รายการอัปโหลด งานวิจัย ล่าสุด


[gdoc key=”https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vR57PRjkpQvp9Oqao6Ujir2x-aR-cuCEpJO8e2vif2RsKU8Z06GUzvIfNURKqGxjRJ3kXarcl5UrxJZ/pubhtml?widget=true&headers=false”]

14 Comments

 • Your comment …

  Anonymous
 • Your comment …

  123456
 • Your comment …’and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=’

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\windows/win.iniYour comment …

  123456
 • %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fwindows%2fwin%2eini

  123456
 • ./../../../../../../windows/win.ini

  123456
 • %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fWindows%2fwin%2eini

  123456
 • ../../../../WEB-INF/web.xml;Your comment …

  123456

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *