Topics: -สาขาวิชาการท่องเที่ยว

Tourism and Hospitality Industry – Tourism Studies

You are here:

*Pending ระบบ CRM กับการตลาดออนไลน์ของบริษัทบรอนทราเวลมาร์ต จำกัด

*Pending ปฏิทินและโพสต์อิทโน้ตแบบดิจิตอล เพื่อบริษัท จี.เอ็ม.ทัวร์แอนด์ทราเวล

*Pending เดินทางท่องเที่ยว 9 วัด ในเหรียญกษาปณ์ไทย

การจัดทำแพคเกจแกรนด์สวิสเซอร์แลนด์เส้นทางรถไฟสาย Bernina Express ที่สูงที่สุดในยุโรป

เยาวชนสานพลัง ฟื้นคืนป่าชายเลน ณ ชุมชนแสนตอ บางขุนเทียน

เปิดประสบการณ์ประเทศเคนย่า ซิมบับเว บอสวานา แซมเบีย 10 วัน

การขยายตลาดอาเซียนทัวร์ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เวียงจันทน์ วังเวียง

การสร้างริชคอนเทนต์เพื่อประชาสัมพันธ์โปรแกรมนำเที่ยวบริษัท เอสคอร์ท อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด (ทัวร์ ออน ฮอลิเดย์)

การใช้ Instagram เพื่อส่งเสริมการขายของบริษัทเอี่ยมทัวร์

ท่องเที่ยววิถีไทยสไตล์ Gen Y Youtuber

Amazing ไทยเท่ เก๋ไก๋วิถีชุมชนแสนตอ บางขุนเทียน

กลยุทธ์การติดต่อสื่อสารบนเฟสบุ๊คแฟนเพจบริษัททัวร์ตะลอนทัวร์

การโฆษณาออนไลน์ด้านการท่องเที่ยวประเทศจีน ผ่านแฟนเพจเฟสบุ๊ค “Go tour China” กรณีศึกษา บริษัท เอช วาย ที แทรเวิลเซอร์วิส จำกัด

สติ๊กเกอร์ไลน์บริษัท จี.เอ็ม.ทัวร์แอนด์ทราเวิล เพื่อสนับสนุนทีมขายตั๋วสายการบิน

ป้ายผู้โดยสารต่อเครื่องของสายการบินไทยไลอ้อนแอร์

ระบบนับบัตรโดยสารอัตโนมัติ

การใช้กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลผ่านเครือข่ายอินสตาแกรม: กรณีศึกษา บริษัท ดับเบิล ชายน์ ทราเวล จำกัด

สติ๊กเกอร์ไลน์บริษัทยูแอนด์ไอทัวร์ แอนด์ทราเวล จำกัด

การตลาดผ่านสื่อออนไลน์ ด้วย APPLICATION PINTEREST กรณีศึกษา บริษัท พีดับบลิวที เอ็กซ์เพรส ภาษีเจริญ

กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลบนแพลตฟอร์มออนไลน์