ผลการดำเนินการของการควบคุมจุดกลับรถด้วยตำรวจ

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ผลการดำเนินการของการควบคุมจุดกลับรถด้วยตำรวจ
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย

ผลการดำเนินการของการควบคุมจุดกลับรถด้วยตำรวจ

ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Operation Performance of Police Control at U-turn

ชื่อผู้วิจัย

Thakonlaphat Jenjiwattanakula,Kazushi Sanob,Hiroaki Nishiuchib

สาขา xxxx
ปีการศึกษา 2556
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทความวิชาการ Eng 02_arteng.pdf
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 22