ผลของความมีขั้วของตัวทำละลายต่อฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากใบดันหมี กำจายและพิกุล

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ผลของความมีขั้วของตัวทำละลายต่อฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากใบดันหมี กำจายและพิกุล
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย

ผลของความมีขั้วของตัวทำละลายต่อฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากใบดันหมี กำจายและพิกุล

ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Effect of Solvent Polarity on Antioxidant Capacity of Extracts from Gonocaryum  lobbianum, Caesalpinia  decapetala and Mimusops  elengi Leaves

ชื่อผู้วิจัย

พรชัย เปรมไกรสร1* และวันเพ็ญ วสุพงษ์พันธ์1

สาขา xxxx
ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทความวิชาการ English 01_arteng.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 59