Tags: สหกิจศึกษา

ชาเขียวกลีบดอกบัว

ครีมขัดรองเท้าจากเปลือกผลไม้

การจัดทำรายภาษีซื้อ-ภาษีขาย การบันทึกบัญชีเจ้าหนี้ด้วยโปรแกรมบัญชี EASY-ACC และวิธีการจ่ายชำระผ่านทีทีบี บิสสิเนสวัน

การตลาดออนไลน์โดยสร้างสื่อโซเชียลมีเดียสำหรับ บริษัท ฝึกอบรม

การเขียนคอนเทนต์เพื่อสื่อสารการทำตลาดออนไลน์ผ่านเฟสบุ๊คและเว็บไซต์ของ บริษัท ดีน่า โซลูชั่น จำกัด

สื่อสารการตลาดออนไลน์ ผ่านสื่อโซเชียล บริษัท ตัง บรรจุภัณฑ์ จำกัด

การส่งเสริมการตลาดผ่านสื่อออนไลน์และออฟไลน์ของผลิตภัณฑ์ Meat Avatar

การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ของบริษัท เอ็มจี พระนคร จำกัด สาขาอ้อมน้อย (เพชรเกษม 83)

เครื่องดื่มเอสเพรสโซ่กรีนทีโฟม

เครปทูน่าสลัดโรลซอสโยเกิร์ตมิกซ์เบอร์รี่

น้ำพริกกากหมูสมุนไพร

สเปรย์สมุนไพรอเนกประสงค์

หนังปลาแซลมอนย่างพันปูอัดและหน่อไม้ฝรั่ง

โฟมล้างมือแอลกอฮอล์กลิ่นมะม่วง

สีผสมอาหารแบบผงจากเปลือกแก้วมังกรและเปลือกมะละกอ

ชอล์กกำจัดมดจากเปลือกไข่ไก่

อินโฟกราฟิกส์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทย

ขั้นตอนของโปรแกรมสำเร็จรูปบัญชีเอ็กซ์เพรสสำหรับบันทึกการรับชำระลูกหนี้การค้าและการจ่ายชำระเจ้าหนี้การค้า

บันทึกรายการซื้อ-ขาย ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Prosoft WinSpeed

ขั้นตอนการตรวจนับสต๊อกสินค้า

การทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายชนิด 3 เฟส

แยมเงาะแกนสับปะรด

การปรับปรุงและบำรุงรักษาเครื่องซีลม้วนกระดาษ

เซ็ตเมนูข้าวปั้นเพื่อสุขภาพ

การประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติด้านสุขอนามัยของบริษัท TTA Space by DraftBoard สู่มาตรฐาน SHA