การพยากรณ์ค่าความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโดยกระบวนการเกาส์เซี่ยน

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การพยากรณ์ค่าความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโดยกระบวนการเกาส์เซี่ยน
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย การพยากรณ์ค่าความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโดยกระบวนการเกาส์เซี่ยน
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Forecasting Peak Electricity Demand of Electricity Generating Authority of Thailand by Gaussian Process

ชื่อผู้วิจัย

ทัศนัย พลอยสุวรรณ และ ธนวันต์ ยลพัธน์

สาขา วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
ปีการศึกษา 2556
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ 01_art.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 29