บริการ ตรวจบรรณานุกรม ให้คำแนะนำการเขียนบรรณานุกรมตามหลัก APA จัดทำโดย ห้องสมุดมารวย ม.สยาม

Abstract หน้าส่วนเสริม

โปรดทราบ/Warning ส่งเป็นไฟล์ .pdf  หน้า Abstract เท่านั้น หากส่ง .docx มา จะไม่ตรวจให้ และ ต้องตั้งชื่อไฟล์ เป็นชื่อตัวเองภาษาอังกฤษ ตามด้วยตัวเลขไอดีนักศึกษา อย่าลืมตรวจดูฟอร์แมตของหน้า Abstract ว่าใช่รูปแบบที่ถูกต้องตามกำหนดของสหกิจหรือไม่ หากพบ อาจารย์ไมเคิลจะไม่ตรวจให้ Please submit only pdf and abstract page format. Must be correct. If found, will not check. If students find that the file is incorrect or incorrect, please correct and send it again. ตั้งชื่อไฟล์ .pdf ด้วยชื่อผู้ส่งภาษาอังกฤษ และตามด้วย […]

วิธี เอาลายน้ำออก สำหรับไฟล์ word ที่ไม่สามารถลบหรือเอาออกได้ ตามปกติ

วิธี เอาลายน้ำออก word วิธีเอาภาพลายน้ำออก เหมาะสำหรับผู้ที่ประสบปัญหากับไฟล์ที่ถูกสร้างด้วยโปรแกรม Microsoft office word หรือไฟล์นามสกุล .doc .docx ที่ไม่สามารถ ลบ หรือ เอาภาพลายน้ำออก

Abstract Examination Form

Abstract Check – Siam University โปรดทราบ/Warning ส่งเป็นไฟล์ *.pdf  หน้า Abstract เท่านั้น หากส่ง .docx มา จะไม่ตรวจให้  และ ต้องตั้งชื่อไฟล์ เป็นชื่อตัวเองภาษาอังกฤษ ตามด้วยตัวเลขไอดีนักศึกษา อย่าลืมตรวจดูฟอร์แมตของหน้า Abstract ว่าใช่รูปแบบที่ถูกต้องตามกำหนดของสหกิจหรือไม่ หากพบ อาจารย์ไมเคิลจะไม่ตรวจให้ Please submit only .pdf format and only the abstract page. The header must be correct. If not correct, the paper will not be checked. If the paper is returned, students must […]

บริการให้คำแนะนำการเขียนบรรณานุกรมตามหลัก APA ตรวจสอบการเขียนบรรณานุกรม ก่อนเผยแพร่บนเว็บไซต์ e-research.siam.edu

ที่ประชุมผู้บริหารหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ (ทปว. หรือ 7PMUS)

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) จัดสรรทุนวิจัย 7 กลุ่มทุนวิจัย เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *