Tags: Dr. Nathamol Chindapan

การเพิ่มประสิทธิภาพร้อยละผลผลิตจากกระบวนการขูดปลา

การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ปูอัดขึ้นรูปเสียบก้าม

การประเมินอายุการเก็บรักษาผงปรุงรสมาซาลา

การพัฒนาสูตรผงปรุงรสต้มยำกุ้งโซเดียมต่ำ

การกำจัดกลิ่นถั่วในน้ำนมถั่วเหลืองดิบโดยใช้แคลเซียมคาร์บอเนตร่วมกับการให้ความร้อน

การผลิตซอสถั่วเหลืองโซเดียมต่ำโดยใช้กระบวนการแยกสารผ่านเยื่อด้วยไฟฟ้า

การประเมินอายุการเก็บรักษาผงปรุงรสบาร์บีคิว

การเปลี่ยนแปลงจลนพลศาสตร์ของการคั่วและองค์ประกอบทางเคมีของกาแฟโรบัสต้าระหว่างการคั่ว โดยใช้อากาศร้อนและไอน้ำร้อนยวดยิ่ง