Press/กด CtrlหรือCmd + P to print
or save as PDF

นครพนม – บึงกาฬ แดนอีสานที่ครั้งหนึ่งต้องไปเยือน

Last modified: July 23, 2020
You are here:
Estimated reading time: 2 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
นครพนม – บึงกาฬ แดนอีสานที่ครั้งหนึ่งต้องไปเยือน
Nakhon Phanom and Bueng Kan-Isan land that everyone should visit
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาว กัญญ์วราพัชร  สมหวัง
Miss Khanwaraphat Somwang
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ศุภัตรา  ฮวบเจริญ
Miss Supattra Huabcharoen
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
1/2560
1/2017

การอ้างอิง/citation

กัญญ์วราพัชร  สมหวัง. (2560). นครพนม – บึงกาฬ แดนอีสานที่ครั้งหนึ่งต้องไปเยือน. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท แตงโมทัวร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร พร้อมทั้งนำเสนอบริการใหม่ๆ โดยมุ่งเน้นการบริการที่จะทำให้ลูกค้ารู้สึกได้ว่า คุ้มค่ากับงบประมาณในรูปแบบที่แตกต่างจากที่เคยสัมผัส โดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดจากการบริการของเรา ดังนั้นผู้จัดทำจึงได้ทำการศึกษาถึงความต้องการของลูกค้า และสิ่งที่ผู้จัดทำได้พบคือ ลูกค้าต้องการตัวเลือกใหม่ๆ ที่เดินทางโดยเครื่องบินในช่วงเทศกาลปีใหม่ ผู้จัดทำจึงได้ทำการคิดค้นโปรแกรมการท่องเที่ยวเส้นทางใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาแหล่งท่องเที่ยวในเส้นทางจังหวัดนครพนมและจังหวัดบึงกาฬ และ 2) เพื่อสร้างโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยวในเส้นทางจังหวัดนครพนมและจังหวัดบึงกาฬ จากการศึกษาทำให้ผู้จัดทำได้ทราบเกี่ยวกับข้อมูล สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่พัก ของจังหวัดนครพนม และจังหวัดบึงกาฬ ตลอดจนศึกษาวิธีการและรายละเอียดในการจัดทำโปรแกรมเส้นทางการท่องเที่ยวจนเกิดโปรแกรมนำเที่ยว นครพนม-บึงกาฬ แดนอีสานที่ครั้งหนึ่งต้องไปเยือน” เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน ในราคา 11,900 บาท ซึ่งลูกค้าจะได้ท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ ของจังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดนครพนม เช่น วัดภูทอก-บึงโขงหลง-แก่งอาฮง-หินสามวาฬ-พระธาตุท่าอุเทน-บ้านลุงโฮ-พระธาตุพนม-พระธาตุเรณูนคร-พระธาตุศรีคูณ เป็นต้น ทั้งนี้โปรแกรมดังกล่าวจะมีการจัดวางจำหน่ายผ่านหน้าเว็บไซต์ www.Tangmotour.com, Facebook Fanpage และ Line @ ของบริษัท เพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้าที่มีความสนใจที่จะเดินทางและใช้บริการของทางบริษัท แตงโมทัวร์ จำกัด

คำสำคัญ: นครพนม-บึงกาฬ, โปรแกรมทัวร์


Abstract

Tangmo Tour Co., Ltd. has operated the full-integrated tourism and related services including offering new services to the customers. The Company has emphasized on distinctly serving the customers to make them feel valued by concerning the customers’ needs and maximum satisfaction. Firstly, the author decided to conduct the need analysis of the customers and it was found that they request for new choices through air traveling during the New Year festival. Therefore, in order to increase the choices for customers when deciding to travel, the author decided to study and explore the new routes in Nakhon Phanom and Bueng Kan provinces. Then, gather the data about tourist attractions, restaurants, and hotels in Nakhon Phanom and Bueng Kan and create a new tour program titled “Nakhon Phanom and Bueng Kan-Isan land that everyone should visit”. With this program, the customers will travel to various places within 3 days 2 nights such as Wat Phu Thok, Beung Khong Lhong, Kang A-hong, Hin Sam Wan, Prathat Tha U-thain, Lung Ho’s house, Pra That Phanom, Pra That Renu Nakhon, and Pra that Sri Khun. This new developed tour program costs 11,900 baht and would be promoted through the Company’s site at www.Tangmotour.com to inform program’s details would like to travel in Isan (Northeast) trip and use the Company’s services.

Keywords:  Nakhon Phanom-Bueng Kan, Tour Program.


นครพนม – บึงกาฬ แดนอีสานที่ครั้งหนึ่งต้องไปเยือน | Nakhon Phanom and Bueng Kan-Isan land that everyone should visit

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related: