นโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์มหาวิทยาลัยสยาม

ที่อยู่เว็บไซต์ของเราคือ: https://e-research.siam.edu

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) อธิบายถึงมหาวิทยาลัยสยาม และสถาบันในเครือและศูนย์การเรียนรู้ของเรา (เรียกรวมกันว่า “มหาวิทยาลัย” “มหาวิทยาลัยสยาม” “เรา” “ของเรา” หรือ “พวกเรา”) ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (ตามคำจำกัดความด้านล่าง) ที่เราดำเนินการเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์นี้ของคุณ และเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เราดำเนินการซึ่งเชื่อมโยงไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (รวมเรียกว่า “ไซต์”) แอปพลิเคชันมือถือของเรา (“แอพของเรา”) และผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่น ๆ ทั้งหมด (รวมเรียกว่า “บริการของเรา”) โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างละเอียดเพื่อทำความเข้าใจว่าเรารวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณอย่างไรในขณะที่คุณใช้บริการของเรา การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะปรากฏในหน้านี้ ดังนั้นเราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบเป็นระยะ

ข้อมูลที่เรารวบรวม

ข้อมูลที่เรารวบรวมจากคุณแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้ไซต์และบริการของเราอย่างไร เรารวบรวมข้อมูลจากหรือเกี่ยวกับคุณตามวิธีที่อธิบายไว้ด้านล่าง

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวม

เพื่อวัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลธรรมดาที่ระบุหรือระบุตัวได้ ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ เมื่อคุณสมัครงานกับเราผ่านทางไซต์ นอกจากนี้ เราอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการศึกษาและการจ้างงานของคุณเมื่อคุณส่งข้อมูลนั้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของใบสมัครการจ้างงาน อย่างไรก็ตาม ไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลที่ร้องขอทั้งหมด และเราระบุเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นในการส่งใบสมัครงานของคุณ

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ

ข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับบริการของเราจะถูกรวบรวมโดยอัตโนมัติโดยใช้เครื่องมือซอฟต์แวร์ต่างๆ เรามีผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อช่วยในการเข้าสู่ระบบ วัตถุประสงค์ในการดูแลระบบ ความปลอดภัยของข้อมูล และการป้องกันการละเมิด เพื่อติดตามแนวโน้มของผู้ใช้ และเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบริการของเรา

(ก) ไฟล์บันทึก ไฟล์บันทึกหมายถึงข้อมูลที่เว็บเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของคุณส่งโดยอัตโนมัติ (หรือที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ) ทุกครั้งที่คุณดูหรือโต้ตอบกับบริการออนไลน์ของเรา ข้อมูลภายในไฟล์บันทึกอาจรวมถึงที่อยู่ IP ประเภทของเบราว์เซอร์ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต การประทับวันที่/เวลา หน้าอ้างอิง/ออก หน้าที่คลิก และข้อมูลอื่นใดที่เบราว์เซอร์ของคุณอาจส่งถึงเรา

(b) อุปกรณ์และการใช้งานออนไลน์ เราอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เบราว์เซอร์ โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่คุณใช้เพื่อเข้าถึงบริการของเรา เราอาจใช้คุกกี้ พิกเซล ล็อกไฟล์และเทคนิคอื่นๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลดังกล่าว รวมถึงที่อยู่ IP ตัวระบุอุปกรณ์ และตัวระบุเฉพาะอื่นๆ ประเภทเบราว์เซอร์ ภาษาของเบราว์เซอร์ ชื่อและเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการ ชื่ออุปกรณ์และรุ่น เวอร์ชัน การอ้างอิงและ หน้าทางออก วันที่และเวลาในการเข้าถึงบริการ ลิงก์ที่คลิก หน้าที่เยี่ยมชม แบบฟอร์มที่ส่ง คุณลักษณะที่ใช้ รายงานข้อขัดข้อง และข้อมูลการระบุเซสชัน

เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ อย่างไร

คุ้กกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อให้การโต้ตอบกับบริการของเราเป็นเรื่องง่ายและมีความหมาย เมื่อคุณเยี่ยมชมบริการของเรา เซิร์ฟเวอร์ของเราอาจส่งคุกกี้ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ เราอาจใช้คุกกี้ที่อิงตามเซสชันหรือต่อเนื่อง คุกกี้ของเซสชันมีอยู่ในช่วงเวลาเดียวเท่านั้น สิ่งเหล่านี้จะหายไปจากคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อคุณปิดซอฟต์แวร์เบราว์เซอร์หรือปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ คุกกี้ถาวรยังคงอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณหลังจากที่คุณปิดเบราว์เซอร์หรือปิดคอมพิวเตอร์ของคุณ เราใช้คุกกี้ที่ช่วยให้คุณสามารถนำทางบริการของเราและใช้คุณลักษณะต่างๆ เช่น การเข้าถึงพื้นที่ปลอดภัยของบริการของเรา เนื่องจากคุกกี้ที่จำเป็นมีความจำเป็นต่อการให้บริการของเรา จึงไม่มีตัวเลือกในการเลือกไม่ใช้คุกกี้เหล่านี้ เราใช้คุกกี้เพื่อจัดหาคุณสมบัติและบริการต่างๆ เช่น:

ส่วนตัวเลือก/การตั้งค่าของอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะบอกคุณถึงวิธีจัดการคุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่อาจถ่ายโอนไปยังอุปกรณ์ของคุณ รวมถึงวิธีปิดใช้งานเทคโนโลยีดังกล่าว คุณสามารถปิดการใช้งานคุกกี้ของเราหรือคุกกี้ทั้งหมดผ่านการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ แต่โปรดทราบว่าการปิดใช้งานคุกกี้อาจส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติบริการบางอย่างของเราและป้องกันไม่ให้บริการทำงานอย่างถูกต้อง

เว็บบีคอนและเทคโนโลยีการติดตามที่คล้ายกัน

เมื่อคุณเยี่ยมชมบริการของเรา เราอาจรวบรวมที่อยู่ IP ของคุณเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ เช่น เพื่อตรวจสอบภูมิภาคที่คุณใช้งานบริการของเรา เราอาจใช้เว็บบีคอนเพียงอย่างเดียวหรือร่วมกับคุกกี้เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของเราและการโต้ตอบกับอีเมลจากเรา เว็บบีคอนเป็นภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่ชัดเจนซึ่งสามารถจดจำข้อมูลบางประเภทในคอมพิวเตอร์ของคุณ เช่น คุกกี้ เมื่อคุณดูไซต์ใดไซต์หนึ่งที่เชื่อมโยงกับเว็บบีคอน เราอาจใช้เว็บบีคอนเพื่อดำเนินการและปรับปรุงบริการของเรา

เราใช้ข้อมูลของคุณอย่างไร

เราใช้ข้อมูลที่คุณส่ง หรือเรารวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา เราอาจใช้ข้อมูลของคุณเพื่อ:

เราแบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร

เราไม่ขาย ให้เช่า ให้เช่า หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมจากบริการของเราแก่บุคคลที่สาม เราอาจแบ่งปันข้อมูลที่คุณส่งหรือรวบรวมเกี่ยวกับคุณในสถานการณ์ต่อไปนี้:

กับผู้ให้บริการบุคคลที่สามของเรา เราแบ่งปันหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับคุณไปยังผู้ให้บริการบุคคลที่สามเพื่อดำเนินงานในนามของเราและเพื่อช่วยเราในการให้บริการของเรา ตัวอย่างเช่น เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้ให้บริการที่ช่วยเราในการปฏิบัติหน้าที่หลัก (เช่น การโฮสต์ การจัดเก็บข้อมูล และการรักษาความปลอดภัย) ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานบริการของเรา และ/หรือโดยการจัดหาเครื่องมือเชิงโต้ตอบบางอย่างที่พร้อมใช้งานสำหรับคุณในฐานะ ผู้ใช้ เรายังใช้บุคคลที่สามสำหรับการสนับสนุนด้านเทคนิคและลูกค้า การพัฒนาแอปพลิเคชัน ฟังก์ชันการติดตามและการรายงาน การประกันคุณภาพ และบริการอื่นๆ ในการให้บริการของเรา เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลจากหรือเกี่ยวกับคุณกับบุคคลภายนอกเหล่านี้ เพื่อให้เราสามารถมอบประสบการณ์การใช้งานที่มีคุณภาพสูงสุดแก่ผู้ใช้

ผู้โฆษณา ในบางครั้ง เราใช้บริการโฆษณาเพื่อช่วยเราในการโฆษณาแบรนด์และบริการของเรา บริการเหล่านั้นอาจกำหนดเป้าหมายโฆษณาบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สามตามคุกกี้หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่บ่งชี้ว่ามีปฏิสัมพันธ์กับบริการของเราก่อนหน้านี้

คู่ค้าทางธุรกิจและบุคคลภายนอกอื่นๆ ในบางครั้ง เราอาจร่วมมือกับบริษัทอื่นเพื่อร่วมกันนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการ หากคุณซื้อหรือแสดงความสนใจอย่างชัดแจ้งในผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เสนอร่วมกันจากเรา เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมจากการซื้อหรือแสดงความสนใจของคุณกับพันธมิตรส่งเสริมการขายร่วมของเรา เมื่อคุณชี้นำเรา เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับผู้ค้าปลีกของเราหรือบุคคลที่สามอื่นๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการโต้ตอบที่คุณร้องขอ เราไม่ได้ควบคุมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้าทางธุรกิจของเราที่เรารวบรวม และการใช้ข้อมูลของพวกเขาจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของพวกเขาเอง

ในกรณีของการควบรวม การขาย หรือการเปลี่ยนแปลงการควบคุม เราอาจโอนหรือมอบหมายนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ให้กับหน่วยงานบุคคลที่สามที่ได้มาหรือรวมเข้ากับเราโดยเป็นส่วนหนึ่งของการควบรวมกิจการ การจัดหามา การขาย หรือการเปลี่ยนแปลงการควบคุมอื่น ๆ (เช่น ผลของกระบวนการล้มละลาย)

การเปิดเผยข้อมูลอื่นๆ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณ หากเราเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์หรือจำเป็นตามสมควรเพื่อ:

  1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำขอของรัฐบาล
  2. บังคับใช้ข้อกำหนดการใช้งานของเรา รวมถึงการสอบสวนการละเมิดที่อาจเกิดขึ้น;
  3. ตรวจจับ ป้องกัน หรือจัดการกับปัญหาการฉ้อโกงหรือความปลอดภัย หรือ
  4. ป้องกันอันตรายต่อสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยสยาม ผู้ใช้ของเรา หรือสาธารณชน

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอื่น ๆ ตามความยินยอมหรือคำแนะนำของคุณ

ข้อมูลรวมหรือข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน

เพื่อให้บริการผู้ใช้ของเรา พันธมิตรทางธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น และเพื่อปรับปรุงบริการของเรา เราอาจทำการวิจัยเกี่ยวกับข้อมูลประชากร ความสนใจ และพฤติกรรมของผู้ใช้ หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมอื่น ๆ ตามข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลที่เรารวบรวมหรือไม่ระบุตัวตน ข้อมูลที่รวบรวมหรือไม่ระบุตัวตนไม่ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลและไม่ได้ระบุผู้ใช้เป็นการส่วนตัว เราอาจแบ่งปันข้อมูลที่รวบรวมหรือไม่ระบุตัวตนนี้กับบริษัทในเครือ ตัวแทน พันธมิตรทางธุรกิจ และ/หรือบุคคลที่สามอื่นๆ

ความปลอดภัยของข้อมูล

เราใช้การปกป้องข้อมูลของคุณอย่างจริงจังและใช้มาตรการทางกายภาพ การบริหารและทางเทคนิคที่เหมาะสมและเหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลที่รวบรวมผ่านเว็บไซต์ของเรา ในขณะที่เราใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดทราบว่าอินเทอร์เน็ตไม่ใช่สื่อที่ปลอดภัย 100% สำหรับการสื่อสาร และเราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลที่รวบรวมเกี่ยวกับคุณจะยังคงเป็นส่วนตัวอยู่เสมอเมื่อใช้ไซต์และ/หรือ บริการ. ด้วยเหตุนี้ ในขณะที่เราพยายามปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลใด ๆ ที่คุณส่งถึงเรา และคุณต้องยอมรับความเสี่ยงเอง

ห้ามติดตามสัญญาณ

ขณะนี้เราไม่ตอบสนองหรือดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับสัญญาณ “ไม่ติดตาม” ของเว็บเบราว์เซอร์หรือกลไกอื่น ๆ ที่ให้ผู้บริโภคสามารถใช้ทางเลือกเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับกิจกรรมออนไลน์ของผู้บริโภคแต่ละรายในช่วงเวลาหนึ่งและข้ามเว็บไซต์บุคคลที่สามหรือ บริการออนไลน์

บริการวิเคราะห์

เราอาจใช้บริการวิเคราะห์ของบุคคลที่สามบางอย่างเพื่อปรับปรุงการทำงาน คุณลักษณะ หรือการส่งมอบบริการของเรา เราอาจใช้บริการวิเคราะห์เหล่านี้เพื่อบันทึกการคลิกเมาส์ การเคลื่อนไหวของเมาส์ กิจกรรมการเลื่อน ตลอดจนข้อความใดๆ ที่คุณพิมพ์ลงในบริการของเรา ตัวอย่างเช่น เราใช้ Google Analytics ในบริการของเราเพื่อติดตามแนวโน้มและการใช้งานของผู้ใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ Google Analytics ที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา โปรดดูที่ https://www.google.com/policies/privacy/partners/ เมื่อใช้ปลั๊กอินของเบราว์เซอร์ที่ Google จัดเตรียมไว้ให้ คุณสามารถเลือกไม่ใช้ Google Analytics ได้

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์ของเราอาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สามอื่น ๆ เพื่อความสะดวกของคุณ หากคุณคลิกที่ลิงค์ใดลิงค์หนึ่ง คุณจะถูกนำไปยังเว็บไซต์ที่เราไม่ได้ควบคุม และนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้ไม่ได้กับเว็บไซต์บุคคลที่สามเหล่านั้น การรวมลิงก์ใดๆ ไม่ได้หมายความถึงการรับรองบริษัทอื่น ไซต์ของบริษัท หรือผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการของบริษัทอื่น มหาวิทยาลัยสยามจะไม่รับผิดชอบต่อหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวหรือเนื้อหาของเว็บไซต์อื่นใด

โซเชียลมีเดียและปลั๊กอิน

บริการออนไลน์ของเราอาจใช้ปลั๊กอินโซเชียลมีเดีย (เช่น ปุ่ม “ถูกใจ” ของ Facebook ปุ่ม “แชร์ไปที่ Twitter”) เพื่อให้คุณสามารถโต้ตอบกับเว็บไซต์โซเชียลมีเดีย (เช่น Facebook, Twitter, Instagram) ได้อย่างง่ายดายและแบ่งปันข้อมูล กับคนอื่นๆ เมื่อคุณเยี่ยมชมบริการออนไลน์ของเรา ตัวดำเนินการของปลั๊กอินโซเชียลมีเดียที่มีอยู่สามารถวางคุกกี้บนอุปกรณ์ของคุณได้ ทำให้ผู้ให้บริการดังกล่าวสามารถจดจำบุคคลที่เคยเยี่ยมชมบริการออนไลน์ของเราก่อนหน้านี้ หากคุณลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์โซเชียลมีเดียเหล่านี้ขณะเยี่ยมชมบริการออนไลน์ของเรา ปลั๊กอินโซเชียลมีเดียจะอนุญาตให้เว็บไซต์โซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้องรับข้อมูลที่คุณได้เยี่ยมชมบริการออนไลน์ของเราหรือข้อมูลอื่น ๆ ปลั๊กอินโซเชียลมีเดียยังอนุญาตให้เว็บไซต์โซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้องสามารถแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณบนบริการออนไลน์ของเรากับผู้ใช้รายอื่นของเว็บไซต์โซเชียลมีเดีย ตัวอย่างเช่น Facebook Social Plugins อนุญาตให้ Facebook แสดง “ชอบ” และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบริการออนไลน์ของเราให้กับเพื่อน Facebook ของคุณ Facebook Social Plugins ยังให้คุณเห็นกิจกรรม Facebook ของเพื่อนคุณบนบริการออนไลน์ของเรา เราไม่ได้ควบคุมเนื้อหาใด ๆ จากปลั๊กอินโซเชียลมีเดีย เราอาจโต้ตอบกับคุณบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย หากคุณติดต่อเราบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย ขอบริการ หรือสื่อสารโดยตรงกับเราบนโซเชียลมีเดีย เราอาจติดต่อคุณเพื่อโต้ตอบกับคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโฆษณาบนโซเชียลมีเดียและปลั๊กอินโซเชียลมีเดียจากเว็บไซต์โซเชียลมีเดียอื่น ๆ

แบบฟอร์มการติดต่อของเรา

แบบฟอร์มการติดต่อและเว็บไซต์ของเราได้รับการคุ้มครองโดย reCAPTCHA และเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดในการให้บริการของ Google

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เมื่อองค์กรของเราเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้เช่นกัน เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวเมื่อใดก็ได้ ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ นอกเหนือจากการโพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไขในบริการของเรา

ติดต่อเรา

สามารถส่งความคิดเห็น ข้อกังวล ข้อร้องเรียน หรือคำถามใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราไปที่:

มหาวิทยาลัยสยาม
38 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

โทรศัพท์: +66 2 867 8088
อีเมล: infosu@siam.edu