สถานการณ์ Covid-19 ประเทศไทย

1875
ผู้ติดเชื้อ
15
เสียชีวิต
505
รักษาหาย

Global (ทั่วโลก)

1010066
Confirmed
52869
Deaths
212015
Recovered

นักศึกษาตรวจ Abstract ที่ลงชื่อจองไว้ ทางอาจารย์ไมเคิล แจ้งว่า งดรับตรวจงานนักศึกษาเป็นการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ เชื้อโคโรน่าไวรัส (COVID-19)  ที่อาจต้องสัมผัสเอกสาร หรืออยู่ใกล้กับผู้คน ยังไม่มีกำหนดรับตรวจในขณะนี้

มาปฏิบัติงานตามปกติ พรุ่งนี้อีกวันนึง เริ่ม เวลา 09.00 น. -15.30 น. (ถ้าไม่มีสถานการณ์อื่นใด) ส่วนงานตรวจการเขียนอ้างอิงทางบรรณานุกรม ออนไลน์ กำลังอยู่ในระหว่างจัดเตรียมระบบ

สำนักส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย งดให้บริการในระหว่างวันที่ 22 มีนาคม – 12 เมษายน 2563 สามารถติดต่อได้ทาง res1@siam.edu

รายงานการวิจัย (ทุนวิจัยภายใน) 9 articles

บทความวิชาการ 63 articles

Recently updated 10 articles

5 จุด ผิดพลาด พบเจอบ่อยที่สุด

เวลาเขียนบรรณานุกรม

การอ้างอิงในผลงานทางวิชาการ

ข้อกำหนดและรูปแบบ APA 6th edition

หลักสูตรปริญญาโท/Master's Degree Program

ค้นหาแบ่งตามประเภทต่างๆ

หลักสูตรปริญญาเอก/Doctor of Philosophy Program
หลักสูตรปริญญาตรี/Bachelor's Degree Program

คณะพยาบาลศาสตร์ 7 articles

แสดงทั้งหมด
หลักสูตรปริญญาโท/Master's Degree Program
ประเภทงานวิจัย/Type of Research

รายงานการวิจัย (ทุนวิจัยภายใน) 9 articles

แสดงทั้งหมด

ปีการศึกษา/Academic year
หลักสูตรปริญญาเอก/ Doctoral Degree

รายชื่อวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI กลุ่มที่ 1

(ถึง 31 ธันวาคม 2562)

รายชื่อวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI กลุ่มที่ 2

(ถึง 31 ธันวาคม 2562)