การปรับปรุงระบบการฉีดพ่นไอน้า ของโรงงานอุตสาหกรรม ในเขตอ้าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การปรับปรุงระบบการฉีดพ่นไอน้า ของโรงงานอุตสาหกรรม ในเขตอ้าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย การปรับปรุงระบบการฉีดพ่นไอน้า ของโรงงานอุตสาหกรรม ในเขตอ้าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

IMPROVEMENT OF STEAM INJECTION AT INDUSTRIAL FACTORY IN AUMPHUR MEUNG SAMUT SONGKHRAM PROVINCE

ชื่อผู้วิจัย

สันติสุข สว่างกล้า

สาขา วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
ปีการศึกษา 2557
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทความวิชาการ English 01_arteng.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 8