Topics: -สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Information Technology – IT

You are here:

สื่อประชาสัมพันธ์สำหรับเด็ก เรื่อง “เด็กหาย”

เว็บไซต์แจ้งเตือนอุบัติเหตุบนท้องถนน

สื่อการเรียนสำหรับเด็กประถมตอนต้น เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ระบบบันทึกข้อมูลการประชุมทางไกล

สื่อการสอนสนทนาภาษาเกาหลีเบื้องต้น

การประยุกต์ใช้ Windows Server 2016 เพื่อการบริหารจัดการผู้ใช้และเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายบนสภาพแวดล้อมเสมือน

ระบบจัดการร้านอาหาร

แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง หลับใน มหันตภัยบนท้องถนน

แอนิเมชัน 2 มิติ: ไวรัสคอมพิวเตอร์

ระบบคืน – ยืมอุปกรณ์สำนักงาน

ระบบบริหารจัดการวัสดุ

การพัฒนาระบบจองคิวและการตกแต่งเว็บไซต์ธุรกิจแฟชั่น

ระบบจัดการและแสดงผลข้อมูลแพ็กเกจทัวร์

ระบบบริหารจัดการห้องประชุม

ระบบหลังบ้านวาไรตี้ ท็อปแวลู

ระบบจัดการข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์