พลับพลึงเพื่อการพัฒนาพื้นที่และบรรเทาปวด สุขภาวะยั่งยืนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • พลับพลึงเพื่อการพัฒนาพื้นที่และบรรเทาปวด สุขภาวะยั่งยืนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย พลับพลึงเพื่อการพัฒนาพื้นที่และบรรเทาปวด สุขภาวะยั่งยืนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

xxxx

ชื่อผู้วิจัย

1. สุลีมาศ อังศุเกียรติถาวร

2. เรือเอกหญิง วิภานันท์ ม่วงสกุล

สาขา พยาบาลศาสตร์
ปีการศึกษา 2560
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทความวิชาการ English 01_arteng.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 86
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code