เกมต้นแบบการเรียนรู้พันธ์ุปลาตามแนวปะการังไทย

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • เกมต้นแบบการเรียนรู้พันธ์ุปลาตามแนวปะการังไทย
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย เกมต้นแบบการเรียนรู้พันธ์ุปลาตามแนวปะการังไท
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ
Prototype Game for Learning Fish in Thai Coral Reef
ชื่อผู้วิจัย

นลินรัตน์  วิศวกิตติ, สุวันชัย สกานุพงษ์ และพกิจ  สุวัตถิ์

สาขา
 

วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทความวิชาการ English 01_arteng.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 40