQrgmFliYjpPiLgLAkJS/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1rM3LDhfQ9t1Vrfr02HN48L1gSUAEXXHG
8/9/2021, 13:36:16Patiphon khomdech5604320034https://drive.google.com/file/d/1Bcl3iRbJHHxmLW5v4qFFRbVKIKJIfsVc/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1SDZa75XmcgcBEyNuO4jeZ2YglxyKfDlv
8/9/2021, 15:39:59Ms. Jenjira Khampon 6004300208https://drive.google.com/file/d/1slL2jWdsHdGIC7wOUG-HukG5NnBXiC01/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1gx392rNBasUrCu4Ku2Ev_hYF59MyaQco
9/9/2021, 12:36:41Patcharapon Kongpiwattana 6103100009https://drive.google.com/file/d/1pq4miBZAXYOqEXU3QD5Fu5vzXwhwNUF3/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1V1NA1Rng-tD47vbw012DQ-RJWNlEj88S
9/9/2021, 14:21:39Monton Ponkimhun6103100001https://drive.google.com/file/d/1MM9iQa1W0aSQkgPOwlplZu7wHk8mB_Qj/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1OfpA66ajjDarV0JE7aWCXIVg4tUNRU1W
9/9/2021, 16:39:50Jasmehar Kaur6217190040https://drive.google.com/file/d/1wNrHBfLYkzOnj91xTVjXfnCKSKOcS3iC/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1IphVO9bHJ2PPi699RIiVxzS8kzwZRqyM
9/9/2021, 20:24:08Suppanut Klomseang6003100018https://drive.google.com/file/d/1MGMF4w0K1GRMT2fkzDseN7NVGzKQENyA/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1p6MLPD2B0RDQKmpzmjBaXctPfBTE1dAl
10/9/2021, 13:06:59Suttikarn Ketklangdon5904300081https://drive.google.com/file/d/1EOqbXPK4AD-arW4IUwCsxMXGzLDrJUDQ/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1l0Z284Y-lY3PlcluYlAwsj5gZm2xF4Y0
10/9/2021, 13:57:30Jasmehar Kaur6217190040https://drive.google.com/file/d/1MCbbPxpm4dNwegd_bRjM2aAjj31oZXOj/view?usp=drivesdkPassed, please pick up the result at the maruey library
11/9/2021, 11:52:37Tanawat Junlek6317900006https://drive.google.com/file/d/1n7UtfcKDmNFBGj4q9K1YZDgb35tCBAwB/view?usp=drivesdk* รับผลแล้ว 09/09/2021
11/9/2021, 13:14:14Parin Angchotiphan6317900005https://drive.google.com/file/d/1Pdm5cTQIhN_8DfSoN_sy2s1vJxU0gwe8/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1uh4jCTp1o9Tpk957bu0STJT6jN7zRi3n
11/9/2021, 14:02:06Patiphon khomdech5604320034https://drive.google.com/file/d/19RlBZqIuzHYOby-a6cNSyGW17wwIKa99/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1Igiv5jRloxCS3no60lgGiZMDffEDRdTu
12/9/2021, 0:53:18weerayut waisuwan6103100010https://drive.google.com/file/d/1mvc9biJLv_mM-EALb6pFRaPfiQIEnxqD/view?usp=drivesdkAbove -patiphon
12/9/2021, 21:10:06Narit Chatturatphansang and Nithit Chavaratjaroenkit 6004800055 and 6004800062https://drive.google.com/file/d/14n1082AK3sbK7To8VUnIXeOHVhTzP9Xo/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1ACXSVlqqVhKlAiCKyCJt8VuZ4uT-6ooR
13/9/2021, 1:45:31Nongyao Phiraphak6104300140https://drive.google.com/file/d/1LbxohwDZ-itXz99SNaHD9H1ptCWSpvWH/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1S6Lp0CIhN5ectEsQ3n5PTWf5PGuw5pHt
13/9/2021, 6:07:17Sirapong Wittayapitukwong and Pornchita Phueankha 6004800044 and 6004800053https://drive.google.com/file/d/1-sJpmpa4q8JYj0dPJmXCN7lM3phwQ_Fq/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1vdM37WiqmZ760wioCO12Stofz8KT9crR
13/9/2021, 6:08:27Anon Chaikul6004800008https://drive.google.com/file/d/1rFXZoLubaYY22GRCbNo6TQSgropP240i/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1KK7n6u1vpyL88wxfymPKFsYGuc-x8tfy
13/9/2021, 6:09:37Patchara Kantha and Nanthaporn Pummarin 6004800028 and 6004800042https://drive.google.com/file/d/1ezpQrVJSBnVq5G6TCppACwukAbAIImbU/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1GzwtGlFLFHaSKspx8poJPEjBkuwseBLZ
13/9/2021, 16:47:27Natthakij 6004300202https://drive.google.com/file/d/12Froyr-ztQff5V0ApaxrG5swDA4OiFje/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1ifFZZ5n81a-wHkM6i0szhyYGkEPRyZjl
13/9/2021, 22:56:40Purida5804400023https://drive.google.com/file/d/1ANgvyhXsS25evfmPyWxmmCiyfBG92ybi/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1T_Q-fZhmu_PZFBN8ZRV1hlmmw1R9oABM
14/9/2021, 22:14:40Thidarat Duttuyawat6102600002https://drive.google.com/file/d/1RkyLwgyIVHzp2uJbSeEqrHiU94OPjq4O/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/12SDMoROx54ydv49Nwmiu0H5-_o-HwqYS
15/9/2021, 0:22:10Xie Linyu5917195011https://drive.google.com/file/d/1kJTRXksKa27aVzUKosWA6TgLRNyZX0gO/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1koybnZ0nZPMArBSdtPQz1228Pn1kzCCj
15/9/2021, 11:09:48Peeraya Potisan5604320010https://drive.google.com/file/d/1UWUg7u3tDfLu183IfXKkVPnLFU0sQH0d/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1ejDET93OSRZcogy6kjBUvouIzg-VCO5-
15/9/2021, 17:56:22orada sangsrichan6104520003https://drive.google.com/file/d/1WybGY0zopYS-iA9gebKyGVJekUdit_NL/view?usp=drivesdkอาจารย์ไม่ตรวจ เนื่องจากฟอร์แมตผิดส่วนหัวครับ – https://drive.google.com/file/d/1d3dhOjih7abPjF-QvxuQ_34iy1lRAPl6/view?usp=sharing
17/9/2021, 10:48:19Sittichai Hwangbumrungsak6203100002https://drive.google.com/file/d/14WgwXtbKOfNHvfe1HUbx8OiFfX-EFOGh/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1F-kxhni9Cj0Qj3oB9rSku_8SrUZbTzZy
17/9/2021, 15:49:20Parichat Sawatjiraphong 6104500036https://drive.google.com/file/d/1Z69TCCm9lHT8tOO48n8tE1mP8SpZroeT/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1GRQ3YTFa_43NGGdBpTP4YplrUmwQrXwI
17/9/2021, 18:00:42orada sangsrichan6104520003https://drive.google.com/file/d/1NdMAmAmCiZykxdx1EQvJCRRLKgqHG8h1/view?usp=drivesdk
18/9/2021, 14:28:59Tariq Hussain6117190001https://drive.google.com/file/d/1u_ZeW0SMfSlKnO0p8e4jm9hRoZNKSi4v/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1QUJRTL2sOnB9yYCdyie2D8JdLPauJu1V
20/9/2021, 9:04:57anawat buanak panattapol panyalert 6014300005 6004300259https://drive.google.com/file/d/1-fBKEWGV-pwu3uqOTMmg6V0FqCKaofoK/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1i08Pqgy1ZLWmLZgxmXaKpv76AI4oBVhQ
20/9/2021, 9:57:50Tariq Hussain6117190001https://drive.google.com/file/d/1dERKu0PGWkra32q3U1dyTXRCKOnL7OFw/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/13nDLkrbPDihTuJwweL_KoECrmYsYW7zc
21/9/2021, 8:34:39Kandit Ratisaksoontorn6104000007https://drive.google.com/file/d/1XYNdqNvFzMFrvl-Ro6OA1ZHblN85gHNz/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1mOwTwA4hixuPUUNCWo8Nl4nGri8ril6o
21/9/2021, 13:13:13orada sangsrichan6104520003https://drive.google.com/file/d/1RJ3pT7Z_CbbpL_zAidpOPbslU7PGuRHS/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1ay-UniTodC5YnNg83cRSsHrGfMvLtaZC
21/9/2021, 13:23:47Varakorn Boonikornvoravit6004500044https://drive.google.com/file/d/10XfQwBaLEcYDRzL-6_gEKpudD_dTvDv8/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1MUVLWa4oqZicrK21IADhZcz5kydBUUyV/view?usp=drivesdk
21/9/2021, 14:33:51Tariq Hussain6117190001https://drive.google.com/file/d/1cZ8cotowoPIApD0CfB5Ww0jSIjsAg-xV/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/101I3VRU8XyLPs1QMmhCwe-z1rVdAI1jC
21/9/2021, 14:39:34Nueamek Khunpinij 6103500002https://drive.google.com/file/d/1WY-FQDVavui-0H6feoRw7DgYyRWqdv_1/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1V7JapDEXMMZBoNs5j8URJGgMFX-xKT9u
21/9/2021, 17:43:06Arak Watthakul5805000024https://drive.google.com/file/d/1dAggsHFuIXec679qZZbXDX1FFzU80MaI/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1C02N40aBhfb8UpRiVAbCWPIbNDBjfSzc/view?usp=drivesdk
21/9/2021, 23:53:23pakaporn tulwanitrot6004400108https://drive.google.com/file/d/15eibHArsb28yLESmdkdIyqKpj5wBDL3n/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1kezHJZROG1HjEkDld4SPwqwRSzR8ZIq3/view?usp=drivesdk
22/9/2021, 12:43:42Pipatpol nipatthada6104500012https://drive.google.com/file/d/1hZnjJ94YIyAziiRgT9bNBAnT3mju2JMt/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1TDvhBnL_X0buKyTkH1QZ7nfbemWYTTvx
22/9/2021, 15:36:49Miss Sumintra Kabilphong 5904500100https://drive.google.com/file/d/1fGMQgrAuWSKefGewgQSwY58DYgWJXv-C/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1qISddtbZkfzQkTa2DK07Y9SxoVmH0Dq8
22/9/2021, 16:41:09Onnicha Meaykhunmark6104500005https://drive.google.com/file/d/1BJ9ql8oIRFtl2nLQnCr334wHblTpXElk/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1lLzY0S-SmI4y6rtwFQpaOWiygY9RhPxp/view?usp=sharing
22/9/2021, 16:45:46Teerasart Thongtae6104500042https://drive.google.com/file/d/1boYTMTs5MsXq-9Rux-QAfsMgVW4PdFS0/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/11X1FuYumioGgh9SRTpevrJ9n-bTaD2rk/view?usp=sharing
24/9/2021, 17:28:00Mr.Mawin Laorsukpaiboon 6004620011https://drive.google.com/file/d/1UJC9jfcPtDQzHElBCVpB6j6WjGtqydEv/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/178GHMJB_wumjRsRA7G4b0OqqH2K567Ku
24/9/2021, 17:31:17Kornchanok Nutchanil and Nattakarn Ratanapartheep6104500024 and 6104520001https://drive.google.com/file/d/1jo06sP-xvdBjgkxphIR1s_OzDf3L5B5S/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1AIP0u6m_-OOYtkUDHWn1Bnh2xRnQIk8C/view?usp=drivesdk
24/9/2021, 21:00:29Thanadon Rojsirikul6104500009https://drive.google.com/file/d/1qNBTSWBNOOZGCqo-yD41Lp6dcpuRGNen/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1aJ03VrAWSSWG2LA7SnakMJ7_hwEZkiH4
24/9/2021, 21:26:31Pornchita Toemkhongdet6104500005https://drive.google.com/file/d/1XOXudlebWeNZxSMNCqLm70vwcUwJ3HtX/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1n8lfeeGGyhs8KLjmD-iNczX2MTkM9iEU/view?usp=drivesdk
24/9/2021, 21:28:42Adisorn Sripimarn6104500017https://drive.google.com/file/d/1xw9hPlOmCLj8PAXFglEG3C0Zma7jQQlT/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1n8lfeeGGyhs8KLjmD-iNczX2MTkM9iEU/view?usp=drivesdk
25/9/2021, 19:38:37Pornchita Toemkhongdet6104500014https://drive.google.com/file/d/1HK7FSeHLEY3tDXJhhjlhCCD4tXOwFxM-/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1n8lfeeGGyhs8KLjmD-iNczX2MTkM9iEU/view?usp=drivesdk
25/9/2021, 20:24:20Nontapat Santipromvong6004500050https://drive.google.com/file/d/1r5dv47LnDJot-5vKMPlsQwVllMRT4gxN/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1iLk1yHHl12UKBgAdRpXEy597tMQA1h7v
26/9/2021, 16:42:28Boonyavee6004500027https://drive.google.com/file/d/1Pj-GvYVS5tGlE6DI8gSXP1adGZXe-2bA/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1Sdssl7qEkB7l2270MaOfv0SjtU9kfwAJ
26/9/2021, 16:50:55Rutchapon Kulsamorin6004500028https://drive.google.com/file/d/1TR1KG5aiU63nzDlkSPQBN36leNYm8AMJ/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1-YIJeKfJtcVGsTHporxo1U50kM3uwYLq
26/9/2021, 16:53:26Boonyavee 6004500027https://drive.google.com/file/d/1g2pkpM52p5VrDkSmAjbBS6XOvP9qsFoL/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1Sdssl7qEkB7l2270MaOfv0SjtU9kfwAJ
26/9/2021, 20:23:55Kunakorn Kla-asa and Patchara Kantha6004800009 and 6004800028https://drive.google.com/file/d/1ZfvZ5QZQY4WFY3LAqnWJINF9_cL5CN4P/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1-o1Qy1L1sFWug2vJm337-h_1qhEkqtM9
26/9/2021, 20:24:51Anon Chaikul6004800008https://drive.google.com/file/d/1LWtela8fXp_jta0tLpl8vxxNFN1fBqru/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1BEx37bvsJjavWAjuF70aYaJGJEnSAxKp
26/9/2021, 20:38:44Narit Chatturatphansaeng and Nithit Chavaratjaroenk6004800055 and 6004800062https://drive.google.com/file/d/1GhTGUrRks7JsdeV_qtAEsYzs9BeZW71V/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1sHShmoF02AdNKMpFFvSIUA3jZFMviXzi
26/9/2021, 20:39:53Panupong Pattanakhom and Nanthaporn Pummarin6004800039 and 6004800042https://drive.google.com/file/d/1yf0vr4BYz0qME5C-WF3c1ChIz5yzcE3u/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1IdoiimzoYdt00wROLLszXZpyRZKdaVn3
26/9/2021, 22:43:14Pipat Narattakit6104600015https://drive.google.com/file/d/1u8Y9JAXEsWiVEdLQin4gFae0MduU6rkI/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1qav8SbnDI7sc0z5jxKdmufyJ3nwxqYuMอ.ไมเคิลฝากแจ้งให้แก้ตัวcapitalใหญ่เป็นเล็กที่เหลือด้วยนะครับ
27/9/2021, 14:09:39LIU YULU6217195043https://drive.google.com/file/d/1GMzBMi1-LYGu_8fSZ4ytkv6e1Fp-OsCe/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1XBiMi5eBYr5vT_dTfqAQ-n6tV_bAE99y
28/9/2021, 13:14:34Rutchapon6004500028https://drive.google.com/file/d/1TyAFhRKUGeR40Ajip9kMcd3B_IiGSP3M/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1-YIJeKfJtcVGsTHporxo1U50kM3uwYLq
28/9/2021, 15:56:49Natnicha Chaiyasat6104500018https://drive.google.com/file/d/1cC9Od_k2wvOwGWsT4G0XqmKMb02FsZpy/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1VltK7xp8nW3DsqLb_x0t0IebN6jyTfcV
28/9/2021, 20:27:30Pipatpol Nipatthada 6104500012https://drive.google.com/file/d/1U0LEHF2m6Z6USPA3KwVN7pi3lrPQF1YO/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1VltK7xp8nW3DsqLb_x0t0IebN6jyTfcV
28/9/2021, 23:59:39Puntaree Pulnil6004300155https://drive.google.com/file/d/1YjldxdeO4L-9HiJuEfsyF8SlkzWU39aY/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1BPoXd3k6YXVCLI9-4sn1fZxQc4ISiOG_/view?usp=drivesdk
29/9/2021, 10:23:16Sirapong Wittayapitakwong and Pornchita Phueankha6004800044 and 6004800053https://drive.google.com/file/d/1E1Wcmd9BwKzM4QAnuSEoZl-jxSzdO0dy/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1wgPHcgsbaRAdOh7sDUjwfG-uwJ4_5iWh
29/9/2021, 12:54:30Chatchaval Junklum,Krittapas Pitisunthonchai andAryuwat Somchit6004800038 6004800049 and6004800052https://drive.google.com/file/d/1QnW1ZfSKLqpEf8HASScD4Ph6uFOHEjd3/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1uw88mRT8vzg2UG1dUCepm9CwS4v-J4cr
29/9/2021, 18:51:22Napachara Tassanatharakorn6004400138https://drive.google.com/file/d/1WnAYIhtHvT_iHLvoCM33c1sD6wlETzS9/view?usp=drivesdkกรุณาแก้ไขชื่อไฟล์ .pdf ด้วยชื่อผู้ส่งภาษาอังกฤษ และตามด้วย เลขไอดีนักศึกษา แล้วส่งกลับมาใหม่
30/9/2021, 0:27:19Didsaya Tabsuwan6104600014https://drive.google.com/file/d/1LILyYG5g3u6dE1qL5OvKLiXl3sd2jymY/view?usp=drivesdkกรุณาแก้ไขชื่อไฟล์ .pdf ด้วยชื่อผู้ส่งภาษาอังกฤษ และตามด้วย เลขไอดีนักศึกษา แล้วส่งกลับมาใหม่
30/9/2021, 12:48:23Soravit Sripiphat 6004500015https://drive.google.com/file/d/17nXeAgj_Yx5uUzdy8_HqBlIbHnCtHgSW/view?usp=drivesdkกรุณาแก้ไขชื่อไฟล์ .pdf ด้วยชื่อผู้ส่งภาษาอังกฤษ และตามด้วย เลขไอดีนักศึกษา แล้วส่งกลับมาใหม่
30/9/2021, 12:56:53Thipaporn Sadee6004500023https://drive.google.com/file/d/16zzh4dJp9NzoyC_7KaczwbkkuwnrjWSq/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1WlD-6JrdJWA_fpfWgaN3_KpmfHodVUh0
30/9/2021, 13:26:11Parichat Pitthayaporn6004500024https://drive.google.com/file/d/1AIhquYgB_DpCp4s5s_mVa30YDoOBhGgt/view?usp=drivesdkกรุณาแก้ไขชื่อไฟล์ .pdf ด้วยชื่อผู้ส่งภาษาอังกฤษ และตามด้วย เลขไอดีนักศึกษา แล้วส่งกลับมาใหม่
30/9/2021, 20:15:46Soravit Sripiphat6004500015https://drive.google.com/file/d/1y6-ykHqLXYziNTAgjvsW6aB9DtQN-qOY/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1er_Hei2NntAg0oWZXPh3sYAQxzqE7flI
1/10/2021, 9:25:24Sujitra Lomproy6004500041https://drive.google.com/file/d/1PVNF2Dx5n91RKMASCS9NnG4_yDX1K34Q/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1PMgiw8EmF2zptq2Nk2YlWQoWJqzxEZCn
1/10/2021, 12:09:39Supitsara Chutimakornkul6004500002https://drive.google.com/file/d/18XiOXZTV5U1NfGAd1AFsB7pJGyaIg8v5/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1I5RHX8ByY1NdNJ2EM6FzSRi5J_CeKqLw
1/10/2021, 14:09:46Kanyarat Sonmuang6004500026https://drive.google.com/file/d/1HE-lXhxNU-MiEpLk2CgKMJezzhlttwxL/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1BDHo4BFL9YCopKcZZlYcpyVPbuopoeei
1/10/2021, 16:33:20Aphichai Ungsakunthorn6104400003https://drive.google.com/file/d/1gxLLupMo2g65r-9LaGHlt1PKKRfh6TOw/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1qsrmohFzxLEdkoUQOmFqBn54FzQRIHlT
1/10/2021, 16:36:38Thunyaporn Pochsompong6104500006https://drive.google.com/file/d/1XXRbF69jMP36Sn4OBQNEl6GPpzAyd2-C/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1zYYppkJP2dD21Tlvwh7cvoRnv3Fh1Uj_
1/10/2021, 21:02:19Phreyaporn Visaiget6104800029https://drive.google.com/file/d/1R9OPcyy0WRs0ssEwRvc1tdIzssUn0k5J/view?usp=drivesdkกรุณาแก้ไขชื่อไฟล์ .pdf ด้วยชื่อผู้ส่งภาษาอังกฤษ และตามด้วย เลขไอดีนักศึกษา แล้วส่งกลัมาใหม่
1/10/2021, 23:03:17Sarita tuaymas6104500026https://drive.google.com/file/d/1eolK5eaQEcZje9uFpjiKnoJ5sA-X0YZ-/view?usp=drivesdkกรุณาแก้ไขชื่อไฟล์ .pdf ด้วยชื่อผู้ส่งภาษาอังกฤษ และตามด้วย เลขไอดีนักศึกษา แล้วส่งกลับมาใหม่
2/10/2021, 3:16:10Thitikran Issaraarnuttiphong6005200032https://drive.google.com/file/d/18xSqXiiZSkYas7U2REM9kwdOIRBWKR3y/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/11Ua0pR-xfoawLrtT8rv9sPfvisZykALP
2/10/2021, 12:00:56Sarita Tuaymas 6104500026https://drive.google.com/file/d/1R6UF6ipZiROj-qsPjCnoGG1pa7m-IVu2/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/18ie0j__XPPiV5_xdR5iqTIkDPRfuqnk3
2/10/2021, 16:06:07Wiriya Pholsorn6004400114https://drive.google.com/file/d/1Zlj-JEl2HZfBuZw9Mk3XPWD-RC8Y8Y9h/view?usp=drivesdkกรุณาแก้ไขชื่อไฟล์ .pdf ด้วยชื่อผู้ส่งภาษาอังกฤษ และตามด้วย เลขไอดีนักศึกษา แล้วส่งกลับมาใหม่
3/10/2021, 14:05:23Benjawan Rachayont6104300065https://drive.google.com/file/d/1c9Ws5i5196ztLtunmjbiJKDFIdotIMpT/view?usp=drivesdkกรุณาแก้ไขชื่อไฟล์ .pdf ด้วยชื่อผู้ส่งภาษาอังกฤษ และตามด้วย เลขไอดีนักศึกษา แล้วส่งกลับมาใหม่
3/10/2021, 21:34:52Thanchanok pongpacamnanweth6104600006https://drive.google.com/file/d/1f0G7OU_8jcmrhrXm2idzgqkXV1RM-_Pd/view?usp=drivesdkกรุณาแก้ไขชื่อไฟล์ .pdf ด้วยชื่อผู้ส่งภาษาอังกฤษ และตามด้วย เลขไอดีนักศึกษา แล้วส่งกลับมาใหม่
4/10/2021, 12:20:43Xie linyu5917195011https://drive.google.com/file/d/1CYWkKZj2wTfTGWXfLKglYD5dijYdPD0f/view?usp=drivesdkThe filename is not correct. The filename shouldn be – student name-student ID.pdf only. Please submit again
4/10/2021, 15:09:45Benjawan Rachayont6104300065https://drive.google.com/file/d/1HGe-QHiNCxcEkszdBiWBc0iloCjerMTh/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1CFpVfXxn5l5CLJOtThuVEd5C_Z_4XcIo
4/10/2021, 18:48:25ืNutcha Pongtawee5904400139https://drive.google.com/file/d/1r9L8LQzpbIFGj8a-ETv1mKL9sc6xUe_M/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1Y-srh4t7_S5TNNJM0Rzw0YrExm0f-JcO
4/10/2021, 18:48:27Dwangmaniee Wallaomg5904400019https://drive.google.com/file/d/1QCDq2CZhy7LhN8n6iDAjioQymuPKZVzu/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1-HG12Tnj7Gz8g-ApjNA575R95MJu-uTu
4/10/2021, 21:31:43Thanchanok pongpacamnanweth6104600006https://drive.google.com/file/d/14ZWz3DMObipPNr6cg7lF3_FV-Kv69nw1/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1lqszYoHMVvykYy866OnYB1qLhI1c4tlx
5/10/2021, 14:11:54Parichat Pitthayaporn6004500024https://drive.google.com/file/d/1NxmacQJ69xxOLlXMt3MRcqvHfT3_o0JU/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1opHav7s7Rr9_oLQfAdXwTZIS0eomn_7b
5/10/2021, 14:56:54Pichayawee Tosujaritjam6004400124https://drive.google.com/file/d/1se41kQpRaKhplopeAbD9OahgPt7dn_Tz/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/11ZxgJx41GTFjtO_VTDo5uLzTl-_d8o6B
5/10/2021, 15:49:56Rommaneeya Nuengpirom6004500014https://drive.google.com/file/d/1j2WVT8Hkn74T-z7yY-IdQ5KYAWe6TKZ1/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1_TP-nWOdmlFBYQ3xnvelQQWnAnVzqNvy
6/10/2021, 17:26:43Wareenapha Sriinkit5904500010https://drive.google.com/file/d/1yT814QyhDz1lddFs-zkpkgojrS90PZoy/view?usp=drivesdkขอเป็นไฟล์ .pdf และกรุณาแก้ไขชื่อไฟล์เป็นชื่อผู้ส่งภาษาอังกฤษ และตามด้วย เลขไอดีนักศึกษา แล้วส่งกลับมาใหม่
6/10/2021, 19:25:24Wiriya Pholsorn6004400114https://drive.google.com/file/d/10q3n4BfjvtXTLXX2tDkTrLAY0gtzfDI3/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1V8w2DIEHuoyZIuGSEcIWz102ZXVv8_5v
6/10/2021, 21:38:21Didsaya Tabsuwan6104600014https://drive.google.com/file/d/1W6C1BnT4AhP8GtXEK2M_eBbunD5nSIjW/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1CYQ-PVpJ_cK5GcaruYkMB_feXZFV5iB7
7/10/2021, 14:52:58Sitthichai Sutnet6111100007https://drive.google.com/file/d/1pqh1M0Y6uOHrr1iZ3aPsjPBsOg0ZDLH9/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1ZcD_ScHRPWqUkvGi2GywdVCqtc75WbCI
7/10/2021, 20:08:37Robin Hasan6004300153https://drive.google.com/file/d/1WP_98HKdls3Sslc4vJijprDlyhJSQe_7/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1MqyipamjGgF85cH4FIzm8sXLJcrWS3l_
8/10/2021, 1:37:02Thanapart Viriyakul6004400129https://drive.google.com/file/d/18ToJX7GIWtLlWXM59L7ZkHMNoN3VPoP-/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1DpklC7karfjGLFzhOj6dsMStgDMBtM4h
8/10/2021, 18:22:00LIU YULU6217195043https://drive.google.com/file/d/1i_lLSpG-E_nXd-6Xu0ZpVTV2-rR2fjqv/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1NDDi2oxdhZB9_nUNx2cI3bC9qA5ibcLE
8/10/2021, 20:16:00Kanjanatip Sangwarin 5804400064https://drive.google.com/file/d/1qvgkbQ6hXfjfNCe8oe0boA_9UZyNBjob/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1FevEl5Jl3QX-WH-Ji4Nfb9077Rva0j5w
8/10/2021, 21:29:49Todsaphon Bualan6005500017https://drive.google.com/file/d/1oiWuh9KSydWufINnFzQB5PH5xsGcv1Gt/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1FeX9XlR4K0u9UlPR1Xz8i46boUzO6U5c
9/10/2021, 9:16:09LIU JIE6117195407https://drive.google.com/file/d/1gnA_SlhXCj_tNACbMYNc545PJnIFtCJ6/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1nGMRNThTSQQbUHdqZDM5bq5YIgkXvejl
9/10/2021, 9:17:35WANG DAN6217195042https://drive.google.com/file/d/117RyBC_SMC2ixmUhHxxfg3agDFb9pVFJ/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1IRa96VtC9npq2hvX86heFza6YfB_aL_I
9/10/2021, 9:18:49LU ZHIQIAN6117195406https://drive.google.com/file/d/1ioOcRYn0g3FtqfDRxxZmn5ubNV2pNtBH/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1iNEoAwB-9WBt9IFF4C3GypsLUOJVvjx5/view?usp=drivesdk
9/10/2021, 9:59:44Kasachanon Phopichit6104800007https://drive.google.com/file/d/1sePdRTq35MYTUp-OLVGsNEk69BKlxNEq/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1M-L6SN2uIoLFI6jg9boDDOaENWoK02nL
9/10/2021, 13:10:34Piyawat Chatvorasarit 6104800026https://drive.google.com/file/d/12R96d8htE4RI260R2y1wzt1O-8Z4gOqi/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1QsUI7RWKCnlsuTTKU3qmukkTwI6w7A63
9/10/2021, 13:37:22Kodchaporn Sukmon and Pronthip Onprapai 6004800006 and 6004800022https://drive.google.com/file/d/1GqbWvX7f4afTZiD1fdXCWGY1SkJughUi/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1xBjnKalH7nPRYY83noLR03P1HATNxVf0
9/10/2021, 14:03:53Settapong Panpim and Surachet Maliwan 6004800004 and 6004800014https://drive.google.com/file/d/1lscanSNxoW7XZLApPdCpYuJOBP4hjEnK/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/11lFkMS1g0Se1LqeACL8WITu_WjVa2bT7
9/10/2021, 17:17:09Patcharaporn Kanjana6104500037https://drive.google.com/file/d/1M485aL-_H9SGpO3NfCKzZdqqomhtssRp/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1U1UsV7Ix8Wd2cAm4r9TQA0bpexjZ_cxn
9/10/2021, 20:12:55Pattharapol Khewampai 6004800003https://drive.google.com/file/d/1CjFBXJksfjw_SI4Z3GSNnCd2fGpOeWA9/view?usp=drivesdkกรุณาแก้ไขชื่อไฟล์ .pdf ด้วยชื่อผู้ส่งภาษาอังกฤษ และตามด้วย เลขไอดีนักศึกษา แล้วส่งกลับมาใหม่
9/10/2021, 20:36:37Siriwan Saosomphop and Anothai Lorthaisong 6004800015 and 6004800020 https://drive.google.com/file/d/1GIiYohVMZIDk_bmeGVVmTp4YT3Usyl3Q/view?usp=drivesdkกรุณาแก้ไขชื่อไฟล์ .pdf ด้วยชื่อผู้ส่งภาษาอังกฤษ และตามด้วย เลขไอดีนักศึกษา แล้วส่งกลับมาใหม่
9/10/2021, 23:33:46Pichayawee Tosujaritham ( แก้ไขชื่อโครงงาน และเพิ่มเนื้อหาใหม่)6004400124https://drive.google.com/file/d/1gUu1-VAFW4VWLJzNOuEEvUi8Y-0BRTmV/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1ixrjv-KBq3Rn5vNLKnKsoU31PRs2CInN
10/10/2021, 12:38:11Dwangmaniee Wallaomg5904400019https://drive.google.com/file/d/1Y3wCzA2o6MLttxnmY_JzKTIiF7IwnW73/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1rTjCTZoTgioyApWf7Q2rI7zOTl3k_iPm
11/10/2021, 10:31:42Napatsawan Apibansubtawee6104300151https://drive.google.com/file/d/1U9-Q3TCWJjklbLhYS_6XopuzYItN0vDo/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/10TvmNHPBkmzgfLt2lppw6lLfKI7S7FNl
11/10/2021, 22:39:38Charinthon Rattanawaraha6104800002https://drive.google.com/file/d/1nct0vvd9usJYB1FJORvVrrXLkUjBrIPY/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1m4o0iqNqZmdb8a3ezGWOjO7B3mg3i_fV
11/10/2021, 22:40:13Anakkapoom Sriamphai6104800010https://drive.google.com/file/d/1R0CsV7hK3JHvMC2Jyjx4BdySG10FTtza/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/15HaakICbcNYD7-aoFQ6zwULuUwsJ5cZG
12/10/2021, 0:40:29Mukkarin Limtrakoon6104500031https://drive.google.com/file/d/1WavXEToNmS-PZP-dEG4SBUi1Af0j-xeK/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1dPwZBtBqV9D-99LBgFeN_89WWpFGCSBG
12/10/2021, 10:34:35Supatsorn Lohkham6104400081https://drive.google.com/file/d/1uKtBobo9tMF_zcAy6osr18ykDnPCn1hC/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/12FN7R5oHJ32WTe_yEaWSQ70SWK3bl76R
12/10/2021, 17:08:46Chutapa Sriprasong6004420006https://drive.google.com/file/d/1G_yPkKnZf2RX_r04U4dzlIUMgdX-CNvu/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1NPnh2wMyX5ZSOt_kd1PeeY-rjYz9DuFv
12/10/2021, 20:08:40Pattharapol Khewampai 6004800003https://drive.google.com/file/d/1E6kxCOSjJhH55-qZS3mOrC6Q3GWJptp3/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1ppAJd8tE9FJJDBoxPg2fmXJOY0KyuGte
12/10/2021, 20:09:33Siriwan Saosomphop 6004800015https://drive.google.com/file/d/1rMgbx1vs5rM3W4wjnbFFEaRJz5z52sJb/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1dpFx8gHiVixgJAp4R5qRNJ-p6QHrjTU1
12/10/2021, 21:31:44Saisawat Sriwantana6104400063https://drive.google.com/file/d/1ftx-34Caln2Tx34aFB2PcmoWBMzuWFg2/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1cCA1S_YuwsQs6GpcceLJgJbKTa7YOe-i/view?usp=drivesdk
13/10/2021, 9:43:49Xie Linyu5917195011https://drive.google.com/file/d/1hHjIw485eQJO5PQ94fEEia8ldGsTK_mZ/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1M0ZIZu2fsKaSKlNFeELEEnP8BD_EkyJh
13/10/2021, 16:07:43LIU JIE6117195407https://drive.google.com/file/d/19R8qKsmDc8jA_-H11oojW6lmD1-Lnyu7/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1Uo4_WKlyqdx-7mLa-UVYT7VdxWo9SH53
13/10/2021, 16:08:10WANG DAN6217195042https://drive.google.com/file/d/17O5ZbLB6E77PxFz25q5uTuhWyeEgxeoh/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1Hcau6Db8SpSQ-Y9RX2i_bqnfWuVsrn2T/view?usp=drivesdk
13/10/2021, 22:14:48Toungporn Thearasawad 6104800015https://drive.google.com/file/d/1xYhJdb31-_Hy1VZsSLttCFyY818n0sRJ/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1CmFoLEvtUiUb_K3nbx7UHkbVlM8dgwuC
13/10/2021, 22:38:59Suriyan Sarakham6005500002https://drive.google.com/file/d/1h7qm_NZKZh9j4GD7zp0aukVQtw9K9cl0/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1UBxPTOB0hiRDxj309FmN82XKcUxLmFGo
14/10/2021, 0:02:02Woranuch Rinsanthia6104300082https://drive.google.com/file/d/149FJkTkqtMVhq5UcBt38zGweCrA4oFeq/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/14jW9ILvPqZE0QVzs9ezGC7DT68EWSvkH
15/10/2021, 6:25:53Kasama Kunsrithaiwong600400112https://drive.google.com/file/d/1GRxw1srGawj-2a4_252CE7pwyj-7kpNm/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1aECTLH1XPkJNUoXvS9jLt5s2_2ixqH1y
15/10/2021, 10:35:24Jeerat Wirojwongsakul6106400011https://drive.google.com/file/d/1vP61su4K6pOgJKZRaDXCx5tXT5s3geDP/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1wmo7xCgH1Cf5ctmbVYItmb48ZMM5HkQN
15/10/2021, 13:39:50Paramad Wongwatcharat6104600012https://drive.google.com/file/d/1NjFuE17DCqOkuXbvNe3hNd3CnF6CD6CF/view?usp=drivesdkกรุณาส่งเฉพาะไฟล์ Abstract เท่านั้น และแก้ไขชื่อไฟล์เป็นชื่อผู้ส่งภาษาอังกฤษ และตามด้วย เลขไอดีนักศึกษา แล้วส่งกลับมาใหม่
16/10/2021, 2:11:46Mr. Chayanin Samitinont6004420010https://drive.google.com/file/d/1V-UFdHAbHrtZBrp5oDHPB8LKmWr-XZL3/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1KW-c_7ysGcnwqIYlLOcruX76ycNi0k4N
17/10/2021, 9:18:24Lalita Kerdsantia6105100008https://drive.google.com/file/d/1v2MiOwan7YCjUtv3Vlj_iL4RmgOhjkhY/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1T7SN4sG9HtqOYFFFNdnAZ85mePhki4kv
17/10/2021, 14:01:49Suttikeat Jirasawaskul6104500003https://drive.google.com/file/d/14e67iia-_nhf_m_ff21Smopa1waQLHiY/view?usp=drivesdk
17/10/2021, 15:29:34Sumintra Kabilphong5904500100https://drive.google.com/file/d/16RN1ba9mz_LOSGBqyoDkF0MBR63Q_YaY/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1fo7NmDysaC_CFKhUg-DJ_Dkw1997dDd-
17/10/2021, 21:39:46Mookthapha Wongboonpeng6104300154https://drive.google.com/file/d/1LwwQ0wj6oLrtlaGTYNu7RETVM4BPXsPM/view?usp=drivesdkกรุณาแก้ไขชื่อไฟล์ .pdf ด้วยชื่อผู้ส่งภาษาอังกฤษ และตามด้วย เลขไอดีนักศึกษา แล้วส่งกลับมาใหม่
18/10/2021, 2:17:49Monthon Phitchayaungkun6005200022https://drive.google.com/file/d/17przWAtghVcJBi9xD53XcYVYSd06FAIC/view?usp=drivesdkกรุณาแก้ไขชื่อไฟล์ .pdf ด้วยชื่อผู้ส่งภาษาอังกฤษ และตามด้วย เลขไอดีนักศึกษา แล้วส่งกลับมาใหม่
18/10/2021, 3:14:31Monthon Phitchayaungkun6005200022https://drive.google.com/file/d/1JETGRb4w3oWqahlWWxqecBRDHHJqegcP/view?usp=drivesdkกรุณาแก้ไขชื่อไฟล์ .pdf ด้วยชื่อผู้ส่งภาษาอังกฤษ และตามด้วย เลขไอดีนักศึกษา แล้วส่งกลับมาใหม่
18/10/2021, 12:17:48Wareenapha Sriinkit5904500010https://drive.google.com/file/d/1x2zcEtzAQT_y1lcwM0X8lqYQiBJZif5k/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1vfR49xhfVsZyqTmaO2qGyQn698XOk0nQ
18/10/2021, 19:01:02Paramad Wongwatcharat6104600012https://drive.google.com/file/d/1Iuxh053MSNP0xZMmkLEHV04wZCyp9tXJ/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1JHTai7U3pqTPRkZVZoTyzqZUpPLfF9Va
19/10/2021, 2:22:03Monthon Phitchayaungkun6005200022https://drive.google.com/file/d/1oV3B9_k_6EoBzix5QI-sJpB4rFDgwNRL/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/10o5626N2vxri6puNXMMGNKsHilcLr__F
19/10/2021, 9:37:03Mookthapha Wongboonpeng6104300154https://drive.google.com/file/d/1cbQ-jVfKmeCubfWNI5kzhwIPmyN_6CYu/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1R9VkR-1Sqq1OC0gGNglGTssw70e0KILz
19/10/2021, 12:01:15Chaiwat Buathum6003900001https://drive.google.com/file/d/1dYFsd5OsFFNK1OoqDDuRfClql4ISQUj1/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1v95gqNZkCIK2dFwI1G1lwfsCCM33_kjh
19/10/2021, 12:46:45Chotika6104500057https://drive.google.com/file/d/1cLLrRkWss0PC4NLR0G9JrGFic9VK-zzN/view?usp=drivesdkกรุณาแก้ไขชื่อไฟล์ .pdf ด้วยชื่อผู้ส่งภาษาอังกฤษ และตามด้วย เลขไอดีนักศึกษา แล้วส่งกลับมาใหม่
19/10/2021, 14:48:06Pornpipat Pratong6103100002https://drive.google.com/file/d/1xS7U7GidR6V8RsNEJwM3dlXuCivXtOpU/view?usp=drivesdkกรุณาแก้ไขชื่อไฟล์ .pdf ด้วยชื่อผู้ส่งภาษาอังกฤษ และตามด้วย เลขไอดีนักศึกษา แล้วส่งกลับมาใหม่
19/10/2021, 20:09:05Miss Arpa Pramualsap5905100015https://drive.google.com/file/d/1FlkdKt-KANtRtz-FkDJVtNReLfCPWIQj/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/14frmOntyHexfUz-hCEOwx0BDAeqP9rCh
20/10/2021, 13:25:52 Chotika6104500057https://drive.google.com/file/d/1INbO8IJ2Ve9218hxJYh9rnvKFkfi4vsr/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1gORQN0NrrXUY2X9gDHGJXMlDxWzyIr1d
20/10/2021, 16:54:58Nutcha Pongtawee5904400139https://drive.google.com/file/d/1zRoZ7a9jycoiM31WOZMBxam21tf1LYW4/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1j04V_AFJs1YRYnC3R8Xy6kYVV_tXpQ1K
21/10/2021, 10:06:50Namfon Janpang6104300141https://drive.google.com/file/d/1USRo2U_iw-_s-ZcZ9mBzLcdc0Xd68XdY/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1O2EkvDUlQMtCFL5kzbPoRelCrlzqP3J-
21/10/2021, 11:48:58Panya Sae-heng6004400005https://drive.google.com/file/d/12gEolUndA4jAstqm-K-w9JSJd6cM5wnl/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/17pyOxeqthco-caDRrGmScPfEvfXQNVna
22/10/2021, 9:28:29Preeyanuch6114300023https://drive.google.com/file/d/1YyEviDLddvA2Kl6P4ncrEQ_R_EFmLgkh/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1SsQo-WgGeu3m1ga9HjQQZp593Bex8p8G
22/10/2021, 12:09:46Pornpipat6103100002https://drive.google.com/file/d/1I-FuUTKkPZTLLC52Kwe1O-7njibh3Qyv/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/17hGzsQurWUFAWtm3c5wZlXgxgft3ZEFA
22/10/2021, 14:02:53Miss Pratthana , Miss Ploynapas, Miss Sawitree 6004400051, 6004400052 , 6004400084 https://drive.google.com/file/d/1F6gSxuuHzM7_470Hi0SfeQTf9fK0neQB/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1j6kH7LcGlumtQvf1wEtzpXYayfzYVccG
22/10/2021, 20:50:20Natthapong Promsorn_6004800057https://drive.google.com/file/d/1skbjirRqhTf_phxvZ0hbNGAx_7syDJLU/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1UfV0yLfaY3S7Cz8JfNAqQ6PNx0W4whTZ
22/10/2021, 20:51:13Pornnapat Matso6004800057https://drive.google.com/file/d/1PwJclpRc9LTg6lI8AKRQy7H2GuXnpn0C/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1nsKqSGiiIiyhSOStxZCfCCOfXlRKWhSi
22/10/2021, 20:51:57Jirarod Tumsuwan5704800045https://drive.google.com/file/d/1wFUP7v_qYoCszDAFrUuvHjG5VEp4s4kv/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1GLBXSngDbIjh7i6xxpR4KTFvQ6L9BSeW
22/10/2021, 20:52:41Phatraphorn Amornchaiwutthikul6004800023https://drive.google.com/file/d/1gOP5YRj_1VQrPvwFcjm3AC1ukDIoBh5L/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1g6Mi58CxASl7wmUqGc3pM3T4TMu0lpyi
22/10/2021, 20:53:26Hathairat Phetsang6104800025https://drive.google.com/file/d/1bFPW6pRabHkp9w0_duXrH_8ggYK3I0Mj/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1niDHQemk9a8AIzFrANA4DYMaGlCc76ef
22/10/2021, 20:57:47Jutamanee Sreenuan6004400130https://drive.google.com/file/d/1R0J59SQiJGinpaq0TI5Bw0PJLgN05K-N/view?usp=drivesdkกรุณาแก้ไขชื่อไฟล์ .pdf ด้วยชื่อผู้ส่งภาษาอังกฤษ และตามด้วย เลขไอดีนักศึกษา แล้วส่งกลับมาใหม่
23/10/2021, 7:13:17Nithiphat Chotiphatjinda6104800003https://drive.google.com/file/d/1guU8AhsrEcE3wU0oG5PFW1l70-1UKJ8p/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/197Zv9YhRd0SWYa5_4Qo-5sVN9ctWYzEV
23/10/2021, 7:13:56Thanat Kaewkultham6104800014https://drive.google.com/file/d/1LJDdhVdETFQUAfyXAAlErmiMnuECwpSp/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1EYHPy5TENhNHC9VK8JxC1skWAE_kSYDu
23/10/2021, 7:14:33Chaiya Chanchaloem6204800002https://drive.google.com/file/d/1U3aKaFHBfMokkYmESgr59ouh0IxyaDn9/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1Rlj1XStNVaGW2W5kIUlPzChRNc-Fh0mL
23/10/2021, 12:54:34Nithi6204100009https://drive.google.com/file/d/1N3RY1NFoeVlK9sO4kHprjvDkYLq9bLV6/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/19FebqiLafmgJBwQJnAt_BIBHmGDOJEdv
23/10/2021, 15:28:16Phatsarapawn Suealueang6104800005https://drive.google.com/file/d/1a99r3yAn9qkF0wzPSk8I2IlEdTyO-4GS/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1iqp6omtMRwLwlPOQGr0UBAZGyk6RUknm
23/10/2021, 15:28:55Nuttee Chanteang6104800008https://drive.google.com/file/d/1IkOGIXrtILwWuitMqFvdVpAbJN6ANqwX/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1zpHDrjbPo74aRCpNjKFDpr4gc66XEsW4
23/10/2021, 19:05:39Pratthana Phiphatwattanarom 6004400051https://drive.google.com/file/d/1iCx4BaMoA0BKMd8mokJuLPhsQfJDTfII/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1C9ayBTnpOSPmWE1fEeLtOmqo4_zDz_lA
24/10/2021, 16:39:14Akkalapon Attapon 6105100003 6105100004https://drive.google.com/file/d/1d0OAn2ZFzgOigBZ9RdNorlf6aZLJZNuu/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1-jqkp46vlTxKIrMRO6b9aMi7tGVTFnB1
24/10/2021, 16:50:04Theeranat Boonpradit6105100010https://drive.google.com/file/d/1ewMG9R7N-RJxgC9TahzXQXCvg7vbmgL7/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1W6xE53dqb6ZKpOZ2-jnaHMdsn7FZ7Z7g
24/10/2021, 18:34:37LIU YULU6217195043https://drive.google.com/file/d/1TXb1Cko45KN4UEEXLghW9M366P4dRXzF/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1Nckrh20Ctn0L5o0xdCv8IwOG-SGj1s86
25/10/2021, 1:44:03Chomphunut Sripadtha6106400003https://drive.google.com/file/d/1iVt9I30VgFkjWzrYq1XVBLQC7Zm-zyoM/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/13gdHxXe4__yu27h5JOs0Y1yiRr2yJbFg
25/10/2021, 11:18:48Panida Yutthanasaroch , Phakhawat Anootthato6004500017 , 6004500003https://drive.google.com/file/d/1vH9zngAWz87UNJmamVeMvFuUADz9o3Y3/view?usp=drivesdkกรุณาแก้ไขชื่อไฟล์ .pdf ด้วยชื่อผู้ส่งภาษาอังกฤษ และตามด้วย เลขไอดีนักศึกษา แล้วส่งกลับมาใหม่
25/10/2021, 15:08:13Panitlada Tisalee6004400012https://drive.google.com/file/d/1FwUZgOgBpV4bYMfFckTaPBcYdhQIT_Tq/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/16dbp45uXXVQSnGFXODLd9fFr_vncD5ZC
25/10/2021, 16:21:42Thanachod Jarutassanee5904500048https://drive.google.com/file/d/1Vo6b5XsX7xYy0hEiYYxl5PIfxCd3_fKU/view?usp=drivesdkกรุณาแก้ไขชื่อไฟล์ .pdf ด้วยชื่อผู้ส่งภาษาอังกฤษ และตามด้วย เลขไอดีนักศึกษา แล้วส่งกลับมาใหม่
25/10/2021, 21:01:45Ruchira Namonnual 6104500046https://drive.google.com/file/d/1xmN507BWGMtZazpj8JnCWuYAUsiCIF4W/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1Sn_T9Ok963hP8Hk6eQ1EQXRPY6jy-HHX
26/10/2021, 13:26:47Surachai Klintanom6123200008https://drive.google.com/file/d/1RterQSbKd2uonC1oZBL-IDFvzk5lzgRJ/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1eaxV_v_sWzZpmAPubHkKdgiuNpF58EEQ/view?usp=drivesdk
26/10/2021, 15:24:41HE YUXIN6217195047https://drive.google.com/file/d/1_RARQk9UyVK6-IkBr7H60BjrmF-jOe0P/view?usp=drivesdk
26/10/2021, 17:14:45Surachai Klintanom6123200008https://drive.google.com/file/d/1mA2u4z2EyAJx0nKED5HuF3fWIJJ2-sAj/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1HeBeZLtxg61TL14SUzJMSPrwy0Kome6j

 

– บรรณารักษ์ห้องสมุดมารวย จะพริ้นท์เป็นกระดาษ ส่งที่ประตูห้องพักอาจารย์ ของทุกเย็นวันอาทิตย์  วันจันทร์เมื่อ อ.ไมเคิลตรวจเสร็จ จะส่งคืนเอกสารวางไว้ที่ห้องสมุดมารวย เช้าวันอังคารเจ้าหน้าที่เริ่มแสกนเอกสาร และอัพเดทผลในตารางบันทึกการส่งตรวจรอบแรกด้านบน ถ้าใช้อุปกรณ์มือถือตรวจดู ให้คลิกที่ปุ่มสีเขียวซ้ายมือบนตารางเพื่อแสดงผล


– การตรวจ abstract รอบแรก จะโดนตีกลับไปแก้ไขกันทุกคน  หากท่านแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งเข้ามาที่ ฟอร์มส่งตรวจแก้ครั้งที่ 2  (ข้างล่าง) ต่อไป

ตั้งชื่อไฟล์ .pdf ด้วยชื่อผู้ส่ง และตามด้วย เลขไอดีนักศึกษา

Attach pdf files and abstract pages only.

Name the file as your name and ID.

ส่งเฉพาะไฟล์ .pdf เท่านั้น ห้ามส่ง .doc หรือ .docx (ไม่ตรวจ)

– ข้อแนะนำ ควรลงทะเบียนภายใน 4 โมงเย็น ของวันอาทิตย์ หรือภายใน17.00น. ของวันพฤหัสบดี บรรณารักษ์จะพริ้นท์ไฟล์เป็นกระดาษส่งไปที่โต๊ะทำงาน อ.ไมเคิล มาตรวจในเช้าของวันต่อไป


– ผลตรวจออกวันอังคาร ตอนเที่ยง ในหน้าเว็บนี้เท่านั้น หากใช้มือถือตรวจดู ต้องคลิกที่ปุ่มสีเขียวในตารางด้านล่างนี้ก่อน จึงจะแสดงผลออกมา

ตารางการส่งตรวจแก้ครั้งที่ 2 

(อัพเดทผล วันอังคาร ตอนเที่ยง)

วันที่
ชื่อ
รหัสนักศึกษา
ลิงก์ไฟล์
[[ ผลตรวจ รอบ 2 เป็นต้นไป ! ]]
Status
13/5/2021, 23:16:59Taweesak6121100011https://drive.google.com/file/d/1RpDOjqvfPZdKUyeI0ngPjFxmWyeYTB6w/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
18/5/2021, 11:22:03Suratsawadee Kitweerawut6104300133https://drive.google.com/file/d/11ZfIfnfkk7Nix3HgxydZdlt23fMOwhRK/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
30/5/2021, 10:25:45Anutida Saezheng6106400012https://drive.google.com/file/d/1tfwA-1GKtKIvQ161Qjtx84lbC5ql_fWP/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
1/6/2021, 13:45:51Nopanut Phetkaew6002200013https://drive.google.com/file/d/1-gQlcSHLaTEB0iTuoKveZWl62nRl-xJO/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
1/6/2021, 16:43:55Naridsara Meesub6006400003https://drive.google.com/file/d/19Coc1wqRX9y9DTcHU9GktZbJBMNzc34z/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
4/6/2021, 14:54:59อนุธิดา แซ่เจิ้ง6106400012https://drive.google.com/file/d/1aoRpvUDYJcKUnAAlqJjwD6xY4Ae4LqLv/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
8/6/2021, 14:31:34Thitipan Srisupol6004640020https://drive.google.com/file/d/1spr-q6YuN-pRvn_bH735zEJONlQ3q6SD/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
19/6/2021, 12:59:10นายจิรนันท์ ธรรมวงศ์5903920001https://drive.google.com/file/d/1PtHONKLCWHlagAXbTQ2O3Xqm21ohEPYQ/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
25/6/2021, 18:07:02Praewwanit Akarawuthi6005220004https://drive.google.com/file/d/1wnx9mChNBUafbHGQkLKPPmWMa0py-7qP/view?usp=drivesdkรับผลแล้ว 19/10/2021
26/6/2021, 18:59:14Wisavakorn Khemapanya6005200031https://drive.google.com/file/d/1PEkRJAo0O4YHWN8C4XnssXBwKKjDSgNu/view?usp=drivesdkรับผลแล้ว 19/10/2021
28/6/2021, 10:09:58Tanapat Prasertwoot6105500011https://drive.google.com/file/d/1R7MaZ3Nwcab7pHV-fDnDvY8jpiV_tThz/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
29/6/2021, 1:14:41Wisavakorn Khemapanya6005200031https://drive.google.com/file/d/1X8QAALceIZ0hNRPWIX6TIvcFPxHjAgW_/view?usp=drivesdkรับผลแล้ว 19/10/2021
1/7/2021, 9:36:42Wilasinee Kaewsa6004400118https://drive.google.com/file/d/1HzYmg6InCuBDy6tOt0t5P2ZLKX48mSLA/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
2/7/2021, 0:47:16Huang Yubo5905200030https://drive.google.com/file/d/1Bi-jdG7XOOuLlN_Fp5l8d827cfWGEL3G/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
5/7/2021, 1:54:56Mr. Chaiyaporn Loawaynok6002500004https://drive.google.com/file/d/123qXbl1gnIrkJRgnQ4GiTsEFtrxinbFK/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
5/7/2021, 23:30:56Chaiyachet Kreebang6103200005https://drive.google.com/file/d/1TPRGgLA3z-EjQxqvRVrvrovZ1RpVfSQr/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
7/7/2021, 2:24:09Kanokwan Sriya6005300003https://drive.google.com/file/d/1IX–N_QPQoDMKe4T8hhm-3N5fS-mFubt/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
7/7/2021, 11:39:23Miss Nuttarida Buakum and Mr. Natathum Premashthira5704800087 and 5804820001https://drive.google.com/file/d/1KjC1_Hd3Bht2aIv_9oOOVzk6DQe6E3pO/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
7/7/2021, 16:00:23Chonticha saetie6004300112https://drive.google.com/file/d/1Cp3JBfp2NGhFlpHN7D27909IZ9rru6DV/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
7/7/2021, 16:15:53Saranporn6014320001https://drive.google.com/file/d/1kI3HYYuWNmX-NH9HKE_l9q1nNadq5LW9/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
8/7/2021, 14:51:03Nitiphon Sarakul , Jariya Wongsittichai6004500021 , 6004500022https://drive.google.com/file/d/1AsR-88vgF2c5pQckyEq_2AO6aDEzVnkb/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
13/7/2021, 12:40:52Natthaporn Yongvongphaiboon6317900007https://drive.google.com/file/d/1P7ujc94egRMEPeDoccwLBxClW5B_PeN3/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
13/7/2021, 21:19:39panissara pasurat6317902003https://drive.google.com/file/d/1tkDuSk0VyGihuZ-oZJzXcBdEMDZutUby/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
13/7/2021, 23:30:30Warongsit Singdamrong6317900003https://drive.google.com/file/d/1zD5EWQiLq7_oZ4AxNEROnte4ii245Jsb/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
16/7/2021, 14:27:03Nutkulisara Sawongtrakool6317900002https://drive.google.com/file/d/11yPx0fDCChQmAmb3s4mNdad2xK3j-oSM/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
18/7/2021, 12:19:31piyapon pongkaew6317902001https://drive.google.com/file/d/1I6yCrZRjRuoMHp2dY9OzGK6BCqycySwg/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
18/7/2021, 18:44:52Mr. Kampanat Yukala6123200011https://drive.google.com/file/d/1ZtOZpgT4FI-_MNRRnmemvXyoAsQhA6f9/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
19/7/2021, 0:31:16Prachayamin Paikaew6005200019https://drive.google.com/file/d/1cgMqsEEwr36Qn-wCNLtO26zfjpPypYgs/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
22/7/2021, 17:00:22kittichai5906400040https://drive.google.com/file/d/1LI3O0rGlPlPCKbwaF7GI2sV5N_rtDXz7/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
24/7/2021, 20:24:50weeraphol Seedokphud6123200002https://drive.google.com/file/d/1e3LQZY68JBXMeLsU2P4F4_xdLBXNkpu8/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
26/7/2021, 10:51:34Wai Phyo Naing @ Naing Htoo Lwin6217190043https://drive.google.com/file/d/1gAPeHBy4lChIRrrDZ0AxoEjycS5EnAId/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
24/7/2021, 20:22:07Tewapong Chomsuwan6123200010https://drive.google.com/file/d/1uCgqeBoC6iBqhqa6MwjarVM0O79llRX_/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
27/7/2021, 20:56:25Sakunlawat Tunsereesakul6004300075https://drive.google.com/file/d/1aiUjdCUGtLNztCBETA3ZlamJZmxw7J8k/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1Qq8ibiZ5E3RumnumzOjAMOH9D7QRSNgB
28/7/2021, 12:36:16somchai6123200006https://drive.google.com/file/d/12MiRMNiUXsepQgzlGA2fOo1bRgfnD736/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
29/7/2021, 15:40:40Suchart Kwansuksri6117212005https://drive.google.com/file/d/1nWZcNW0OyQlAQgElaL6v_lg9B7akhrFO/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
29/7/2021, 15:44:31Rawipon Khammuangnoi 6221200004https://drive.google.com/file/d/1Om5SQX8kkriQK016TKTvUsCQTii26wyq/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
29/7/2021, 16:13:38Mr. Jedsada Sorranawit (review by Dr.Chaiyanant)6019200003https://drive.google.com/file/d/13JT7VWrD9gikGHJOQ_IRs3iEXfWMjoJr/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1rxTybJEHyykHLCiOG6oc20d_EAqqJo3I
30/7/2021, 0:15:50Sakunlawat6004300075https://drive.google.com/file/d/1RhGJJWQo8etEp7ftqpndbQqRk352iY3w/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1Qq8ibiZ5E3RumnumzOjAMOH9D7QRSNgB
30/7/2021, 0:45:48Worrapattra Chaenglum6004500037https://drive.google.com/file/d/1SIsyVGU2yXzfHchw5nKLr2sgbSvUYyF7/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1IQh7Bpmiv5GdYjwjQgH06M0aUZIIc7bd
30/7/2021, 13:37:04Worrapattra Chaenglum6004500037https://drive.google.com/file/d/1T9-HHh7kdmkxh6z85e2JO4QKqorfc9wq/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1sRXuY3Ja3HAtThmlCctdPNW2l14fJyaQ
30/7/2021, 14:11:00Peerapat Patpai6003100006https://drive.google.com/file/d/1pa2NhnTNAJOPvCk3OwzmEKaGmFvOAhvx/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1itgGwn4LLaWlfQuuvKEP0zNMoZJXp9vE/view?usp=drivesdk
1/8/2021, 15:40:50Worrapattra Chaenglum6004500037https://drive.google.com/file/d/1HeBdM1SbWmp0mJSs7cFllQZF-aZ8Hh6n/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1D9mylKtml2Hd8xdnxIVggpv5MY9ArhQ8
4/8/2021, 9:52:59Nithiwit Khaosanga5905500002https://drive.google.com/file/d/1U88Iz1LxWIEO_jXNo45xm2E-Vmqf0-CO/view?usp=drivesdkเซ็นต์แล้ว กรุณามารับผลที่ห้องสมุดมารวย
5/8/2021, 12:57:22Ratsaya konsue 6123200012https://drive.google.com/file/d/1GJNhZV1OXLpCwp-5S0lCgPzi6nHT-jVF/view?usp=drivesdkรับผลแล้ว 20/10/2021
6/8/2021, 16:04:29Worrapattra Chaenglum6004500037https://drive.google.com/file/d/1VTPVzNeMwjK55eyJnL1wJV-vLtq68E1Y/view?usp=drivesdkเซ็นต์แล้ว กรุณามารับผลที่ห้องสมุดมารวย
6/8/2021, 17:29:09Chotiwit Saknaveepord 6104300127https://drive.google.com/file/d/1UefhcwZS8plYPYoMvYzl_NzXTcGkFPmR/view?usp=drivesdkเซ็นต์แล้ว กรุณามารับผลที่ห้องสมุดมารวย
6/8/2021, 20:45:28Chaiyapong Sudkhiew6123220001https://drive.google.com/file/d/1WIA2Su0mip5k8dFapLkz103C-S0-L1DF/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1yrSyW_EDglDVVUoCg5GpaTawchlXdW6V
7/8/2021, 12:03:53Natdhapach Chaisirisukkasem5805700013https://drive.google.com/file/d/1dLJLNfBRSOVTiRdjYIBEbPeCuZBK0ZpK/view?usp=drivesdkเซ็นต์แล้ว กรุณามารับผลที่ห้องสมุดมารวย
7/8/2021, 15:46:28Patcharaporn Tomun5804400191https://drive.google.com/file/d/1s2BElIQgVe-BEm794i5TlLV-hg6AcH0U/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1CxG19EtZEqNeXHFh7C7lA-G8FXoPwrYf
9/8/2021, 12:56:12Nithiwit Khaosanga5905500002https://drive.google.com/file/d/1pBne5n4FTt3_nDZsbj0NwBJ6b3FZcxTc/view?usp=drivesdkเซ็นต์แล้ว กรุณามารับผลที่ห้องสมุดมารวย
10/8/2021, 15:53:27Sakunlawat Tunsereesakul6004300075https://drive.google.com/file/d/15lXGyYQGYSbU0nCAm3aKkCXVmcp1zZJQ/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1fRbyL6BdwPOuGb3nA8KtGO4fQZbb6qCi
11/8/2021, 1:30:50Chaiyapong Sudkhiew6123220001https://drive.google.com/file/d/10GqdzUApsc9C9JXZBd_Do9jZ2Y1ELMAo/view?usp=drivesdkเซ็นต์แล้ว กรุณามารับผลที่ห้องสมุดมารวย
11/8/2021, 14:32:25Wilasinee Kaewsa6004400118https://drive.google.com/file/d/1_W8gBWvZM7VbVHPYUxxzc4da45xp9TE3/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1GMTD-RkzCoZU3QxMFglDNSnpR2dK4a-S/view?usp=drivesdk
14/8/2021, 11:17:27Konlawat Pinkumpee6005500005https://drive.google.com/file/d/1cGo-_A98L95kr7PtNLGshmM-NSZLVpOF/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1613dkxkIH3pitAw-zlBAp7T6UepcaA_f
15/8/2021, 18:06:59Sakunlawat Tunsereesakul6004300075https://docs.google.com/document/d/1E6Ip_2N4fCMFtNWoDo5e5XYuZm38fiDf/edit?usp=drivesdk&ouid=101117231368159887024&rtpof=true&sd=truehttps://drive.google.com/file/d/1fRbyL6BdwPOuGb3nA8KtGO4fQZbb6qCi
15/8/2021, 20:12:56Konlawat Pinkumpee6005500005https://drive.google.com/file/d/1W3BmvhWI0tyRgvbKr1__BKDmsNtnZIWK/view?usp=drivesdkเซ็นต์แล้ว กรุณามารับผลที่ห้องสมุดมารวย
17/8/2021, 13:33:32Konlawat Pinkumpee6005500005https://drive.google.com/file/d/1HGTWivLjJpqN_wWc5ZJqGj1JAR_LOkek/view?usp=drivesdkเซ็นต์แล้ว กรุณามารับผลที่ห้องสมุดมารวย
17/8/2021, 21:41:34Purida5804400023https://drive.google.com/file/d/1_hEHGhkEJvS0q7GtUwojrjYwDXwM9eOY/view?usp=drivesdkเซ็นต์แล้ว กรุณามารับผลที่ห้องสมุดมารวย
20/8/2021, 13:25:21Sakunlawat Tunsereesakul6004300075https://drive.google.com/file/d/1EzGD67GSSuV2PizzGe4B7b-seEzrqrgU/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/13XLxqkrnVJzoNRKch6x6HOn9nZqQ_Lrm
5/9/2021, 9:46:00Thanut Buranrom6104300061https://drive.google.com/file/d/1FHPMkF9hgJrmv7shVSgAdyCYf9As3WY9/view?usp=drivesdkเซ็นต์แล้ว กรุณามารับผลที่ห้องสมุดมารวย
9/9/2021, 18:29:08Saichon Wichahard6004500005https://drive.google.com/file/d/1VQiM3HKhLeQ_oysS9GnhUgXCDRvmioen/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1sAazPJCPrZPEiHoxaroFSMCqF23SeWhO
11/9/2021, 12:59:27Mr .Suwanut Panjasili6124200007https://drive.google.com/file/d/17OBedE1SXsgm8N3i8Uau9Mjpxr4Rvult/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1AtMmlOoPmEOBnU6KuLvPgUWuQ3GCR9fC
14/9/2021, 21:42:47Mr. Suwanut panjasili6124200007https://drive.google.com/file/d/1NyA0awUmhx1LZTi2GHJE2xtlWrPuTo8l/view?usp=drivesdkเซ็นต์แล้ว กรุณามารับผลที่ห้องสมุดมารวย
16/9/2021, 14:31:44Patchara Kantha and anthaporn Pummarin 6004800028 and 6004800042https://drive.google.com/file/d/1-Tn7CWjEBkUVc94o3fuegAu-NLk0_MKi/view?usp=drivesdkเซ็นต์แล้ว กรุณามารับผลที่ห้องสมุดมารวย
16/9/2021, 14:32:45Anon Chaikul6004800008https://drive.google.com/file/d/14J86SSo-UY_H7tb_u7dAsk2ApC5VYLUX/view?usp=drivesdkเซ็นต์แล้ว กรุณามารับผลที่ห้องสมุดมารวย
16/9/2021, 14:34:06Sirapong Wittayapitukwong and Pornchita Phueankha6004800044 and 6004800053https://drive.google.com/file/d/1MIsglG5_KJeY3IYhJV4eSmV6lCcx1r60/view?usp=drivesdkเซ็นต์แล้ว กรุณามารับผลที่ห้องสมุดมารวย
16/9/2021, 14:35:34Narit Chatturatphansang and Nithit Chavaratjaroenkit6004800055 and 6004800062https://drive.google.com/file/d/1Ho-CPCMcW0yTo12IJ0-sPLgEQ-BDa0hi/view?usp=drivesdkเซ็นต์แล้ว กรุณามารับผลที่ห้องสมุดมารวย
17/9/2021, 23:32:20Purida5804400023https://drive.google.com/file/d/1_yZ3esglsF_YlEy9PRhYOPCUeNy6bFYd/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/17pjRiB_Muh4H0x7fjUDLdLNoODNcEQSyผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
20/9/2021, 4:00:53Natthakij Kijsaengthong 6004300202https://drive.google.com/file/d/1irt7XpztamtBueYRdhj_s9dSMJeIuDoY/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1wLBB-hbLBzRrbqSiGmYxpxd-Z8S6mL27ผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
21/9/2021, 13:51:23Parichat Sawatjiraphong6104500036https://drive.google.com/file/d/1BKs8Tga2FMe2E2xFTSsrtKh4zvsLJWHa/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1ZI0WROxUCskq00CLnm2u_GWqLehYV7cIผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
23/9/2021, 13:26:49Thanida Phiraphak6104300140https://drive.google.com/file/d/1BCNkFyS5sJhq8VaMZbRG9QwNwAk85yJP/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1CMQlJviJE9NkQam6WMHmfPWVL6VbNvDiผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
23/9/2021, 14:15:00Panotpol panyalert anawat buanak6004300259 6014300005https://drive.google.com/file/d/1vqxcbs0D_TFTaMld6Fv596HXFZHAAM8Y/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1l6S8ZC4APuFnVDv3MIjZH_w4yIYAOw02ผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
23/9/2021, 14:45:48Patcharaporn Tomun5804400191https://drive.google.com/file/d/1GxCGajsYK9ADF4mYCldZ4X8kEym7A83_/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/13cHo9mbzCTTHYmKUdgjsCKdKG91srnmSผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
23/9/2021, 23:18:28orada sangsrichan6104520003https://drive.google.com/file/d/1NqaO0HnZmpnlxLwAkQgyShx6JAkak8F9/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1xRgM7BYRZlp4kecFilCzG9TH_6TtnbbKผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
24/9/2021, 17:02:06Kandit Ratisaksoontorn6104000007https://drive.google.com/file/d/1TupKQar2D65HPS5js6p8H-DWrJglOqmW/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/12rRi2tppcW3ZgQtjDYBDalamfDeud2Woผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
24/9/2021, 17:41:12Miss Sumintra Kabilphong 5904500100https://drive.google.com/file/d/1B5Y_mhDdKXG9it0M9OborwkRPS3kqcSj/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1icGJpTDO3aXs1ul9GlK6HRRlBCE3edXaผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
24/9/2021, 21:32:52Varakorn Boonikornvoravit6004500044https://drive.google.com/file/d/1DFOu_CAsLa5vB9VwntJ7sl8fWPid3JNO/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1UVWJX_GGNvqg0BuMd2FnYrfnFlJHMWzbผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
24/9/2021, 21:59:22pakaporn tulwanitrot6004400108https://drive.google.com/file/d/1o-UdY6lPdOzHxWBgIh4HpQUPJjIciujz/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1H75zwgFaTdsaijJjgTwCmQvVPY5ypoDE
25/9/2021, 20:11:46Miss Sumintra Kabilphong 5904500100https://drive.google.com/file/d/1lh2j78XLL6CHDnIRCdH_CClhgS2Wwjzi/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1-TQxK2y_EaKdr0MomJxEQPpplEC5r0Caผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
25/9/2021, 20:22:56Sittichai Hwangbumrungsak6203100002https://drive.google.com/file/d/1jHxPPN3rpkU7XXk7D8nwBCk_IvvevDLM/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1LmpKfPRI-Gk5IEqlEpuT6hF6cNWCF6p3ผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
25/9/2021, 21:54:12pornchita huadsi6004400026https://drive.google.com/file/d/1krLwuwn2WvYZFTD2IuTqWCtEw1s4MWIj/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/10qENlzHZusQ44tbkt3AvDktVmojARijEผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
26/9/2021, 11:52:03pipatpol6104500012https://drive.google.com/file/d/1vY5erWv3PtpyWczFA-yZQrjkmhiU3utM/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1yR5Ol3ZHULe_Y16cwI6CxKNuIqAUlJGi
27/9/2021, 16:45:05Nontapat Santipromvong6004500050https://drive.google.com/file/d/1QS9N5KdggRREbAflId0qIs0ZSU1mF6Lh/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1d70sc1i4l17hPfdL_Y70_SLMdRKc8uSRผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
28/9/2021, 14:08:24Boonyavee 6004500027https://drive.google.com/file/d/1VdKNJT90JF1BQVVx7KImn7vr05JJKIKd/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1l98v9Jr0QPMCReypYNj34w0scTXQmeaxผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
28/9/2021, 17:52:56Onnicha Meaykhunmark6104500005https://drive.google.com/file/d/1ZhHxeTYLepABIT6O3XZiyG7PBHYoGtyJ/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/11JjD6HNy3Ckxq_GHQajs0SYynlzDhv6jผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
28/9/2021, 18:27:21Arak Watthakul5805000024https://drive.google.com/file/d/14TXTZw392B2ZuXy4asR6aAHO2nODUqPS/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1vLnY1yRaahgUmxr9h_cuvVlaHW-NwPy4ผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
28/9/2021, 20:08:27Narit Chatturatphansaeng and Nithit Chavaratjaroenk6004800055 and 6004800062https://drive.google.com/file/d/1csF1Oq4PKz-bp2RuNuIZzaQEVMjE066P/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1Crnc9lvrvHShxDPPOFdFb0zICY1BXphjผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
28/9/2021, 20:28:16Pipatpol Nipatthada 6104500012https://drive.google.com/file/d/1HioTQ37moAFanQEsVs5UouXryu1Uak7c/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1uOtHuV2pkPm66eJAEIwPeZtzWoM0qu6Qผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
29/9/2021, 5:14:53Kunakorn Kla-asa and Patchara Kantha6004800009 and 6004800028https://drive.google.com/file/d/1PPJ9st9q3wp8QS47ZrQMVc8xG8Coy0Af/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/152AdaMeEd4nEbVdOylhPq2S3cenPZb78ผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
29/9/2021, 5:15:29Anon Chaikul6004800008https://drive.google.com/file/d/1z4qNX4rB2ZeMn6efAd1w2-jArjT9w3jG/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1zfhsrcPJZ1H-E8DAOzJAVXO0JzEO4vBuผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
29/9/2021, 13:42:04Panupong Pattanakhom and Nanthaporn Pummarin6004800039 and 6004800042https://drive.google.com/file/d/1FHPnAjfAmU7WhWNlPOR6KOpR6QWsWW_K/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1msJxviS21wXHc-G6Xu-qlA36sXfemq-V
29/9/2021, 14:15:21Kornchanok Nutchanil and Nattakarn Ratanapartheep6104500024 and 6104520001https://drive.google.com/file/d/17XGU4gtQ5Wpje4X_HCfy3XCYD_lsvIpn/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1FoM8wRe_rt-_OkgSN3mqKGyvlNSf_de7
29/9/2021, 14:17:16Pipat Narattakit6104600015https://drive.google.com/file/d/1pIItphyw4gwPIHOmo9SvkenQ7OeY4X_i/view?usp=drivesdkกรุณาแก้ไขชื่อไฟล์ .pdf ด้วยชื่อผู้ส่งภาษาอังกฤษ และตามด้วย เลขไอดีนักศึกษา แล้วส่งกลับมาใหม่
30/9/2021, 18:16:03Rutchapon6004500028https://drive.google.com/file/d/1bzf9TtEczIXM0XW7ilOETHNR4gywGhMt/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1wZ9tTO97yZ0_szRbIydBfbKhs6la11R2
30/9/2021, 21:27:04Mawin Laorsukpaiboon6004620011https://drive.google.com/file/d/1A5dA84-37ZNLOqT-ZtgnwEpS3omd7pO7/view?usp=drivesdkกรุณาแก้ไขชื่อไฟล์ .pdf ด้วยชื่อผู้ส่งภาษาอังกฤษ และตามด้วย เลขไอดีนักศึกษา แล้วส่งกลับมาใหม่
1/10/2021, 10:55:34Natnicha Chaiyasatุ6104500018https://drive.google.com/file/d/1Py5Lt8H18YL5JWCDTuqLcxf4YOe6H648/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1zfj6EPcL0rxs7lqW3IupZT-T2LCWFkZu
1/10/2021, 22:58:34Natnicha Chaiyasat6104500018https://drive.google.com/file/d/1g5PHHMdSg0aoC4vUb4ozFZKYYm8X91Ur/view?usp=drivesdkกรุณาแก้ไขชื่อไฟล์ .pdf ด้วยชื่อผู้ส่งภาษาอังกฤษ และตามด้วย เลขไอดีนักศึกษา แล้วส่งกลับมาใหม่
1/10/2021, 23:01:39Sarita tuaymas6104500026https://drive.google.com/file/d/1vrLP4J96cKC4O84x2EdAHNta_15B9V5z/view?usp=drivesdkกรุณาแก้ไขชื่อไฟล์ .pdf ด้วยชื่อผู้ส่งภาษาอังกฤษ และตามด้วย เลขไอดีนักศึกษา แล้วส่งกลับมาใหม่
2/10/2021, 0:58:36Soravit Sripiphat6004500015https://drive.google.com/file/d/1M2NyqqLzWWyLTepWvYyTNVWEegIfDLk0/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/18VzDEcazfoTlFpwQMfNYMUkObrxN69Vg
2/10/2021, 8:12:30Mawin Laorsukpaiboon6004620011https://drive.google.com/file/d/19-55gegDd_FsnD9TG6dn2Gx4j1j8s4Tx/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1mloUJiDbjl1miwCH2u-Bj2jU_jhWrcfG
2/10/2021, 12:27:50Pipat Narattakit6104600015https://drive.google.com/file/d/1kBsoL11SIlr5x8NlQFNuqRM8B1FhvOOc/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1rxJzHKP6OBab3iPbpQJfeAheSql2NXvH
2/10/2021, 14:06:05Suttikarn Ketklangdon5904300081https://drive.google.com/file/d/1hsP2AS6Wv-FLY9YQKqedDeSs6GA59xhM/view?usp=drivesdkกรุณาแก้ไขชื่อไฟล์ .pdf ด้วยชื่อผู้ส่งภาษาอังกฤษ และตามด้วย เลขไอดีนักศึกษา แล้วส่งกลับมาใหม่
2/10/2021, 15:28:41Pornchita Toemkhongdet6104500014https://drive.google.com/file/d/198La42KKrR7FAu0fEZDxry4rzhICSwCM/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/18SWs0Csr1K1o1mpP92uxol1r-8CipbvU
2/10/2021, 16:11:28Peeraya Potisan5604320010https://drive.google.com/file/d/11iETkksu5FrOsViuaBC3jNgJRSg5fzeN/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/16rP-K85MmTUjOWLyOEMcdG3e2uuV2Vv2
4/10/2021, 15:46:17Thunyaporn Pochsompong6104500006https://drive.google.com/file/d/14YbOQyNMFT1ICM_VcUFXcVahh-rPdOO1/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1RSuxkFBlzgBIQtMF-QFg8ExvxZcXaYvT
4/10/2021, 16:51:56Aphichai Ungsakunthorn6104400003https://drive.google.com/file/d/18ARrokJACNOvYoFCmlWaxlKs0fM3Bx4q/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1icgEzv_qWM9-23wJKrdt2ohC3ZwgMBUs
4/10/2021, 18:26:06Thipaporn Sadee6004500023https://drive.google.com/file/d/1EVY6PH2hKPfcBMzUJE8zXvNOlgDjpUnc/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/13JPgoi1MvmoEtdeoa00NILxt0xDLeI3p
4/10/2021, 19:25:56Thitikran Issaraarnuttiphong6005200032https://drive.google.com/file/d/1siq32oINCAdrolb2ZPQlQiwCYqC87sC2/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1bfCDbnY9X8OEpnGwaDtsOhuXQqXd_TYT
4/10/2021, 23:04:30Kanyarat Sonmuang6004500026https://drive.google.com/file/d/1riJcgBVXAbBJhR6XfSjuqrV4yxtuz_u_/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1RuUfPHf-uMbW1__xgf5876QNfq-Uao93
4/10/2021, 23:34:12Sujitra Lomproy6004500041https://drive.google.com/file/d/14118p_yG90CLOyUSuTyFVA-NgL5JySPO/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1wz4IyAE2EZIZO3pxhRq_pEwEiajWzTNc
5/10/2021, 13:41:56Thanadon Rojsirikul6104500009https://drive.google.com/file/d/1S9yJj_r_fAxd7xQqBJiYjVVhfk6dxHqA/view?usp=drivesdkกรุณาแก้ไขชื่อไฟล์ .pdf ด้วยชื่อผู้ส่งภาษาอังกฤษ และตามด้วย เลขไอดีนักศึกษา แล้วส่งกลับมาใหม่
5/10/2021, 14:50:41Pipat Narattakit6104600015https://drive.google.com/file/d/1rHMBmoF6jM8pxJluD9w5dM9I52HMCC33/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/10w-DUSfAkDfmDK1NOdmkY6tuzQXStNnV
5/10/2021, 16:04:24Kornchanok Nutchanil and Nattakarn Ratanapartheep 6104500024 and 6104520001https://drive.google.com/file/d/17EURpXYAQ1KpqxyXFzMmk4CrtvURklKS/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1bozGF-UceTVIipRII0HFoQlWTbjruDRC
6/10/2021, 10:26:43Thipaporn Sadee6004500023https://drive.google.com/file/d/1Lw1u54CKCDvgeycKs2ZTq_2-3Zvqktdg/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1jO8Ug5j9prTds84CFwELslcSwRcD0_h3
6/10/2021, 13:38:13Supitsara Chutimakornkul6004500002https://drive.google.com/file/d/1PszhELFddy8PrsXLbE2na_Vy88b9GzRz/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1K4eqsCnI8WEADdfF6PDTzCgm5ya0qPq5
6/10/2021, 13:50:18Chatchaval Junklum6004800038https://drive.google.com/file/d/13281VhoIQgqkBKcPNvLXHt45X3ILzSvK/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1iywK2oNshYCUm-BHWL9g2m30-69PihcP
6/10/2021, 13:51:44Sirapong Wittayapitakwong6004800044https://drive.google.com/file/d/1r1rmzBMXUYUfoIGI1elrC-xHBploYYM4/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1xuQuWsswJKyRdnvDt5dcLs8rzH1VXZxt
6/10/2021, 14:35:50Parichat Pitthayaporn6004500024https://drive.google.com/file/d/1rBLtFoxnevE5J-h8p5G4I566ljCuCDfh/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1TOnUh4fLHH507kP8cuiTVP6cmGLSTA0f
6/10/2021, 16:08:45Kanyarat 6004500026https://drive.google.com/file/d/122886ngdXaR_2wDyxXaMa2PPD45zA5xe/view?usp=drivesdkกรุณาแก้ไขชื่อไฟล์ .pdf ด้วยชื่อผู้ส่งภาษาอังกฤษ และตามด้วย เลขไอดีนักศึกษา แล้วส่งกลับมาใหม่
6/10/2021, 18:43:45Napachara Tassanatharakorn6004400138https://drive.google.com/file/d/105-CGSCx3M32qNxteJPLaez3j8b39eqf/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1CyClLQTYgrmsMwI8VRU7g4YT3QAUTfVJ
6/10/2021, 20:26:31Pornchita Toemkhongdet6104500014https://drive.google.com/file/d/1p9749FFHlBIRFjwTHMm528NkNliVrAmB/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1z0L6aGRTCUyCfr37CCgvH5q1KK-HbKKX
6/10/2021, 21:27:27Benjawan Rachayont6104300065https://drive.google.com/file/d/1VJvTFDZe0TAo77u5W-57NQvgsmlz5g3w/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1co-OorQPoU3QPm3d96ONnlc6evznz05G
7/10/2021, 17:00:48Thanadon Rojsirikul6104500009https://drive.google.com/file/d/1C4eVgm2AuIBEseTsPId7P_wUw2uBvUvF/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1mpxii83xUf_xKrtIdMeZLvAlRxYedHGX/view?usp=drivesdk
7/10/2021, 19:21:01Pichayawee Tosujaritham6004400124https://drive.google.com/file/d/1BesJHf_hIE9mxfOS13bh-sXL4_f1VwIk/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1acxE4NEAA3E9Nh0KJ4kyUFLeMDCQ8cSu
8/10/2021, 12:37:27Thanchanok pongpacamnanweth6104600006https://drive.google.com/file/d/1hoLEmTy02Kyl3ivya3Q2j1JxYmrpYskv/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1KGZQVsY2d3So_92jvRp8pA3nCVYjN0qJ
8/10/2021, 12:55:34Wareenapha Sriinkit5904500010https://drive.google.com/file/d/1nQVOeG3Jsfr-FWDBvIzjMjM06KBdECfq/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1X3UDV37gh7lEeKi44h_hwBdb30jBz7N8/view?usp=drivesdk
8/10/2021, 22:51:08Sujitra Lomproy6004500041https://drive.google.com/file/d/1rjerQkgMkjGvaUn-Aemx088NTQfoFJJM/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1j8pW5vXkk-tSrKcdwBN1l9lct9gpDYhp
9/10/2021, 10:15:24Napachara Tassanatharakorn6004400138https://drive.google.com/file/d/1jieuOl5oUWBA3Js3aosOanLlBFjVw4-o/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1CyClLQTYgrmsMwI8VRU7g4YT3QAUTfVJ
9/10/2021, 15:53:41Kanyarat Sonmuang6004500026https://drive.google.com/file/d/1ptaozrN7sCx0U7yrG6JI0pVwSniZHme9/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/11R6yrZ_Th3Wnm_emoVHQpPnjLwOx8Qtv
9/10/2021, 18:22:34 Robin Hasan6004300152https://drive.google.com/file/d/1IbCzx2NVAxr_2JlQ1dvOy8MLjMHHbVWh/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1adKd_0ggN87gj2L91dk0ugJdKA008Gr4
10/10/2021, 0:49:17Thanchanok pongpacamnanweth6104600006https://drive.google.com/file/d/1hLUoIxMjmChmA8-YUeBFKgrkNw9ugj78/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1XvKPLy7tMhwBfguBXEn-GPq_ZR5WsRvB
11/10/2021, 18:48:42Piyawat Chatvorasarit 6104800026https://drive.google.com/file/d/1Dxww5LH0vzW4_rpyb4MF62nfY8IVqf8o/view?usp=drivesdkกรุณาแก้ไขชื่อไฟล์ .pdf ด้วยชื่อผู้ส่งภาษาอังกฤษ และตามด้วย เลขไอดีนักศึกษา แล้วส่งกลับมาใหม่
11/10/2021, 18:54:12Kodchaporn Sukmon and Pronthip Onprapai 6004800006 and 6004800022https://drive.google.com/file/d/1ULdM2Qd11BOvwiFd08_wL1chFATTgofS/view?usp=drivesdkกรุณาแก้ไขชื่อไฟล์ .pdf ด้วยชื่อผู้ส่งภาษาอังกฤษ และตามด้วย เลขไอดีนักศึกษา แล้วส่งกลับมาใหม่
11/10/2021, 18:58:35Settapong Panpim and Surachet Maliwan 6004800004 and 6004800014 https://drive.google.com/file/d/1dj323KkUkSPWsHiNcPBPG2T-W6J1NCRx/view?usp=drivesdkกรุณาแก้ไขชื่อไฟล์ .pdf ด้วยชื่อผู้ส่งภาษาอังกฤษ และตามด้วย เลขไอดีนักศึกษา แล้วส่งกลับมาใหม่
11/10/2021, 20:18:28Todsaphon Bualan6005500017https://drive.google.com/file/d/1q7BvmUYwFAONYeRl9PFA75KWaCz8cDRo/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1zqQmAd1kglvIEs7WR9UBZUgjT4H-JbZ0
11/10/2021, 20:27:46Thanchanok pongpacamnanweth6104600006https://drive.google.com/file/d/1uAbdAe88j7RS3DRaPkQuHXcSXHmCTzdH/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1FfmJOwhliRFFNb9hMvjmnNRsMdoM9R-0
12/10/2021, 14:35:30Thanadon Rojsirikul6104500009https://drive.google.com/file/d/1sKCcDU82kK9wLye_CZcnouUv9tki9X-M/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/160K7hIw5z_lns3frwMkMdntOaWplqnpT
12/10/2021, 20:12:20Piyawat Chatvorasarit 6104800026https://drive.google.com/file/d/191cAov88McjXD-qXPKwj6LDKqZqUKxGx/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1R3WTYbOspM-IT9I-4qgk9S8AeJEhYwjn
12/10/2021, 20:13:33Kodchaporn Sukmon 6004800006https://drive.google.com/file/d/16eKLCbtz1dQO4V5h4Ms25wb3EnTBGj6w/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1r2skUFQyzYULZYWlS8WoLwZrQ4_TaJzg
12/10/2021, 20:14:40Settapong Panpim 6004800004https://drive.google.com/file/d/1uxK3MlbqU80bVOYrY_Is3VU3zv1mmh-f/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1v00yUs6HgPQIwoKDk0b4sGSX7ad2u1G0
13/10/2021, 8:51:37Pichayawee Tosujartham6004400124https://drive.google.com/file/d/18Rzd0p62_CmACDFX1sPsfh5MTp6imDBB/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/16aJnQj49TGrekqzRzuJgfyKNEPg6wUKs
13/10/2021, 12:47:18Thanchanok pongpacamnanweth6104600006https://drive.google.com/file/d/19U3BuuSMw5H6ueD3kY4ijf2Iayt5DCXY/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1aflejuaJHhG40YAHOMZJHXNpzJwj7mHk
13/10/2021, 13:32:18Dwangmaniee Wallaomg5904400019https://drive.google.com/file/d/1DX29kFwNuZbqtPj1Wm1ypa95p4gnjFlQ/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1jY8_fwEYQdIM3NdS_PsfMgyfBkMEw0Pj
13/10/2021, 14:14:08Supatsorn Lohkham6104400081https://drive.google.com/file/d/1_2wjxAAURF7ubMmq-U0I3nBEfxNnZbkn/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1_ST0gl6AesLkhmuTEvxtXXIxlPALbuzS
13/10/2021, 15:02:56Pattharapol Khewampai 6004800003https://drive.google.com/file/d/1GEZfM95HFteLV-d3YAH4P43YSEad6uxZ/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1Fdu80_G7fzMINbBr5xMEHIYRZS6OxWv0
14/10/2021, 3:10:37Wiriya Pholsorn6004400114https://drive.google.com/file/d/1JgnQ50l2P2yasHgByy37w2ywvGXzWrWK/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1TxJyN9dVOgYAPzWcttzQx79XnDz98sKO
14/10/2021, 12:34:20Saisawat Sriwantana6104400063https://drive.google.com/file/d/1me1OjaDIKYsoaBOhc-LEzWfTT0Dz786q/view?usp=drivesdk
14/10/2021, 12:34:51Saisawat Sriwantana6104400063https://drive.google.com/file/d/1Xk_UHlVtOIHt6kHV60zApv-q1GhjoBFW/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1jf_qq-_snRPnPTkMcESQ0fXlnMh8Sh9u
15/10/2021, 0:28:46Thanapart Viriyakul6004400129https://drive.google.com/file/d/1TPiirB31W1Of5Fcs-PW8YSXy-dpbMASM/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1Q3iuMhw7U7E0UQc6aS-SPA7MWx4_ix5S
15/10/2021, 13:46:27Rommaneeya Nuengpirom6004500014https://drive.google.com/file/d/17GPLNO9zM0xvM902YFTUIfhn420OQ_Lw/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/15BBg0ebIrwGxQwxMa5cIQtD8RQz1awPY
15/10/2021, 15:14:45Patcharaporn Kanjana6104500037https://drive.google.com/file/d/1h34ayhQrpUpcwOUPOW_bGDiibCVNE4JN/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1jpcAmQy3c2vK_vStrLTeGZdpCBeqa6A7
16/10/2021, 12:00:50Suriyan Sarakham6005500002https://drive.google.com/file/d/1aDoay6AZ8w-xziWCAoGp6TVyPbX2zVFR/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1t2kEVVn4nvngvex6ckSjTY36-BNwqMuc
16/10/2021, 12:44:11Siriwan Saosomphop 6004800015https://drive.google.com/file/d/1bbVK6UEqD4PaZn49ysBbaiyVdRGRS7A7/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1w6ZC1YvleiBEEfG4dz6Qm5o06RJ4Uj4i
17/10/2021, 11:30:49Wareenapha Sriinkit5904500010https://drive.google.com/file/d/1Ad_ZlIOtctVbRSqnhhvKD2etzgiPZ7cG/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1vfR49xhfVsZyqTmaO2qGyQn698XOk0nQ
17/10/2021, 13:04:31Napachara Tassanatharakorn6004400138https://drive.google.com/file/d/1yVov-qTtgfDc2EwfR0Bmvp35hAhD9o0C/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1dKz7zEH1U0tPGMu2N2UOmSoQCGKeNuSm
17/10/2021, 22:39:25Woranuch Rinsanthia 6104300082https://drive.google.com/file/d/14o56Xgdi03f2WdBwbIcgS9igh72DUCw9/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1ppD9hnQyGsS-PkrmCYfIgbM1UgWPy08J
17/10/2021, 23:01:57Toungporn Thearasawad 6104800015https://drive.google.com/file/d/1z4c41XyboT9iu7_GObEgdS_NqAaZTmbR/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/101fVARl6iRXCQubjJm8puKabvY3DQ0RH
17/10/2021, 23:02:53Charinthon Rattanawaraha6104800002https://drive.google.com/file/d/1O7crx-WYNE2Gx7SySFkxjMEdf6ZHdJPN/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1gOJfOh5rcJWM59W0FiacbvIQKz8IeXSa
17/10/2021, 23:04:19Anakkapoom Sriamphai6104800010https://drive.google.com/file/d/18suzKmkzIYO-ZT-R20nB2UMzTZG-lFcd/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1OCK3pIMnvfeydQtdP9WZ9z6bE4dsYkQv
18/10/2021, 16:27:29Napatsawan Apibansubtawee6104300151https://drive.google.com/file/d/1PSvKeaSv9afaJNyCusLCGvWmjtzinJw4/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1Dj1YuZOcfgR6_g3CQXB9gelqznG41Z6-
19/10/2021, 7:07:16Kasachanon Phopichit6104800007https://drive.google.com/file/d/1LHezRd5bl7NkXAH09e7zzegcE6ri5vwL/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/188WYnPPweZuUgcGAxMvGJJFD1v9Nm-NO
19/10/2021, 16:02:45Mukkarin Limtrakoon6104500031https://drive.google.com/file/d/1lbCrJVlJqFTPZY0g0ui1nzTXqkpwhdCN/view?usp=drivesdkกรุณาแก้ไขชื่อไฟล์ .pdf ด้วยชื่อผู้ส่งภาษาอังกฤษ และตามด้วย เลขไอดีนักศึกษา แล้วส่งกลับมาใหม่
19/10/2021, 16:07:18Lalita Kerdsantia6105100008https://drive.google.com/file/d/1YkdioViCvxKtx_seIRvDk2tudxIIHlsT/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1GWBa_kYXFNVIvjKXsh0ca7MUYaQOj998
19/10/2021, 17:54:03Wareenapha Sriinkit5904500010https://drive.google.com/file/d/1iA43cMDnlXqwSszyf-l1TPrSmnIQJ_eo/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1xlxaP3njPTRLf3X9X985abvVk7tfz21a
19/10/2021, 19:27:28Lalita Kerdsantia6105100008https://drive.google.com/file/d/1GSS29xycELB-z3bxMCB12tKCHmQ-coO7/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1AhnV0CsUox7qawkmnRyiJ40J8fpjcxjv
19/10/2021, 20:14:29Woranuch Rinsanthia 6104300082https://drive.google.com/file/d/1deGQfVG2iTdLlMGKCPMoy-ub9xVAUCq3/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1zY3xsscWaL7opzM-4NgKgynEQR-kqqfn
20/10/2021, 12:19:58Kasachanon Phopichit6104800007https://drive.google.com/file/d/1-xyAJA3evCQ_XYK5VHAoMVOU_Swc0kw9/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1yh266s1Kkhl14-Nr2tYp8ivzGgaUX_UI
20/10/2021, 13:47:29Chotika 6104500057https://drive.google.com/file/d/1k0LZkPqpXwNnHxAq-Tb-eAt814tQnRAF/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1fwyVdU-yGLy_8juJXq7ZRL471un21uyD
20/10/2021, 15:51:25Woranuch Rinsanthia 6104300082https://drive.google.com/file/d/1b66rOoj_nQMw5ZPo2MoHcge9fQ85QmBJ/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1OtwxJCPD3nerttvXuL0HJ-_JrxWErRox
20/10/2021, 16:08:59Chotika Thanasaksri6104500057https://drive.google.com/file/d/1hKhuXj65msCM1lnvmH_mZVPxrnH8fbNc/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1R8slHserGL0xAJ1LtVGjFERUwSPPtDx7
20/10/2021, 18:31:24Chutapa Sriprasong6004420006https://drive.google.com/file/d/120vrYD60BWoCo-B_0EQdHjueUkDqZJSK/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1tUajpFes8yo-lrkAvlZCt-hLR_qkPNnq
20/10/2021, 19:22:25Paramad Wongwatcharat6104600012https://drive.google.com/file/d/1X51Mcneg-Pah7TjU5GbvRBy7Ry7bbI71/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1Ux4FEmZoZsPF5VG2jw_iPmdQ4AIOEpof
20/10/2021, 21:18:37Mukkarin Limtrakoon6104500031https://drive.google.com/file/d/1veiwU5j7TYVTkTUN9Cit26M728AW5e9X/view?usp=drivesdkกรุณาแก้ไขชื่อไฟล์ .pdf ด้วยชื่อผู้ส่งภาษาอังกฤษ และตามด้วย เลขไอดีนักศึกษา แล้วส่งกลับมาใหม่
21/10/2021, 1:41:40Monthon Phitchayaungkun6005200022https://drive.google.com/file/d/1yLc4jeZB84Y1y4p51tBLuRZnx98X6ZEX/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1o56uK9lewzgkntX3LQ6mIoThhDGrMeaG
21/10/2021, 13:04:18Jeerat Wirojwongsakul6106400011https://drive.google.com/file/d/1a2Rz7dzqB-Iryjk5CK18ccUfDgU1FQ4_/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1QFtjHXPCb9oRLh-Y-mCRMDmQfclUXmIC
21/10/2021, 17:26:29Chaiwat Buathum6003900001https://drive.google.com/file/d/1Mh9tn5xElFAu5kjHnM6PYS6A_StuLNOw/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/17bhILMRib6UH1nQyJTBzupruQXsHRKm_
22/10/2021, 4:17:23Mr. Chayanin Samitinont6004420010https://drive.google.com/file/d/1UVP4dc8XE5SfrnHlThHhUjCkxPhqTqPr/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1s8jlcqpoKkKLSuXchm8iD6Xdm53oGoJR
22/10/2021, 14:35:35Kasama Kunsrithaiwong6004400112https://drive.google.com/file/d/15TUDIucV7yjelR8-9LgGs9FqlJ687W1B/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1PWIWWxo9JbHMWtkXBojsmhugcFtN6NnF
22/10/2021, 15:04:06Kanyarat Sonmuang6004500026https://drive.google.com/file/d/1kdIjYBxpxAk-2k1SMShlBgx-aISVkI4x/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1WMmyalIWpw9-0HLw8XHxWkXNPBX_CtDP
23/10/2021, 12:48:59Pornpipat6103100002https://drive.google.com/file/d/1OwNGev2Etd51ceNU9M88NHz3Hb61gj8i/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1voynKj0FFPiQwYm40czR8zOknNLqQ_eq
23/10/2021, 19:29:55Supitsara Chutimakornkul6004500002https://drive.google.com/file/d/19pxcQG1AFlV_1zN2QYYMlm4_7CR-Ksx5/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1CHGMh72y77Tsy6Sif0KaLSK9dNGEbP_s
24/10/2021, 14:51:23Thipaporn Sadeee6004500023https://drive.google.com/file/d/1DBzyoBZnYXEbpcrSyxarmD0LXr3SOJri/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1CVQwIN8L6X4Fuqj8OBOY-uXEsW-d2L00
25/10/2021, 11:14:51Pratthana Phiphatwattanarom 6004400051https://drive.google.com/file/d/1CmkS-te3_WFNO0Cl1P4S5QvnSD9_8yKE/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1lW9mvXFNHNK481DekKUOd-6hxNQXb1dy
25/10/2021, 14:34:50Mukkarin6104500031https://drive.google.com/file/d/165H3kUCynaHMk4I9-p6THhw5nSuqMNgz/view?usp=drivesdkFix the format of header and body before editing
25/10/2021, 15:11:00Nutcha Pongtawee5904400139https://drive.google.com/file/d/1rIqd1I7nhcMyLviNLPHCa2kRnYfvXve7/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1rdimT515NHIvzTQDdhQwnaWy1eUDtDgK
25/10/2021, 16:24:03Didsaya Tabsuwan6104600014https://drive.google.com/file/d/1eFwH_i21uT32pXN0AfnaX8TmDG8MfdQS/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1-Bde1xkSkfh0KRufSxz-x9pnQFMUVl_N
25/10/2021, 22:13:12Akkalapon Attapon 6105100003 6105100004https://drive.google.com/file/d/1K1v_NckEzlV42-rJ1-i4tbf4DrFqroAR/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/14KFSFUlVmZs-FYpUbEPe5M0QdPsughJs
25/10/2021, 23:59:49Miss Arpa Pramualsap5905100015https://drive.google.com/file/d/1dqxbQAlaarQYASBnMfW0Yjl47MkZrTDD/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1oyJaPgvRB8uHvvPK14rtJF2Pfk38KvFu
26/10/2021, 1:41:17Kanjanatip Sangwarin5804400064https://drive.google.com/file/d/1jB8-oJt6BwCSMd6qRXSa7nf1MFRUmslH/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1USALA5bXsWJrZcem_0TdWyoz5QsoQTxE
26/10/2021, 9:20:44Mookthapha Wongboonpeng6104300154https://drive.google.com/file/d/1t9KXIgXBXdaCpgmTDLnp7Dg86P5p0ueG/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1vwHl1D2nsDAF-QmI8Xwu1L2OpU-OuZE_
26/10/2021, 11:28:21Jeerat Wirojwongsakul6106400011https://drive.google.com/file/d/1zPHC6ZboDTTTGjaik8nXfBgbzbV0NlLG/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1xDi9_PmqspPHmpJpJA2eAaga26QEAZtQ
26/10/2021, 15:41:28Mookthapha Wongboonpeng6104300154https://drive.google.com/file/d/1c_wNOTZ-Cy8wgx6PZgQg-U6MkLdYRYaU/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1JDIp2ZQ8iFrSTIzw5Nw491MZYdGnp5sE
26/10/2021, 17:49:12Napachara Tassanatharakorn6004400138https://drive.google.com/file/d/1ZVKGqWoU-ffqPUKsNFbbyDvlSjLlpr8_/view?usp=drivesdk

สำหรับท่านที่ยังคง “ไม่ผ่าน” พบสาเหตุส่วนใหญ่ คือ ส่งไฟล์เดิมกลับมาตรวจ เขียนผิดเล็กน้อย และรูปแบบฟอร์มหน้า Abstract ไม่ถูกต้อง ขอให้แก้ไข แล้วส่งเข้าฟอร์มตรวจแก้ไขครั้งที่ 2 อีกรอบ จนกว่าจะผ่าน สำหรับท่านที่ “ผ่านแล้ว” …ยินดีด้วย มารับเอกสารพร้อมลายเซ็น อ.ไมเคิล ที่เคาน์เตอร์ห้องสมุดมารวย มีเจ้าหน้าที่ ยินดีต้อนรับในระยะห่าง ๆ เปิดวันอังคาร-อาทิตย์ ห้องสมุดจำกัดที่นั่งอ่านหนังสือ เนื่องจากประกาศสถานการณ์โควิด-19 จนถึงวันที่ 18 พ.ค. 2564 โปรดเคร่งครัดระวังซึ่งกันและกัน คุยกันให้ทิ้งระยะห่าง ๆ ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือด้วยทุกครั้ง เจ้าหน้าที่ฉีดวัคซีน(ซิโนแวค)..!

ช่องทางการติดต่อ

ตรวจ Abstract Online QR code

กลุ่ม LINE (แบบ Open Chat)

ท่านสามารถ เข้าร่วม “กลุ่ม Abstract แจ้งข่าว” โปรดแตะลิงก์ หรือแสกน QR code ด้านล่างนี้เพื่อเข้าร่วมโอเพนแชท บริการ สอบถาม ตามเรื่องกับเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ ห้องสมุด MBA-มารวย@ม.สยาม ช่วยแก้ปัญหาได้ ยินดีให้บริการ

ไลน์กลุ่มแบบโอเพนแชทนี้ ท่านจะสามารถใช้ชื่ออื่นได้ / เปลี่ยนรูปแทนตัวได้ โดยไม่เชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับโปรไฟล์หลัก

ตรวจ Abstract online ไมเคิล

โทรศัพท์ ติดต่อสอบถามห้องสมุดมารวย MBA ม.สยาม (คลิกโทร) 02 8678088 แล้วกดปุ่มเบอร์ภายใน  คือ 5334 คุยกับบรรณารักษ์ (พี่อ้อ, พี่ตุ๊ก)

ระบบตรวจ Abstract ออนไลน์ นี้ พัฒนาโดยบรรณารักษ์ห้องสมุดมารวย ร่วมกับ อ.ไมเคิล สเลเตอร์ เพื่อช่วยนักศึกษาได้ใช้ประโยชน์ ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ช่วยอำนวยความสะดวก นักศึกษาไม่ต้องเดินทางมาติดต่อด้วยตนเอง  ไม่ต้องจองคิว หรือรอตรวจ พร้อมกับเก็บข้อมูลในตาราง online สามารถสืบค้นย้อนหลัง และยืนยันการตรวจผ่านเรียบร้อยแล้วได้ด้วย