Tags: สหกิจศึกษา

การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างโครงสร้างพื้นระบบ Post tension Concrete Slab กับ โครงสร้างพื้นระบบคอนกรีตเสริมเหล็ก Conventional Concrete Slab ในโครงการอพาร์ทเม้น 5 ชั้น จ. สมุทรสาคร

การบันทึกบัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายด้วยโปรแกรมบัญชี EASY ACC

*Pending บรรณานุกรม ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรบำรุงผมยี่ห้อนาบิของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับบริษัท นาบิ ทวิน จำกัด

การพัฒนาแบบฟอร์มรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าของห้างหุ้นส่วนจำกัด เจแอนด์ที เซอร์วิส กลาส

การสำรวจความพึงพอใจในการใช้แอพพลิเคชั่น (App Makro) ของลูกค้าที่เข้าใช้บริการที่ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาเพชรเกษม

โครงงานกิจกรรม “GEN-Y เที่ยวไทย สไตล์ยั่งยืน”

การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการของพนักงานในงานกิจกรรม THAI Young Pilots Camp for the winner of Thailand STEM Festival 2017

การประชาสัมพันธ์บริษัท เอช วาย ที แทรเวิล เซอร์วิส จำกัด ผ่านหัตถกรรมไทย

โครงการ Porto Chino CSR Trip

คุณลักษณะที่พึงประสงค์สำหรับพนักงานบริการภาคพื้นสายการบิน

การเพิ่มประสิทธิภาพร้อยละผลผลิตจากกระบวนการขูดปลา

การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ปูอัดขึ้นรูปเสียบก้าม

การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง

การจัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยวแบบเป็นส่วนตัวเพื่อเพิ่มกลุ่มลูกให้กับบริษัท บรอน ทราเวล มาร์ต จำกัด

ยำหนังปลาแซลมอนทอดกรอบ

การประเมินอายุการเก็บรักษาผงปรุงรสมาซาลา

การผลิตน้ำอ้อยพาสเจอไรซ์

การพัฒนาน้ำเต้าหู้สูตรเจ รสจืด รสหวานและกลิ่นเมล่อน

*Pending บรรณานุกรม การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยการเลือกซื้อและปัจจัยการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต AIA ผ่านระบบ iPos+ ในเขตกรุงเทพมหานคร

การตรวจหาปริมาณจุลินทรีย์ในอากาศ และกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ขนมเปี๊ยะ ของบริษัทขนมเปี๊ยะแต้เซ่งเฮง จำกัด

การศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดอสังหาริมทรัพย์บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ในบริเวณเพลินจิต รัชดา และพร้องพงษ์

*Pending Certificate ผิดคน การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลกลยุทธ์ทางการตลาด ของบริษัท อาโมนิโอโซ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด

การลดเวลาในการสุ่มตรวจถุง Sachet ในสายการผลิต

การเพิ่มผลผลิตของกระบวนการผลิตสินค้าก้ามปูชุบเกล็ดขนมปังในสายผลิตชุบแป้ง

การศึกษาขั้นตอนการจัดกิจกรรมทางการตลาด ของบริษัท สกูซี่ อิตาเลี่ยน เรสเตอรอง จำกัด