Tags: วิทยาการคอมพิวเตอร์ - โครงงาน 2561

ระบบลางานออนไลน์ กรณีศึกษาบริษัทเอสพีการไฟฟ้าอิมปอร์ตจํากัด

ระบบการจัดการบุคลากรภายในองค์กร กรณีศึกษา บริษัท เอาท์ซอร์สซิฟาย จำกัด

ระบบซื้อขายและออกแบบเครื่องประดับชุดไทยออนไลน์ของร้านสมานชุดไทย

เว็บแอปพลิเคชันบริหารจัดการเอกสารฝ่ายการตลาด (กรณีศึกษา บริษัทแอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จำกัด)

ระบบการเลือกรายการตรวจสุขภาพ (กรณีศึกษา บริษัท ดับบลิวเค เฮลท์ เซ็นตอร์ จำกัด)

ระบบการจองคิวและจัดการร้านทำผมออนไลน์แฮร์ทูสไตล์

ระบบจองคอร์สเรียนออนไลน์ กรณีศึกษาร้านเข่งดอกไม้

เว็บแอปพลิเคชันบริหารจัดการกิจการประมง กรณีศึกษา บ้านเรือโชคชัยสมบูรณ์

เกมตำนานสงครามจักรราศี