ห้องทำความเย็นโดยใช้โมดูลไฟฟ้าพลังความร้อน

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ห้องทำความเย็นโดยใช้โมดูลไฟฟ้าพลังความร้อน
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย ห้องทำความเย็นโดยใช้โมดูลไฟฟ้าพลังความร้อน
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Refrigeration Room Using Thermoelectric Module

ชื่อผู้วิจัย

สันติสุข สว่างกล้า

สาขา วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
ปีการศึกษา 2558
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทความวิชาการ English 01_arteng.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 33