โยเกิร์ตอโวคาโดฮันนี่

Estimated reading time: < 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
โยเกิร์ตอโวคาโดฮันนี่
Honey avocado yoghurt
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวรินรดา สืบสังข์ 5704400096, นายธนะชัย รุ่งโรจน์สุนทร 560440091
Mrs.Linlada Suebsang, Mr .Thanachai Rungrojsuntorn
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ยุวริน ศรีปาน
Miss Yuvarin Sripan
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
1/2560
1/2017

การอ้างอิง/citation

รินรดา สืบสังข์ และ ธนะชัย รุ่งโรจน์สุนทร . (2560). โยเกิร์ตอโวคาโดฮันนี่. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

 


บทคัดย่อ

ในปัจจุบันความนิยมในเรื่องของการรักษาสุขภาพนั้นกำลังเป็นที่นิยมสำหรับผู้คนยุคใหม่และโยเกิร์ตนั้นถือว่าเป็นอาหารว่างที่ได้รับความนิยมและหารับประทานได้ง่ายและสะดวกสบายและภายในโรงแรมดับเบิ้ลยูนั้นได้จัดให้เมนูโยเกิร์ตอยู่ในรายการอาหารBuffetในช่วงเช้าอีกด้วยและโยเกิร์ตยังเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมากผู้จัดทำจึงได้คิดโครงงานเรื่อง โยเกิร์ตอโวคาโดฮันนี่ (Honey Avocado Yoghurt) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์และเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าและเป็นการเพิ่มรายได้ให้ห้องอาหาร ผลการศึกษาพบว่าผลความพึงพอใจที่มีเมนู โยเกิร์ตอโวคาโดฮันนี่ (Honey Avocado Yoghurt) ว่าเป็นเมนูที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีความแปลกใหม่ เมนูนี้เป็นเมนูที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณค่าทางสารอาหาร และการตกแต่งที่สวยงามและเห็นวัตถุของอาหารชัดเจนเป็นตัวดึงดูดเข้ามาใช้บริการและทำให้ลูกค้าอยากรับประทานเมนูนี้มากขึ้น ผู้ประกอบการยังสามารถที่จะทำการพัฒนาสูตรและปรับปรุงเพื่อทำให้เมนูนี้มีมาตรฐานเหมาะสมกับโรงแรม W Bangkok ได้และเพื่อเพิ่มเป็นเมนูเพื่อคนรักสุขภาพเมนูใหม่ได้อีกด้วย

 

คำสำคัญ: โยเกิร์ตอโวคาโดฮันนี่,โยเกิร์ตอโวคาโด


Abstract

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Keywords:  000000000000000000.


วางโค๊ดdFlipแทนที่ตรงนี้

โยเกิร์ตอโวคาโดฮันนี่ / Honey avocado yoghurt

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1093
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print