Topics: -สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

Engineering – Electrical Engineering

ชุดสาธิตโมบายโรบอท

ชุดทดสอบการขับรถไฟฟ้าเสมือนจริง

การออกแบบระบบไฟฟ้าและแผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่ำ

การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า

Electronically Tunable Mixed-mode Sinusoidal Oscillator using Simple Transconductors

การติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

การออกแบบและติดตั้งลิฟท์ขนส่งโรงงานอุตสาหกรรม

การติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าและการคำนวณค่าไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กถึงขนาดกลางของการไฟฟ้านครหลวง

การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์แบบออนกริด 30 kW ณ ซีเจซูเปอร์มาร์เก็ต สาขาหนองประดู่

การทดสอบผลิตภัณฑ์ของบริษัท ไพรมัส จำกัด

มาตรฐานงานก่อสร้างระบบจำหน่าย

การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (ร้าน Golden Place สาขาสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เพชรบุรี)

การซ่อมบำรุงรักษาระบบเครื่องเย็บสันหนังสือของมูลเลอร์ มาร์ตินี่

การซ่อมบำรุงไฟฟ้าแสงสว่าง สำหรับทางหลวงชนบทกรณีศึกษา ถนนพระราม 5 – นครอินทร์

การติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าและการปักเสาไฟฟ้าแผนกก่อสร้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสามพราน

การศึกษาแผงควบคุมระบบการระบายอากาศ

การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบการทำงานของตู้เอ็มดีบีก่อนการส่งออก

การศึกษาระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ในโรงพยาบาลผู้สูงอายุ บางขุนเทียน

ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย

ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา