Tags: Mr. Akhara Thanasirangkul

โคมไฟเรซิ่นจากดอกไม้เหลือใช้

ผลิตภัณฑ์สเปรย์หอมปรับอากาศและฆ่าเชื้อจากดอกไม้ที่เหลือใช้

ฟังก์ชัน VLOOKUP ในโปรแกรม Excel สำหรับทำรายงานภาษีซื้อของบริษัทเอแอนด์เอฟ ทัวร์ ทราเวล

สบู่เหลวล้างมือกลิ่นส้ม

การสร้างใบสมัครงานออนไลน์โดยใช้แอปพลิเคชัน Google Forms

การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บเอกสารของฝ่ายจัดซื้อโดยใช้ระบบ 5ส. ในโรงแรมโหมด สาทร

น้ำยาล้างจานขจัดคราบสูตรมะนาว

การพัฒนาระบบการยืม-คืนกุญแจล็อคเกอร์ของนักศึกษาฝึกงานของโรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ

กล่องรับเอกสารจากกระดาษที่ทิ้งแล้วโรงแรมอวานีพลัส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

กรณีศึกษา: ระบบ Chatbot ในแอพพลิเคชั่น LINE สำหรับพนักงานใน โรงแรมแชงกรี – ลา กรุงเทพฯ

ซูเฟล่แฮมและไส้กรอก

การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากกระดังงา สะระแหน่ และมะนาว