Topics: -สาขาวิชาการท่องเที่ยว

Tourism and Hospitality Industry – Tourism Studies

โครงงานกิจกรรม “GEN-Y เที่ยวไทย สไตล์ยั่งยืน”

การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการของพนักงานในงานกิจกรรม THAI Young Pilots Camp for the winner of Thailand STEM Festival 2017

การประชาสัมพันธ์บริษัท เอช วาย ที แทรเวิล เซอร์วิส จำกัด ผ่านหัตถกรรมไทย

โครงการ Porto Chino CSR Trip

คุณลักษณะที่พึงประสงค์สำหรับพนักงานบริการภาคพื้นสายการบิน

การจัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยวแบบเป็นส่วนตัวเพื่อเพิ่มกลุ่มลูกให้กับบริษัท บรอน ทราเวล มาร์ต จำกัด

การพัฒนา Pearl Mobile Application เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าของบริษัท เพิร์ล เวเคชั่น จำกัด

นครพนม – บึงกาฬ แดนอีสานที่ครั้งหนึ่งต้องไปเยือน

การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทางแม่น้ำเจ้าพระยาในกรุงเทพมหานครโดยเรือโดยสารผ่านสื่อวีดีโอกับบริษัทโคแวน เคสเซ่ล บางกอก ทัวร์

สายการบินฟิลิปินส์แอร์ไลน์เปิดเส้นทางบินใหม่ บินตรง กรุงเทพ-เซบูประเทศฟิลิปินส์

การใช้เว็บไซต์ออนไลน์ขยายตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่ม FIT ของบริษัท ยูคัม ฮอลิเดย์ จำกัด

การประชาสัมพันธ์การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยใช้เฟซบุ๊ก

การสร้างภาพลักษณ์ของบริษัท สวัสดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด ผ่านเพจเฟสบุ๊ค สวัสดี ไทยแลนด์ ทราเวล

ฟังก์ชัน VLOOKUP ในโปรแกรม Excel สำหรับทำรายงานภาษีซื้อของบริษัทเอแอนด์เอฟ ทัวร์ ทราเวล

การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวในรูปแบบ E-Book

แท็กกระเป๋าที่เป็นมิตรต่อโลก

เปิดเส้นทางพาก๊วนวัยเก๋าท่องเที่ยวชุมชนเกษตร

ปฏิทินและคู่มือการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)

สื่ออินโฟกราฟิกสำหรับการประชาสัมพันธ์การยื่นวีซ่าท่องเที่ยว

โปรแกรมท่องเที่ยวชลบุรี กระตุ้นวัฒนธรรมร่วมสมัย ฝรั่ง-ไทย-จีน