บริการให้คำแนะนำการเขียน reference และ ตรวจบรรณานุกรม รูปแบบ APA

บริการให้คำแนะนำการเขียน reference และ ตรวจบรรณานุกรม รูปแบบ APA

บริการให้คำแนะนำการเขียน reference และ ตรวจบรรณานุกรม รูปแบบ APA ก่อนเผยแพร่บนเว็บไซต์ e-research.siam.edu สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม. ส่งไฟล์หน้าบรรณานุกรมในรูปแบบ ไฟล์ .pdf มาให้บรรณารักษ์ตรวจ และจะแจ้งผลกลับในวันถัดไป นักศึกษาสามารถเดินมาตรวจด้วยตนเองได้ที่ ห้องสมุดมารวย ชั้น 6  อาคาร ตึก 19 มหาวิทยาลัยสยาม เวลา 10.00-16.00 น. วันอังคาร ถึง อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์)


This is a service for checking in writing reference and checking bibliography in APA format for students of Siam University. Please send the reference file in .pdf format to the librarian for review. And will report the results back the next day


นักศึกษาจะต้องเข้าสู่ระบบอีเมล์ เพื่อส่งไฟล์ได้

Timestamp
ID-รหัสนักศึกษา
Document
Result
17/1/2021, 15:11:266003900012https://drive.google.com/open?id=1ruiw87rJ9i7Sc-ti-s4cqzOMzBMAORMmhttps://dochub.com/manonatrattanajan/JWop0ZAKkv303l2RrYa9GP/08-ref-mrrt-rt-pdf?dt=Dt_CUcgUTdEManUtDhR3
18/1/2021, 15:34:2818012564https://drive.google.com/open?id=18rBDEXzDDFKXWFqzGM3i0NJTGPSSiN9p-
2/2/2021, 10:13:255903900012https://drive.google.com/open?id=1Io2ZzbGUsovagsG8rePutK2kpEJzfpIWเขียนผิดหมดเลย ดูตัวอย่างที่ถูกต้องตามนี้ คลิก https://drive.google.com/file/d/1UBDSU2AA3CwQcGliSP6UZQSFgAexjBvw/view?usp=sharing
12/2/2021, 12:54:0739122012https://drive.google.com/open?id=15BlqPZw4_RInKecECPf5eHgccanux588อันนี้สังเกตพบว่ามีจุดผิดพลาดเล็กน้อยครับ ไม่ต้องแก้ไขก็ได้ นะครับ ผ่านเลยนะครับ 1. ตรงชื่อ ยุพิน สืบมาศ. ผมพบว่า เข้าถึงได้จากต้องเว้น 1 วรรค 2. สุดําทิพย์ ตันตินิกุลชัยและศุภวัฒน์ ตันตินิกุลชัย. อันนี้แก้ให้เว้นวรรค ระหว่าง และ นะครับ
12/2/2021, 12:56:1239122012https://drive.google.com/open?id=1cdB7LhwFPi_IeMns5TP_MgYyHmSh2psrถูกต้องครับ
12/2/2021, 12:57:2639122012https://drive.google.com/open?id=1kYie7WxrM_GvGtZOWdExPj9ZNyCNQGWQผ่านฉลุยครับ
12/2/2021, 17:16:0939122012https://drive.google.com/open?id=1nyqnXGm12nvwOM-pgksw4S-XSkI0NJ7UOK แล้ว
12/2/2021, 17:33:3939122012https://drive.google.com/open?id=1qFIaIOaY-W5LXqPgLgmFzbIbJd22ed_jOK แล้ว
12/2/2021, 17:54:1839122012https://drive.google.com/open?id=1sEFnm0jLltfLjjVSh5wzp4T5jdke59wyok แล้ว
20/2/2021, 15:30:3039122012https://drive.google.com/open?id=1MkAyY7R9Nb5j6UpK2P2AWlQa7REaU59Fok แล้ว
21/2/2021, 23:50:346217210005https://drive.google.com/open?id=1jKfkwmfIR6k2saUul7MbpEG4KJcldLm7ส่งเอกสารผิด (ผลอักขราวิสุทธิ์) แต่ที่นี่ไม่ได้ตรวจผลความซ้ำซ้อน โปรดส่งหน้าบรรณานุกรมเท่านั้น
26/2/2021, 10:07:3639122012https://drive.google.com/open?id=1LNI5aCr-eyl2fivVbtMpbyebmUK7vSuUok แล้ว
27/2/2021, 12:07:3257043003300https://drive.google.com/open?id=1fyFCZb_Yx6P5dC-ciN86YFXJMbPDmV2Sกรุงเทพ: แก้ไขเป็น กรุงเทพฯ: | ส่วนชื่อเรื่อง การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และ เอกสารทางการขนส่ง เป็นตัวเอียง
6/3/2021, 16:20:575604300085https://drive.google.com/open?id=11MHne0gCSv60wvUVyrl0HMszwv6JLB83ok แล้ว
9/3/2021, 11:49:025804300289https://drive.google.com/open?id=10DFz0wiahn-WOWwEfhsc7xR7fHRXIvBjok แล้ว
9/3/2021, 11:58:485804300032https://drive.google.com/open?id=18VKAvg-301dsCV2hM7n4cUxezHPLo0l9ok แล้ว
9/3/2021, 14:08:505804300143https://drive.google.com/open?id=1grsnMWDzQKw2m1lpvU29FMsqk68h-mIvok แล้ว
9/3/2021, 14:21:065804300077https://drive.google.com/open?id=1Oh4zqM5R8VpqnUsN-dTEP4mORWOqlPSUok แล้ว
9/3/2021, 14:44:475804300273https://drive.google.com/open?id=110IEo5Vxf1l11zMyJtJ7o4qZX2_sbbA6ok แล้ว
9/3/2021, 14:54:195804300218https://drive.google.com/open?id=1ACc0e4IQMgdjkd2AUJsggigtUV3qERfIok แล้ว
9/3/2021, 15:19:005804300396https://drive.google.com/open?id=1RtYFwFKmFx19XxoTlqMqesoBcgLeRRIHok แล้ว
9/3/2021, 15:35:035804300205https://drive.google.com/open?id=1hBYy0czhhi6hx_fMT7GIO_9VSjRHjocZok แล้ว
9/3/2021, 15:43:545804300266https://drive.google.com/open?id=1wyh41iYhko0dyYrKvE9q6pb34X-mJPl3ok แล้ว
9/3/2021, 16:02:575704300042https://drive.google.com/open?id=1ax_BUqGQWyJZDvvY9Ecx4FgAdrIN-aW5ok แล้ว
9/3/2021, 16:16:295804300304https://drive.google.com/open?id=1uvWI71LeRV5w3huLgRGFEZPJ2qjNNzVqok แล้ว
9/3/2021, 16:30:455804300473https://drive.google.com/open?id=1k75CGCZMYMekuxDQDjpKFcyvrwg-2Z10ok แล้ว
10/3/2021, 10:06:535804300129https://drive.google.com/open?id=1dw2cj8WwT_I8M-i8cHoBsqygRk2DY7D_ok แล้ว
10/3/2021, 10:31:565704300003https://drive.google.com/open?id=1K8qKw3AgExCSp2n5E3VFJGiq0H_GBLSiok แล้ว
10/3/2021, 16:01:1839122012https://drive.google.com/open?id=1YCpvakqDC5fWZ_mQMfOXmJvWIJTXLDl2อ้างอิงมาจากวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือ การค้นคว้าอิสระ ต้องใส่ชื่อหลักสูตรต่อท้ายด้วย เช่น นิตยา สิทธิชุม. (2550).การศึกษาประสิทธิภาพ.... (การค้นคว้าเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต). | สมภพ ผ่องสว่าง. ให้เอียงที่ชื่อ สรรพากรสาส์น. แทนชื่อเรื่อง
10/3/2021, 17:42:0939122012https://drive.google.com/open?id=1U2qsz3X8w5gk7ZwwlrG5YKRW0cA3Cyg4ok แล้ว
12/3/2021, 10:11:596217212002https://drive.google.com/open?id=1OOU2tIBqfVDnwFxkBX35mi4ZVDFiDU14อ้างอิงมาจากวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือ การค้นคว้าอิสระ ต้องใส่ชื่อหลักสูตรต่อท้ายด้วย เช่น กรรณิการ์ เบญจรัฐพงศ์. (2558). การประยุกต์ใช้ซิกซ์ซิกม่าในกระบวนการผลิตไพวอต. (การค้นคว้าอิสระวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
12/3/2021, 11:56:456004300244 / 6004300245https://drive.google.com/open?id=1_mPg9JE4sEu56hcHI0QJ7mFptp6vwHHsเรียงตามลำดับ ก-ฮ
12/3/2021, 12:02:346004300029https://drive.google.com/open?id=103ijADrJ20_DxZP9CcvuZq4pHyJysPnCเขียนมายังไม่ถูกต้อง ดูตัวอย่างที่ถูกต้องตามนี้ คลิก https://drive.google.com/file/d/1UBDSU2AA3CwQcGliSP6UZQSFgAexjBvw/view?usp=sharing | เรียงตามลำดับ ก-ฮ
14/3/2021, 15:44:0039122012https://drive.google.com/open?id=12LSS4s2-fT06_IP241AlNSi5VcrlM9LYok แล้ว
14/3/2021, 16:13:3639122012https://drive.google.com/open?id=1ShsJ9Y5hzN6HRpeJwHMYnerg_fyVR47Fok แล้ว
16/3/2021, 18:00:2839122012https://drive.google.com/open?id=17vJOmoMGBRPGJ7CyRmGdaj-WH5GNfx1Gok แล้ว
24/3/2021, 12:08:516317100001https://drive.google.com/open?id=1-wm_wYKRJUuKjYPnxFgIUkLlwcg9f1XWเขียนมายังไม่ถูกต้อง ดูตัวอย่างที่ถูกต้องตามนี้ คลิก https://drive.google.com/file/d/1UBDSU2AA3CwQcGliSP6UZQSFgAexjBvw/view?usp=sharing | เรียงตามลำดับ ก-ฮ
24/3/2021, 20:47:246317100006https://drive.google.com/open?id=1BHaXZ8yOMy6lO6C0gQsqqsPf7SLKyq-iเขียนมายังไม่ถูกต้อง ดูตัวอย่างที่ถูกต้องตามนี้ คลิก https://drive.google.com/file/d/1UBDSU2AA3CwQcGliSP6UZQSFgAexjBvw/view?usp=sharing | เรียงตามลำดับ ก-ฮ
24/3/2021, 22:22:416317100007https://drive.google.com/open?id=145ggh1SZ8ReRHaPqZ927cZptBN9FfPbwเขียนมายังไม่ถูกต้อง ดูตัวอย่างที่ถูกต้องตามนี้ คลิก https://drive.google.com/file/d/1UBDSU2AA3CwQcGliSP6UZQSFgAexjBvw/view?usp=sharing | เรียงตามลำดับ ก-ฮ
24/3/2021, 23:03:506104300148https://drive.google.com/open?id=1wng2Ef0Dy4pohFOFe12x6wg_Ynj6h546เขียนมายังไม่ถูกต้อง ดูตัวอย่างที่ถูกต้องตามนี้ คลิก https://drive.google.com/file/d/1UBDSU2AA3CwQcGliSP6UZQSFgAexjBvw/view?usp=sharing | เรียงตามลำดับ ก-ฮ
26/3/2021, 23:48:266317100006https://drive.google.com/open?id=19RIua2mMsjxyXyjYX6O8QHcI2u97NqLBเขียนมายังไม่ถูกต้อง ดูตัวอย่างที่ถูกต้องตามนี้ คลิก https://drive.google.com/file/d/1UBDSU2AA3CwQcGliSP6UZQSFgAexjBvw/view?usp=sharing | เรียงตามลำดับ ก-ฮ
30/3/2021, 14:10:546317100006https://drive.google.com/open?id=1B8pUqBSuQE3o_WOMFml4AS-YDbk_MYlDเกือบถูกต้องแล้ว
30/3/2021, 16:46:086317100007https://drive.google.com/open?id=1Y6wVZbTLoAQw0Cb8xII6IxLOfMKpJeRvเขียนมายังไม่ถูกต้อง ดูตัวอย่างที่ถูกต้องตามนี้ คลิก https://drive.google.com/file/d/1UBDSU2AA3CwQcGliSP6UZQSFgAexjBvw/view?usp=sharing | เรียงตามลำดับ ก-ฮ
30/3/2021, 23:33:106317100001https://drive.google.com/open?id=1s7m1NJBPrhYR4U6-lEBj2OJ9ClN4QFkxถูกต้องแล้ว แต่ควรตั้ง spacing ก่อนและหลังเป็น 0 pt
1/4/2021, 9:37:036317100007https://drive.google.com/open?id=10y_QuQpj-98lq-sOGMGn370t5uSAkerIเกือบถูกต้องแล้ว
1/4/2021, 12:50:03ุ6004300257https://drive.google.com/open?id=1PTbUGOdpvouYEtH6xdcTizsd7L4-qe-7เขียนมายังไม่ถูกต้อง ดูตัวอย่างที่ถูกต้องตามนี้ คลิก https://drive.google.com/file/d/1UBDSU2AA3CwQcGliSP6UZQSFgAexjBvw/view?usp=sharing | เรียงตามลำดับ ก-ฮ
3/4/2021, 15:13:376317100008https://drive.google.com/open?id=13dB8NG25thN32YHU_n6JGdLc5s6wNhmtเกือบถูกต้องแล้ว
3/4/2021, 15:37:536317100008https://drive.google.com/open?id=188Tnfw7iNlOOEP4rBOiQDdr291mRk8m3เกือบถูกต้องแล้ว
7/4/2021, 9:33:016317100008https://drive.google.com/open?id=1t10K9dtIS8zaPRE_eJ6jvJSp8Ru9zXPDเกือบถูกต้องแล้ว
7/4/2021, 11:20:026004100006https://drive.google.com/open?id=1YNgN9GXwThsHXykeYSbAGNIW3a3KmIbRเขียนมายังไม่ถูกต้อง ดูตัวอย่างที่ถูกต้องตามนี้ คลิก https://drive.google.com/file/d/1UBDSU2AA3CwQcGliSP6UZQSFgAexjBvw/view?usp=sharing | เรียงตามลำดับ ก-ฮ
7/4/2021, 11:37:376004100006https://drive.google.com/open?id=1XkzCWM9USsczz2lTRM-A9_wJhx1qVyiUเกือบถูกต้องแล้ว แต่ตัวอักษรเอียงเฉพาะชื่อเรื่อง หรือ ชื่อวารสาร เท่านั้น
8/4/2021, 10:42:526217102002https://drive.google.com/open?id=13oahDTAySASXrurv8wGqVGw7wWgi0YPUเขียนมายังไม่ถูกต้อง ดูตัวอย่างที่ถูกต้องตามนี้ คลิก https://drive.google.com/file/d/1UBDSU2AA3CwQcGliSP6UZQSFgAexjBvw/view?usp=sharing | เรียงตามลำดับ ก-ฮ
8/4/2021, 11:05:056217102004https://drive.google.com/open?id=1xf5o0z_q5RnY0HjN-fK9vQ-otcGwuj24เขียนมายังไม่ถูกต้อง ดูตัวอย่างที่ถูกต้องตามนี้ คลิก https://drive.google.com/file/d/1UBDSU2AA3CwQcGliSP6UZQSFgAexjBvw/view?usp=sharing | เรียงตามลำดับ ก-ฮ
8/4/2021, 11:06:116217102004https://drive.google.com/open?id=1jtzZe7yckdONmQYD7gsaMdH24yNNy_1Vเขียนมายังไม่ถูกต้อง ดูตัวอย่างที่ถูกต้องตามนี้ คลิก https://drive.google.com/file/d/1UBDSU2AA3CwQcGliSP6UZQSFgAexjBvw/view?usp=sharing | เรียงตามลำดับ ก-ฮ
8/4/2021, 15:23:576217102002https://drive.google.com/open?id=1tOvHNTFd4cGTLBvTk7xQmatmwoSQojbKเขียนมายังไม่ถูกต้อง ดูตัวอย่างที่ถูกต้องตามนี้ คลิก https://drive.google.com/file/d/1UBDSU2AA3CwQcGliSP6UZQSFgAexjBvw/view?usp=sharing | เรียงตามลำดับ ก-ฮ
9/4/2021, 10:42:036317100008https://drive.google.com/open?id=1vcHGiyKNnZKk1D5y53dSr0fjh0cQkr_Sok แล้ว
9/4/2021, 10:51:366317100008https://drive.google.com/open?id=1F-4X60NYromkUM-sXjBjJN_i-hNTnCr6ok แล้ว
9/4/2021, 10:58:486004100006https://drive.google.com/open?id=10AlbH1zqgt2H0buItsWY81jw1LEgeRbvเกือบถูกต้องแล้ว
20/4/2021, 14:14:096004300257https://drive.google.com/open?id=1465qu6HpMQi-FnsHrKbf3IG9bSheIfknที่ต้องแก้ไข ชื่อเรื่อง เป็นตัวเอียง หลังจุด . เคาะเว้นวรรค 1 เคาะ ถ้าหาปีไม่ได้ให้ใส (ม.ป.ป.). ตามตัวอย่าง กรมสรรพากร. (2563). ประเภทของใบกากับภาษี. เข้าถึงได้จาก https://www.rd.go.th/7047.html
22/4/2021, 23:14:156004300257https://drive.google.com/open?id=1ukaB8AXPbY8_9DwTEGXBqYvRZ4w7E41uเกือบถูกต้องแล้ว แต่มีแก้ไขเพิ่ม เข้าถึงได้จาก ไม่ต้องมี : | ชื่อเรื่อง ตัดคำว่า เรื่อง ออก | แก้ไข กรุงเทพมหานคร: เรือนแก้วการพิมพ์.
23/4/2021, 15:00:326004300257https://drive.google.com/open?id=1ANyxLl5MOuz67WeNOcGCw6vhMX4E18rwok แล้ว
20/5/2021, 18:38:016014300004https://drive.google.com/open?id=1IOyOryqOp_0Yf3vjsrM0skN8-rurK-meok แล้ว แต่ช่วยแก้ไขอีกนิด เอา link ออก
31/5/2021, 14:46:565804300437https://drive.google.com/open?id=1PRIsQYTtdc97g1-YAc0LXxjsr4Oilc2Vเขียนมายังไม่ถูกต้อง ดูตัวอย่างที่ถูกต้องตามนี้ คลิก https://drive.google.com/file/d/1UBDSU2AA3CwQcGliSP6UZQSFgAexjBvw/view?usp=sharing | เรียงตามลำดับ ก-ฮ
5/6/2021, 17:53:2262172100008https://drive.google.com/open?id=157g4PkzlFvuTNKcAJ8x8tuEqklXSpZo5ok แล้ว แต่ช่วยแก้ไขอีกนิด กรุณาใส่จุดท้ายประโยคด้วย
5/6/2021, 20:16:341100800743641https://drive.google.com/open?id=1kNjaaCur-fr9lIsn1xK28R-Uric3s71bเขียนมายังไม่ถูกต้อง ดูตัวอย่างที่ถูกต้องตามนี้ คลิก https://drive.google.com/file/d/1UBDSU2AA3CwQcGliSP6UZQSFgAexjBvw/view?usp=sharing | เรียงตามลำดับ ก-ฮ
6/6/2021, 11:28:036117210004https://drive.google.com/open?id=1WICEmFeTtkViNDJfNS-CVmsQrfextKoKเกือบถูกต้องแล้ว แต่มีแก้ไขเพิ่ม เช่น การเคาะเว้น สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ
8/6/2021, 10:54:326117210004https://drive.google.com/open?id=1oEAocSRUbgHynQh6AZf08UpQXDa9ANfCok แล้ว
23/6/2021, 14:50:245903920001https://drive.google.com/open?id=15wo5ho22I5SVbr631uH249rlGwS10-e9เกือบ ok แล้ว
26/6/2021, 16:58:226019312002https://drive.google.com/open?id=1NkvnuvQ2Utjas1_xprfnG1Ita3So_zlmเขียนมายังไม่ถูกต้อง ดูตัวอย่างที่ถูกต้องตามนี้ คลิก https://drive.google.com/file/d/1UBDSU2AA3CwQcGliSP6UZQSFgAexjBvw/view?usp=sharing | เรียงตามลำดับ ก-ฮ
30/6/2021, 13:21:136019312002https://drive.google.com/open?id=1EEvGB7q9z7-CNzRBgdEMuk5AdH5liY7uเขียนมายังไม่ถูกต้อง ดูตัวอย่างที่ถูกต้องตามนี้ คลิก https://drive.google.com/file/d/1UBDSU2AA3CwQcGliSP6UZQSFgAexjBvw/view?usp=sharing | เรียงตามลำดับ ก-ฮ
5/7/2021, 11:15:116019312002https://drive.google.com/open?id=1DyA_05HBBqTxsCG6v8-iR4UeIHBcA2iXเกือบถูกต้องแล้ว ช่วยกรุณาแก้ไขอีกนิด 1)อักษรสีแดงให้เป็นสีดำ | 2)กัลยา วานิชย์บัญชา. (2556). การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง.. ไม่ต้องใส่พิมพ์ครั้งที่ 1 | 3)Best, J. W., & Kahn, J. v. (1993). Research in Education (3th ed.). แก้ไข (3rd ed.). | 4)William, J. M. (n.d.). Retrieved from http://www.gmj.gallup.com. ไม่มีชื่อเรื่อง
7/7/2021, 8:36:586019312002https://drive.google.com/open?id=1aMiL6SiOyEa6mogx5rQ7MxnujmV7gqs6OK แล้ว
8/7/2021, 16:20:226123200014https://drive.google.com/open?id=18GYljEoDeovctw97Jt-6qwM4yJnKQLZ5กรุณาแก้ไขตามลิ้งค์นี้ https://drive.google.com/file/d/1GfECWg2ZCc1Cx64zBQ60wgscuuQSKtoA/view?usp=sharing
9/7/2021, 15:10:126123200014https://drive.google.com/open?id=1q9WEku95ZjQOYDT2P54voAXlt--7jhEBOK แล้ว
9/7/2021, 20:11:566123200010https://drive.google.com/open?id=1wHBFYj_XQuU_o-yVUPjEqkXpy-AzdDzJhttps://drive.google.com/file/d/1mB3lLjj86eEdG5ytDCP2NVAWA3rMrYfa/view?usp=sharing
9/7/2021, 20:36:596117212005https://drive.google.com/open?id=1E5x0_n2rUopVDerINSg88PaGvJEdmLFShttps://drive.google.com/file/d/1pdHsmyZRlNUPjgecIAayfL90zo2e8Hoa/view?usp=sharing
10/7/2021, 21:23:086123200009https://drive.google.com/open?id=1zwPhpJ2ehNXjGEmHVTx5WhdmSxzf12LThttps://drive.google.com/file/d/1mGCyg46xpLNWAc0pTXcqIgsblOwzfJzK/view?usp=sharing
11/7/2021, 13:58:246117212005https://drive.google.com/open?id=1klzo3keeKeHC-HB1UGRsg7UT19jzMHQTOK แล้ว
11/7/2021, 18:31:156123200009https://drive.google.com/open?id=1lU0D8R1Wletw64r-TvVdVImkRKqJiLLmOK แล้ว
17/7/2021, 14:34:296317900007https://drive.google.com/open?id=1td2Wv-EQYNRIGjmXZ1BuV6yZoJO9MDQ7https://drive.google.com/file/d/17SxKezhSj_nM-udFhouJdIdeOS6Fh0U1/view?usp=sharing
20/7/2021, 9:42:016317900007https://drive.google.com/open?id=1DVIaDMsdVWJhhp1Tg8ITIng01e5JSJ0xhttps://drive.google.com/file/d/1L718dLr4DsdnEJ5UYSCjOd8H_jP4q5to/view?usp=sharing
21/7/2021, 16:08:18-https://drive.google.com/open?id=1OOM6_ATe1Aie2LhAizf6ttiwZZ0OnOVThttps://drive.google.com/file/d/1ym0aCpjdCgOQv_6JibsInHxFaizmugdr/view?usp=sharing
21/7/2021, 16:10:18-https://drive.google.com/open?id=1ByfbGNvGJzsHCUYhji2T715D_w4R7tRRhttps://drive.google.com/file/d/1Tt6XNd_Pv3ZBeJbewyiDtkxHkL0GemJo/view?usp=sharing
22/7/2021, 10:36:296317900007https://drive.google.com/open?id=12KbHcuFJKSKo7E0mDBCTHBA2cLE5YwGmOK แล้ว
22/7/2021, 21:07:386317900005https://drive.google.com/open?id=1ernOxzlEdPmFpqYLzSszoK6xYNcSxJr_https://drive.google.com/file/d/1iEDZfsRCsRIziIkc8413lQu2hIbvOauT/view?usp=sharing
22/7/2021, 21:16:186317900006https://drive.google.com/open?id=10ZyPL_jO87sCP2RQhlhjs4-LzJdyg2o9https://drive.google.com/file/d/1tHVgojZyRXd3dJJKRKkaE_OoU9_i1BJJ/view?usp=sharing
1/8/2021, 16:11:426317900002https://drive.google.com/open?id=1pGVo6DOmMMX-Qw-GKgCJSMZDMCMjykz7https://drive.google.com/file/d/15fytRYnG_kHg1QSnG_vqsX4OVbrmsxMe/view?usp=sharing
1/8/2021, 21:41:066317900008https://drive.google.com/open?id=1FKCDaAu1xiCeQ6GmMzFqM3oR4RQllASghttps://drive.google.com/file/d/1bBnTHncqGD4Fo3foDmnjQ2MvVvZRkYcT/view?usp=sharing
4/8/2021, 10:37:056317902001https://drive.google.com/open?id=1KeyTQuKkRY3959djVKLR_Hid2Go887gkhttps://drive.google.com/file/d/1dfiWafYi5_UtNqwmE-Ulz7QZdMJOlMPb/view?usp=sharing
5/8/2021, 10:40:206123200012https://drive.google.com/open?id=1pyna2CBpXzUxeHAwFRiTYM4sHYMeyHlfhttps://drive.google.com/file/d/1blzz-y2_X-yjV_m1THPG0Ki0W_JYdBcO/view?usp=sharing
6/8/2021, 11:28:386317900008https://drive.google.com/open?id=1e0atxFQu-BroVj5rPvGFNQVyzI8tx4SSกรุณาแก้ไขตามลิ้งค์นี้ https://drive.google.com/file/d/1GfECWg2ZCc1Cx64zBQ60wgscuuQSKtoA/view?usp=sharing
6/8/2021, 15:12:016317900002https://drive.google.com/open?id=13mExfHEPXDGgtafCrahV2Z5Y9tGlIFy5https://drive.google.com/file/d/1ainnm5j_6NX8SxrMzs0GCSpnNJvPkCTP/view?usp=sharing
9/8/2021, 11:15:446317900002https://drive.google.com/open?id=1hFe38fLvLnEzkPb-tnSfa045aDEDExQxOK แล้ว
11/8/2021, 19:14:166317900001https://drive.google.com/open?id=1KViP8JIwU9pCQgJw3DsG9kuGQY02MAzKhttps://drive.google.com/file/d/1jZyHFSP77M1uA3vYttSIV6LJi9P5Wwgt/view?usp=sharing
13/8/2021, 10:41:336317902001https://drive.google.com/open?id=1TtyEXQN605JQwZJtjUOF-Za-6XxLRd5Zhttps://drive.google.com/file/d/1gOYxJFVeYkUzB4H7Ffq7_ctkVLwQmxlI/view?usp=sharing
13/8/2021, 21:10:026123200012https://drive.google.com/open?id=1fdDJZKM98r3otZnCVd97y5NEWBRNNmYZhttps://drive.google.com/file/d/1ugf3FsFqVmoPY0h-rE-xEVudu7iP2olo/view?usp=sharing
14/8/2021, 20:27:446123200012https://drive.google.com/open?id=1T9uZ1JiF4OsLp43d6XXpJ7iyj-xPaHt0OK แล้ว แต่บางรายการอ้างอิง ช่วยกรุณาใส่จุดท้ายประโยคด้วย
17/8/2021, 16:02:286317900002https://drive.google.com/open?id=1mZ4-c92kFjrswyybiHcbk2K5L4-3aadgOK แล้ว
17/8/2021, 19:51:306317902001https://drive.google.com/open?id=1EFEbvboeHcpXT1GDNNIvR_cJ_hupJQJdhttps://drive.google.com/file/d/1mV9z8C73lsyNx-msbRCpek32dhM3Zm-X/view?usp=sharing
19/8/2021, 8:50:166317902001https://drive.google.com/open?id=1vkSxWdSvZEHp-wLxnqxBdMPoMf__JiE5https://drive.google.com/file/d/1UTfmnsPd8VS4tZHThlvutStNLY6IIQkB/view?usp=sharing
22/8/2021, 0:10:196317902001https://drive.google.com/open?id=1emtCvKNshILr0Qw4ZUJnT-iWiixcAhGoกรุณาแก้ไขตามลิ้งค์นี้ https://drive.google.com/file/d/1UTfmnsPd8VS4tZHThlvutStNLY6IIQkB/view?usp=sharing
22/8/2021, 10:33:076317902001https://drive.google.com/open?id=1njK9RoJofxnAGCU4ZwlPHrqB2lY_5SB-https://drive.google.com/file/d/17cF9lwwwnI0ty2fcipUC-ALo101blhLg/view?usp=sharing
23/8/2021, 20:34:396317900003https://drive.google.com/open?id=1EmEbF6lmUtM1-Kfky5O0D9Yp54PkEvsxhttps://drive.google.com/file/d/1VQpGt7WV7UoiUe1XSopnf2VNDm_WkdKX/view?usp=sharing
24/8/2021, 16:15:046317902001https://drive.google.com/open?id=18RQcwwdiXjxLpGm2lbdgl60gVx4gihQuOK แล้ว
27/8/2021, 1:14:496317900003https://drive.google.com/open?id=1p5RZaAEallBQW_zRaMNb8HsjQaCW2tYshttps://drive.google.com/file/d/1lufG-6B7jmBGFBeh1zllnGV3LuyQ0uYS/view?usp=sharing
28/8/2021, 12:39:456317900003https://drive.google.com/open?id=1LHdx0hb29ASE1J5CrGts32St3WUbBQJcOK แล้ว
28/8/2021, 16:51:116317902003https://drive.google.com/open?id=10dn8KQlk6txkAnosmqjk_O2AmcbZOoqChttps://drive.google.com/file/d/1R7VihhtyytfznRZjRStEhyUoCv8WOUxx/view?usp=sharing
2/9/2021, 1:14:566317902003https://drive.google.com/open?id=1LR3eHGTzxeyTxtSFgOdHMDdC1QrSqi3uhttps://drive.google.com/file/d/1Vkw6CtUNWR7jhAiOlYzYpO_0tdNYLrn9/view?usp=sharing
3/9/2021, 0:19:296317902003https://drive.google.com/open?id=1KO2VFwpX8n2CAgl_JYq0iMQ6f-x_Nn3pOK แล้ว
11/9/2021, 9:37:166317900008https://drive.google.com/open?id=1ecL2wOO338NudH6LYEeM6AYHM4s17QTghttps://drive.google.com/file/d/1Vpftj-qFuFnlg3tIYDv_Fu7ySBDcv5hK/view?usp=sharing
11/9/2021, 12:58:216317900005https://drive.google.com/open?id=1V7JI16gr5J8THJs-PxfA49Sk_yor03rKhttps://drive.google.com/file/d/1Dpt-TD4EY1oWzLhAmqFxwF64UINfUldM/view?usp=sharing
11/9/2021, 13:00:496317900006https://drive.google.com/open?id=10gHJ4iCrvHoUN_iPikhK3HfBxtix190Shttps://drive.google.com/file/d/1klNV2cQil8KQx6dRCFwwX_L1Whua8MqI/view?usp=sharing
12/9/2021, 13:00:286317900006https://drive.google.com/open?id=1J4RwekXZ5QeQfy_aKGfdjObbmidCfBClOK แล้ว
12/9/2021, 13:04:096317900008https://drive.google.com/open?id=1eULwN-2pV5-_bO6STzIF079uVOq6zNyzOK แล้ว
12/9/2021, 13:25:586317900005https://drive.google.com/open?id=1PBLg5022uHaX4HlRB_i95a1JyAa6-8DzOK แล้ว
16/9/2021, 13:01:575814620001https://drive.google.com/open?id=1IyFORoivm3-nJF4oAi78lDBljnnzonRThttps://drive.google.com/file/d/1Ri5JdAV5uAiTfAMVhKMDcMYnWy2I-Fse/view?usp=sharing
16/9/2021, 16:39:555904600136https://drive.google.com/open?id=1qgSxmspwJwcCjIpdYUdCX4SjPBp1t6tFhttps://drive.google.com/file/d/1SdG5eN-adnUj4GYNmFrdwMNPgQMro8Iy/view?usp=sharing
17/9/2021, 12:11:205904600136https://drive.google.com/open?id=1yYg_P7E1EIQEqBbd43-WwIw5FFb9nb7yhttps://drive.google.com/file/d/15hu1mCFPidAd6HnbKaKXawb4nh2p8qeo/view?usp=sharing
17/9/2021, 13:13:405814620001https://drive.google.com/open?id=1VQBKRfTuPGcyLxnF1MiPN9o78AWbdqXohttps://drive.google.com/file/d/1Lf9oPNVmF6wTpIYjPXRQ5bE6X5QjoG6m/view?usp=sharing
18/9/2021, 9:17:355904600136https://drive.google.com/open?id=1OLEL5o723sJ2f5YDDBknGIk2Vsj7z_PjOK แล้ว
19/9/2021, 12:46:535814620001https://drive.google.com/open?id=1KY0M7oBA-nRoqnvd5Q9zq-zct5LTRZuwOK แล้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *