การปรับปรุงความแม่นยำสำหรับระบบการซื้อขายอัตโนมัติด้วยการกำหนดราคาเริ่มต้น

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การปรับปรุงความแม่นยำสำหรับระบบการซื้อขายอัตโนมัติด้วยการกำหนดราคาเริ่มต้น
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย การปรับปรุงความแม่นยำสำหรับระบบการซื้อขายอัตโนมัติด้วยการกำหนดราคาเริ่มต้น
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Accuracy Improvement for Automated Trading System with Customized Applied Prices

ชื่อผู้วิจัย

โตมร สุนทรนภา

สาขา วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทความวิชาการ English 01_arteng.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 15