ระบบค้นหาคำศัพท์ภาษามือบนแพลทฟอร์มแอนดรอยด์

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ระบบค้นหาคำศัพท์ภาษามือบนแพลทฟอร์มแอนดรอยด์
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย  ระบบค้นหาคำศัพท์ภาษามือบนแพลทฟอร์มแอนดรอยด์
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

 Basic Sign Language Search System on Android Platform

ชื่อผู้วิจัย

 เอก  บำรุงศรี* และ สุรเชษฐ์ แซ่ลี้

สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์
ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก  01_cov.pdf

4

สารบัญ 04_tbc.pdf
5 บทความวิจัย 05_article.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 21