นโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อกำหนดของบริการ การลบข้อมูลผู้ใช้

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ จัดทำขึ้นโดย ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสยาม ห้องสมุดให้ความเคารพในสิทธิส่วนบุคคล และให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย จึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้น เพื่อแจ้งแก่ท่านว่า ห้องสมุดมีวิธีปฏิบัติในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อนำไปใช้หรือเปิดเผยอย่างไร โดยมีวัตถุประสงค์ใดบ้าง และมีวิธีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร ตลอดจนสิทธิตามกฎหมายของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลด้วย ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ข้อกำหนดของบริการ

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ครอบคลุมการให้บริการทางเว็บไซต์, แอพพลิเคชั่น, โซเชียลมีเดียและช่องทางอื่น ๆ แก่ผู้มาติดต่อกับห้องสมุด และไม่บังคับผู้ใช้บริการต้องมอบข้อมูลใด ๆ กับห้องสมุด โดยไม่ได้แจ้งเตือนให้ทราบก่อน ซึ่งการเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ ได้มีการรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสูงสุดของเรา ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีเข้ารหัสข้อมูลในระดับ 256 บิท (256-bit Encryption) ดังนั้น ท่านยอมรับว่า การที่ท่านใช้บริการของหอสมุด ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ หรือการให้ข้อมูลกับห้องสมุด ถือว่าท่านได้ยอมรับวิธีปฏิบัติของห้องสมุดตามที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว ทั้งนี้ ห้องสมุดได้มีนโยบายในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการให้มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ จึงอาจมีการปรับปรุงความปลอดภัย หรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว จึงขอให้ท่านตรวจสอบนโยบายนี้เป็นระยะ ๆ เพื่อที่ท่านจะได้ทราบนโยบายความเป็นส่วนตัวล่าสุดของห้องสมุด


การลบข้อมูลผู้ใช้

Aboute User Data Deletion คำแนะนำ เกี่ยวกับสิทธิ์ในการล้างข้อมูลผู้ใช้งานแอพที่เกี่ยวข้องกับเฟซบุ๊ค  เฟซบุ๊ก ได้เปิดใช้งานฟีเจอร์ Off-Facebook Activity อย่างเป็นทางการในทุกประเทศ โดยฟีเจอร์ Off-Facebook Activity จะทำให้ผู้ใช้งานสามารถลบข้อมูลส่วนตัว ที่มีการแชร์จากแอพฯ ภายนอกทั้งหมด มาสู่แอพฯ Facebook โดยเจ้าฟีเจอร์ Off-Facebook Activity เป็นระบบที่ทำให้ Facebook รู้ว่าเรากำลังชอบอะไร ซึ่งอันที่จริงแล้วเว็บไซต์ หรือแอพฯ เหล่านั้นมีการแชร์ข้อมูลของผู้ใช้มายัง Facebook ต่างหาก จึงทำให้ Facebook รู้ว่าเราชอบอะไร กำลังหาอะไรอยู่ Mark Zuckerberg จึงเปิดให้มีฟีเจอร์ Off-Facebook Activity เพื่อให้ผู้ใช้งานรู้เลยว่า มีแอพฯ ไหนกำลังป้อนข้อมูลมายัง Facebook และให้ผู้ใช้สามารถล้างข้อมูลเหล่านั้นได้ด้วยตนเอง

วิธีการใช้งาน Off-Facebook Activity

เริ่มที่ปุ่ม 3 ขีดมุมบนขวา > แล้วเลือก การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัว / การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัว / การตั้งค่า / กิจกรรมภายนอก Facebook / สิ่งที่คุณทำได้ / ให้คลิกที่ ล้างประวัติ เพียงเท่านี้ก็สามารถจัดการแอพฯ ภายนอกที่มีการแชร์ข้อมูลของเรามายัง Facebook ได้แล้ว


กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (GDPR) กำหนดให้บริษัทที่ทำธุรกิจในสหภาพยุโรปแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลที่ผู้คนสามารถติดต่อเกี่ยวกับวิธีประมวลผลข้อมูลของตนได้ ข้อมูลติดต่อนี้จะสามารถใช้ได้กับผู้คนบน Facebook พร้อมด้วยข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับแอพและเว็บไซต์ของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติม

นโยบายความเป็นส่วนตัว การลบข้อมูลผู้ใช้ ​ ข้อกำหนดของบริการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *