ผลการดำเนินการของการควบคุมจุดกลับรถด้วยตำรวจ

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ผลการดำเนินการของการควบคุมจุดกลับรถด้วยตำรวจ
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย

ผลการดำเนินการของการควบคุมจุดกลับรถด้วยตำรวจ

ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Operation Performance of Police Control at U-turn

ชื่อผู้วิจัย

Thakonlaphat Jenjiwattanakula,Kazushi Sanob,Hiroaki Nishiuchib

สาขา xxxx
ปีการศึกษา 2556
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทความวิชาการ Eng 02_arteng.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 27