Topics: คณะวิศวกรรมศาสตร์

Faculty of Engineering

You are here:

ชุดทดสอบการขับรถไฟฟ้าเสมือนจริง

การพัฒนา LINE Bot สำหรับ Service Desk

การพัฒนาไลน์บอทสำหรับการซ่อมบำรุงเครื่องชำระเงิน ณ จุดขาย

การลดขั้นตอนในการซ่อมบำรุงลิฟท์ กรณีศึกษา Model 5400

การตรวจสอบท่อประปาที่มีการรั่วไหลของน้ำ: กรณีศึกษาพื้นที่ซอยไทรม้า

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครื่องอัดอากาศ กรณีศึกษา BERLIN รุ่น BL-30 ชนิดสกรู

การตรวจสอบพิจารณาและติดตั้งระบบการระบายน้ำฝนกรณีศึกษาโครงการบ้านคุณวีรวัฒน์

การสร้างและทดสอบเครื่องทำความดันลบแบบพกพา

การพัฒนาสร้างผิวหนังและหลอดเลือดเทียมโดยใช้ซิลิโคนสำหรับฝึกทักษะการปฏิบัติงานพยาบาล

การออกแบบแม่พิมพ์เพื่อผลิตชิ้นเนื้อเทียมด้วยซิลิโคน

การทดสอบผลิตภัณฑ์ของบริษัท ไพรมัส จำกัด

มาตรฐานงานก่อสร้างระบบจำหน่าย

การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (ร้าน Golden Place สาขาสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เพชรบุรี)

การซ่อมบำรุงรักษาระบบเครื่องเย็บสันหนังสือของมูลเลอร์ มาร์ตินี่

การซ่อมบำรุงไฟฟ้าแสงสว่าง สำหรับทางหลวงชนบทกรณีศึกษา ถนนพระราม 5 – นครอินทร์

การติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าและการปักเสาไฟฟ้าแผนกก่อสร้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสามพราน

การศึกษาแผงควบคุมระบบการระบายอากาศ

การศึกษาระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ในโรงพยาบาลผู้สูงอายุ บางขุนเทียน

ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย

ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา