Tags: สหกิจศึกษา

การจัดเก็บเอกสารทางบัญชี

เฟรชเกต แอนิเมชัน แสดงแผนการปฏิบัติงานของพนักงานคลังสินค้า: กรณีศึกษา บริษัท โพลาร์ แบร์ มิชชั่น จำกัด

การบันทึกบัญชีซื้อทองคำแท่ง การซื้อวัสดุใช้ผลิตทองคำในโรงงาน การบันทึกบัญชีขายทองรูปพรรณ

ระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ

การปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบทำความเย็นแบบที่ต้องใช้การระเหยของน้ำช่วยในการทำความเย็น

มาตรการป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุจากช่องระหว่างตู้คอนเทนเนอร์กับคลังสินค้าด้วยระบบ Key Control

การออกเอกสารผ่านระบบ ERP (Enterprise Resource Planning)

การจัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขายด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป express

ย่ามผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยงปกากะญอ

ชานโปเลียน โอเรียนทอล เอ็มไพร์ สกัดเย็น

ประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอโปรแกรมท่องเที่ยวผ่านเพจเฟซบุ๊ก SAWASDEE  THAILAND TRAVEL

ระบบจัดการข้อมูลการเรียนการสอน

ลักซาเส้นส้มบะหมี่กรอบ

เว็บไซต์จัดเก็บและเผยแพร่คู่มือการใช้ซอฟต์แวร์

คู่มือการปฏิบัติงานด้านสินทรัพย์ถาวร

การ์ดต้อนรับอิเล็กทรอนิกส์ตามเทศกาล

ระบบรับแจ้งเหตุขัดข้องอินเทอร์เน็ตบ้านทรูเพื่อการบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพด้วยไลน์น็อตติฟายด์ในแอพพลิเคชั่นไลน์

บลอนดี้ไร้แป้ง

การจัดทำรายงานสรุปรายรับ – รายจ่ายประจำเดือนของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ของโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

การปรับปรุงเว็บไซต์ป่าชายเลนบางขุนเทียน

ก้านไม้หอมโรสแมรี่

เว็บเพจสมุดรายชื่อโทรศัพท์พนักงานวชิราวุธวิทยาลัย

เว็บไซต์จองที่นั่งงานจัดเลี้ยง พร้อมระบบจัดการ

การพัฒนาเว็ปแอปพลิเคชัน ijob ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เอ็น. กรุ๊ป 888

ตอร์ติญ่าหมูกรอบชาชูซอสมัสมั่น