Press/กด CtrlหรือCmd + P to print
or save as PDF

การพัฒนาเครื่องมือวัดปรับตั้งฐานรองฟันจับกระดาษของเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่นโดยใช้นาฬิกาเปรียบเทียบศูนย์แทนการใช้กระดาษเคมีแบบเดิม

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การพัฒนาเครื่องมือวัดปรับตั้งฐานรองฟันจับกระดาษของเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่นโดยใช้นาฬิกาเปรียบเทียบศูนย์แทนการใช้กระดาษเคมีแบบเดิม
Estimated reading time: < 1 min