5 จุด ผิดพลาด เวลาเขียนบรรณานุกรม พบเจอบ่อยที่สุด

ปี 2562 เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงวิธีอัปโหลดผลงานวิจัย มีการตรวจไฟล์ ตรวจบรรณานุกรม ตรวจAbstract กลายเป็นมาตรฐานใหม่ที่ ทำให้ผลงานวิจัยของม.สยาม มีคุณภาพมากขึ้นผิดหูผิดตา ถ้าไม่เชื่อ ก็ลอง คลิกดูตัวอย่างผลงานเก่าๆ

สถานการณ์การอัปโหลดในปัจจุบัน

ปัจจุบันนี้เป็นยุคของ บรรณารักษ์ ห้องสมุดมารวย@ม.สยาม รับผิดชอบในการตรวจสอบคุณภาพ และการอัปโหลดบนเว็บไซต์ อาจเรียกได้ว่าเป็นเวอร์ชั่นที่ 4 (1.อ.ศรีไพร 2.คุณสงกรานต์ 3.Mr.Jim) ของระบบฐานข้อมูลงานวิจัย ม.สยาม โดยสร้างเว็บใหม่ เปลี่ยนจากระบบ Joomla เป็นระบบ WordPress ระบบสมาชิกใหม่หมดด้วยfacebook login เท่านั้น เพิ่มการตรวจสอบความถูกต้องในเนื้อหา ซึ่งตรงจุดนี้ถือได้ว่าเป็นการขยับไปสู่มาตรฐานใหม่ๆ ให้มีความเทียบเท่าหรืออย่างน้อยก็ไม่ด้อยไปกว่ามหาวิทยาลัยอื่นๆ สำหรับในปี 2563 นี้ คาดหวังว่าทุกท่านจะเริ่มมีความสุข และสนุกกับการอัปโหลดผลงานวิจัยมากขึ้น

  • ในอนาคต การเติมข้อมูลใน <head>ของไฟล์ pdf ให้รองรับ Google Scholar  ยังไม่มีการพูดถึง

 


ไฟล์ pdf ผลงานทุกชิ้นที่อัปโหลด จะถูกตรวจหาข้อผิดพลาด ดังนี้ (ไม่แน่ใจเอาไฟล์มาให้ดูก่อนได้)

  1. หน้า ปก ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ตรงกับหน้ารับรอง และหน้าบทคัดย่อหรือไม่
  2. หน้า รับรอง มี ลายเซ็นต์ ครบหรือไม่
  3. หน้า Abstract มีลายเซ็นต์หรือไม่
  4. เนื้อหา จัดเรียบเรียง เรียบร้อยไม่กระจัดกระจาย มีเลขหน้าระบุครบ
  5. หน้า บรรณานุกรม เขียนถูกต้องตามหลัก APA 6th หรือไม่
  6. ลายน้ำทุกหน้า ตั้งแต่หน้าปกจนหน้าสุดท้ายหรือไม่
  7. บีบอัดย่อไฟล์ pdf ต้องไม่เกิน 3 MB หรือไม่

จากการสังเกตของ Admin พบว่า ส่วนใหญ่จะมาสะดุดกันที่ “หน้าบรรณานุกรม” แม้ว่าจะมีเขียนแก้ไขตามคู่มือบรรณานุกรม จนเกือบจะผ่านอยู่แล้ว แต่ก็มาตกม้าตายด้วยเรื่อง จุด ช่องว่าง เล็กๆ น้อยๆ ที่อาจเผลอลืมไปบ้าง จึงขอรวบรวม 7 จุดอันตราย ในการเขียนบรรณานุกรมที่พบเจอบ่อยที่สุด มานำเสนอให้ทุกท่านได้สังเกต

 


อันดับที่ 1 หลังจุด. ต้องเว้นวรรค
ธันวา กฐิสมิตร. (2559)ระบบเว็บไซต์แนะนำป่าชายเลนเขตบางขุนเทียน. กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม. >ผิดตรงที่ไม่ได้ใส่จุดหลังวงเล็บ และอย่าลืมหลังจุด ต้อง เว้นวรรค
ธันวา กฐิสมิตร. (2559). ระบบเว็บไซต์แนะนำป่าชายเลนเขตบางขุนเทียน. กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.

 


อันดับที่ 2 ชื่อเรื่องต้องทำให้เป็น ตัวเอียง
Atwood, Jeff. (2018). How to send an email using?. Retrieved from https://stackoverflow.com/ >ผิดตรงที่ไม่ได้เอียงชื่อเรื่องให้
Atwood, Jeff. (2018). How to send an email using?. Retrieved from https://stackoverflow.com/

 


อันดับที่ 3 อ้างอิงผลงานในประเทศไทยต้องใช้ปี พ.ศ. อ้างอิงผลงานจากต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ต้องใช้ ปี ค.ศ.
Refsnes Data. HTML and CSS. (2561). เข้าถึงได้จากhttps://www.w3schools.com/ >ตัวอย่างที่เขียนผิด
Refsnes Data. (2018). HTML and CSS. Retrieved from https://www.w3schools.com/ >แก้โดยเปลี่ยนเป็นปี ค.ศ. แยกชื่อบริษัท Rsf.กับชื่อเรื่องออกจากกัน เปลี่ยนคำไทย เข้าถึง… เป็น Retr… เคาะเว้นวรรค http.. ให้อีกด้วย

 


อันดับที่ 4 บรรณานุกรม ต้องจัดเรียงจาก อักษรไทย ก-ฮ และอังกฤษ A-Z ตามลำดับ

อันดับที่ 5 คือ เขียนบรรณานุกรม เวอร์ชั่นเก่ามา ต้องแก้ให้เป็นเวอร์ชั่น APA 6th
เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์, พิเชษฐ์ และ พีรศักดิ์ ศรีนิเวศน์. (2555). ประเภทและพันธุ์พริก [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก http://www.thaikasetsart.com (สืบค้นเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561)

อัมพกา ไทรงาม. (2557). ประเภทของน้ำพริก. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก https://finaprojectl5501729.blogspot.com (สืบค้นเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561)

แก้ไขเป็น:

เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์, พิเชษฐ์ และ พีรศักดิ์ ศรีนิเวศน์. (2555). ประเภทและพันธุ์พริก. เข้าถึงได้จาก http://www.thaikasetsart.com/
*อัมพกา ไทรงาม. (2557, 18 สิงหาคม). ประเภทของน้ำพริก [เว็บบล็อก]. เข้าถึงได้จาก https://finaprojectl5501729.blogspot.com/

*โปรดสังเกตสำหรับการอ้างอิงจากเว็บบล๊อก หรือwiki ชื่อเรื่องนอกจากจะไม่เอียงแล้ว ตรงหลังชื่อเรื่องจะไม่เติมจุด

 


ข้างล่างนี้เป็นตัวอย่างการเขียนอ้างอิง(APA 6th) ของข้อมูลที่เอามาจากเว็บไซต์ต่างประเทศ:

Heasman, B., & Corti, K. (2015, August 18). How to build an echoborg: PhD researcher Kevin Corti featured on the BBC [Blog post]. Retrieved from http://blogs.lse.ac.uk/psychologylse/2015/08/18/how-to-build-an-echoborg-phd-researcher-kevin-corti-featured-on-the-bbc/

Beard, M. (2006). The fall of the Roman Republic. Retrieved from http://www.bbc.co.uk/history/ancient/romans/fallofroman republic_article_01.shtml/

Apsolon, M. [markapsolon]. (2011, September 9). Real ghost girl caught on Video Tape 14 [Video file]. Retrieved from http://www.youtube.com/watch?v=6nyGCbxD848

 


ตัวอย่างที่เริ่มพบเจอใหม่ล่าสุด นักศึกษาเราล้ำมาก เขียนอ้างอิงแบบ APA 7th มาส่งหลายคนแล้ว ซึ่ง ม.สยาม ยังไม่ได้มีกำหนดให้ใช้ : เช่น
Canadian Cancer Society. (2013, April 14). Cancer research. http://www.cancer.ca/en/cancer-information/cancer-101/cancer-research/?region=on/

ก็ต้องแก้กลับไปเป็นแบบ APA 6th

Canadian Cancer Society. (2013). Cancer research. Retrieved from http://www.cancer.ca/en/cancer-information/cancer-101/cancer-research/?region=on/ข้อผิดพลาดเหล่านี้ เป็นสิ่งแรกๆ ที่จะถูกกวาดสายตาค้นหา จึงไม่ควรเผยให้เห็น เพราะหากถูกระบุว่าตรงนี้ผิด ก็จะถูกตีกลับให้แก้ไขทันที โดยที่ยังไม่ได้ดูอย่างอื่นเลยว่ามันยังมีที่ผิดตรงไหนอีกหรือไม่ มันได้ถูกเหมารวมไปแล้วว่า “ถ้าจุดเล็กๆ ตรงนี้ยังเขียนผิด ที่เหลือก็ไม่ต้องดู ผิดแน่นอน” ดังนั้น  จุด, เว้นวรรค, ตัวเอียง, ปีพ.ศ., ค.ศ., การเรียงลำดับอักษร เป็นสิ่งแรกที่ต้องตรวจดูให้แม่นยำ


[wonderplugin_pdf src=”https://e-research.siam.edu/wp-content/uploads/2019/04/12-dec-2018-APA-6th-edition-siamuniversity.pdf” width=”95%” height=”600px” style=”border:0;”]

5 จุด ผิดพลาด เวลาเขียนบรรณานุกรม พบเจอบ่อยที่สุด

QR Code

More Topics