ระบบซื้อขายคู่สกุลเงินตราต่างประเทศอัตโนมัติโดยใช้เส้นแนวโน้มเคอร์เนลในกระบวนการเกาส์เซี่ยน

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ระบบซื้อขายคู่สกุลเงินตราต่างประเทศอัตโนมัติโดยใช้เส้นแนวโน้มเคอร์เนลในกระบวนการเกาส์เซี่ยน
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย ระบบซื้อขายคู่สกุลเงินตราต่างประเทศอัตโนมัติโดยใช้เส้นแนวโน้มเคอร์เนลในกระบวนการเกาส์เซี่ยน
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

An automated Forex Trading System using Trend Line Gaussian Process Kernel

ชื่อผู้วิจัย

ทัศนัย พลอยสุวรรณ

สาขา วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทความวิชาการ English 01_arteng.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 21