การปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักรในกระบวนการฉีดพลาสติกกรณีศึกษาบรรจุภัณฑ์กล้วยไม้

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักรในกระบวนการฉีดพลาสติกกรณีศึกษาบรรจุภัณฑ์กล้วยไม้
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย การปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักรในกระบวนการฉีดพลาสติกกรณีศึกษาบรรจุภัณฑ์กล้วยไม้
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

The Overall Equipment Effectiveness Improvement For Plastic Injection Molding Process in Case of the Orchid Packaging

ชื่อผู้วิจัย

อัมรินทร์ วงศ์เศรษฐี

สาขา ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ปีการศึกษา 2561
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทความวิชาการ English 01_arteng.pdf
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 40