กระบวนการจัดกิจกรรมพิเศษงานดอกไม้จันทน์ ทำจากใจ ถวายพ่อหลวงของบริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด สาขาบางแค ประจำปี 2560

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • กระบวนการจัดกิจกรรมพิเศษงานดอกไม้จันทน์ ทำจากใจ ถวายพ่อหลวงของบริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด สาขาบางแค ประจำปี 2560
Estimated reading time: < 1 min

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

กระบวนการจัดกิจกรรมพิเศษงานดอกไม้จันทน์ ทำจากใจ ถวายพ่อหลวงของบริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด สาขาบางแค ประจำปี 2560

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

The process of creating special events “Thai Artificial Funeral Flower for the king Rama 9th” by The mall Group Company Limited (Bangkae branch) B.E. 2560

รายชื่อนักศึกษา

 นางสาวเกวลี เกตุวารี 5704600931

ภาควิชา

การประชาสัมพันธ์

คณะ

นิเทศศาสตร์

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา

3/2559

                                                         

ลำดับที่

เนื้อหา

ไฟล์ (PDF)

1

ปก

01 cov.pdf

2

บทคัดย่อ

02 abs.pdf

3

กิตติกรรมประกาศ

03 ack.pdf

4

สารบัญ

04 tbc.pdf

5

บทที่ 1 – บทนำ

05 ch1.pdf

6

บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

05 ch2.pdf

7

บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน

05 ch3.pdf

8

บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน

05 ch4.pdf

9

บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ

05 ch5.pdf

10

บรรณานุกรม  

06 ref.pdf

11

ภาคผนวก

07 app.pdf

12

ประวัติผู้เขียน

08 vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 68
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print