ข้อมูลผู้เข้าใช้งานระบบล่าสุด  (กำลังออนไลน์อยู่ 2 คน )

เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2562*

* การจัดเก็บข้อมูลนี้มาจากผู้ใช้งานทั่วไป ได้แก่ อาจารย์ นักศึกษา บุคคลภายนอก  โดยไม่ได้นับรวมจากการเข้าออกระบบ สมาชิกเขียนโพส หรือ admin

ข้อมูล

วันนี้

เมื่อวาน

1 สัปดาห์

1 เดือน

1 ปี

รวมทั้งสิ้น

ผู้เข้าเว็บ

1250 1813 4459 4459 4459 4459

การคลิก

1838 2673 6535 6535 6535 6535

Searches

360 541 0 0 0 1315

Page visits

0 0 0 0 0 0

User Average

0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11

Last Post Update

อัพเดทล่าสุด เมื่อ June 29, 2020