การติดตั้งและการตรวจสอบระบบไฟฟ้าในอาคารสูง

Last modified: April 9, 2021
You are here:
  • KB Home
  • การติดตั้งและการตรวจสอบระบบไฟฟ้าในอาคารสูง
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย การติดตั้งและการตรวจสอบระบบไฟฟ้าในอาคารสูง
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Installation and Inspection of Electrical System in High-rise Building

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์โตมร สุนทรนภา
ชื่อผู้วิจัย นายสิริณพงศ์ หิรัญภาณุพงศ์ นายจรุรัตน์ คชรักษ์  นายกร พรชัยชนะกิจ
สาขา วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
ปีการศึกษา 2560
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 21