การออกแบบสร้างและวิเคราะห์แม่แรงแบบเอ็กซ์ลิฟท์โดยใช้สลักเกลียวเมตริก สำหรับยกรถยนต์

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การออกแบบสร้างและวิเคราะห์แม่แรงแบบเอ็กซ์ลิฟท์โดยใช้สลักเกลียวเมตริก สำหรับยกรถยนต์
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย การออกแบบสร้างและวิเคราะห์แม่แรงแบบเอ็กซ์ลิฟท์โดยใช้สลักเกลียวเมตริก สำหรับยกรถยนต์       
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Design,Construction and Analysis of X-lift Jack by Using Metric Bolt for Lifting Car

ชื่อผู้วิจัย

ชาญชัย วิรุณฤทธิชัย

สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
ปีการศึกษา 2558
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทความวิชาการ English 01_arteng.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 216