การคัดแยกและลักษณะสัณฐานวิทยาของแบคทีเรียชอบเกลือและเจริญเติบโตได้ดีที่อุณหภูมิสูงจากน้ำปลาโซเดียมต่ำ

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การคัดแยกและลักษณะสัณฐานวิทยาของแบคทีเรียชอบเกลือและเจริญเติบโตได้ดีที่อุณหภูมิสูงจากน้ำปลาโซเดียมต่ำ
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย การคัดแยกและลักษณะสัณฐานวิทยาของแบคทีเรียชอบเกลือและเจริญเติบโตได้ดีที่อุณหภูมิสูงจากน้ำปลาโซเดียมต่ำ
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Sceening and Morphology Charaterization of Thermophilic and Halophilic Bacteria from Low Sodium Fish Sauce

ชื่อผู้วิจัย

อาจารย์อำพรรณ ชัยกุลเสรีวัฒน์ และดร.ณฐมล จินดาพรรณ

สาขา เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
ปีการศึกษา 2557
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทความวิชาการ Eng 02_arteng.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 184