Abstract Examination Form 2

Abstract checker

[ดูผลตรวจรอบแรก คลิกตรงนี้..]

* สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยส่งตรวจ Abstract เท่านั้น และรับเฉพาะปีการศึกษา 2562 (2019) ถึง ปัจจุบันเท่านั้น

(แนบไฟล์ .pdf หรือ .docx หน้า Abstract เพียงหน้าเดียว)

 

เมื่อส่งไฟล์แล้ว  เจ้าหน้าที่ห้องสมุดมารวย จะปรินท์เป็นกระดาษ นำไปสอดไว้ที่ประตูห้องพักอาจารย์ ทุกเย็นวันอาทิตย์ (ห้องสมุดมารวยปิดตามประกาศของ กทม. แต่มีเจ้าหน้าที่มาจัดการเอกสารให้ เรียกคุยได้ หรือโทรเบอร์ภายใน 5334) เมื่อ อ.ไมเคิลตรวจเสร็จแล้วก็จะส่งเอกสารวางไว้ที่ห้องสมุดมารวยในวันจันทร์ (ห้องสมุดปิด) พอเช้าวันอังคาร เจ้าหน้าที่ห้องสมุดจะช่วยแสกนเอกสาร อัพเดทไว้ในตารางผลตรวจรอบแรก ข้างล่างนี้..

บันทึกการส่งไฟล์ตรวจรอบแรก (ระหว่าง 10-16 พ.ค. 2564)

วันที่
ชื่อ
รหัสนักศึกษา
ลิ้งค์ไฟล์
[[ ความคืบหน้า >>
13/5/2021, 23:12:12Chakit Sripapet6005500015https://drive.google.com/file/d/148ALlZs0lEGrePALHLbDqNsg_bRQO7fw/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1zKp-gAnM5HANDgum1ChynXE32dfX24el/view?usp=sharing
13/5/2021, 23:14:49Antika and Pitchaya6004300031 6004300119https://drive.google.com/file/d/1qrSf-ECLgBQlrelCIKV1tMqITqLLJOQO/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1eqnCcfaXrJcsOTrEyEtv2dqs1fcsmvTg/view?usp=sharing
14/5/2021, 17:29:27Nadtawat khotnam 6003100017https://drive.google.com/file/d/1kCiNTT9KVNG4N6OQrUdS3hv2pIGsSkEH/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1Kw4aILTcml6dDW7RoEmiyjaKDEVWCDpA/view?usp=sharing
15/5/2021, 17:54:28visuwat khantong6217210008https://drive.google.com/file/d/1DjU2s3I5vX5tYQBGsCqTomeV4wQ_Ii92/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1-qsb5rNd2UAmYhE5Y-1MkWmVjhAhRgTv/view?usp=sharing
18/5/2021, 14:25:22Warisorn Mouengsiri5906400022https://drive.google.com/file/d/1o1E9ZewupEdZ0Fuo6AVY3vRhZunpyPqk/view?usp=drivesdkส่งเอกสารมาผิด กรุณาส่ง Abstract มาใหม่
18/5/2021, 21:54:54Nuchcnanad Malihual6124220001https://drive.google.com/file/d/1dpq0A9wxEejpK1K-2PkaDg8Gp69QUKe_/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1D-6LU4-PUYWJeLLSXI8yZZBxMBLfLj_F/view?usp=sharing
20/5/2021, 13:34:27Onaburekhalen Abumere Jackson5917193020https://drive.google.com/file/d/1Rw81wIzFpu5NUC0V-YxV4ALjHhyyIXN1/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1x3TMenhXiszm0pM4uCTE9HO0rlUwViID/view?usp=sharing
20/5/2021, 13:37:32Onaburekhalen Moses Oriabiojie5917193021https://drive.google.com/file/d/1Ot0R8MVaHEEQRXJ7tR9Wq3ZvS_UbpBtI/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1D-bMJkJGG9Aly6oOwE-S9tN_nD8zXwk2/view?usp=sharing
21/5/2021, 14:46:25Thanarak Suksawat6104300158https://drive.google.com/file/d/1drPYYkVK96ekpVqtvnFac9QWDe8DgTRC/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1CyHz0cIy-GcmZZ5dAwrdRbB1I-_-jhq1/view?usp=sharing
21/5/2021, 15:31:18Sutep Phoinhom 6003500005https://drive.google.com/file/d/1ExkcmXMgeqk9jQA_5Tmz7FhhazfjslmX/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1CqKs2mswzwzJTAjychgFyrlzVNe2ZMNz/view?usp=sharing
22/5/2021, 16:32:40Watit saetiew5806400012https://drive.google.com/file/d/1pXP_NAtqmvoFNEKTic26ImgMN_Go8TFA/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1CewxAdRFn1cK1tnkRzVyZQt366ZYEn-4/view?usp=sharing
24/5/2021, 1:01:58Apinya Nualkarjang6006400002https://drive.google.com/file/d/12k71hufexcUqP4npoNfgek1Fb379icDG/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1FDaleNme8J1M55VVaGuSaJ8v_4x8N_p0/view?usp=sharing
24/5/2021, 17:51:06youtthasart arjhan6006400009https://drive.google.com/file/d/1U8ApWnb5jWtslPXRfHnInhj1k7Zc0j5I/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1FJ7ufbjfLBE9nDK9suDR4xO1cXiXWCLG/view?usp=sharing
25/5/2021, 17:16:39Warisorn Mouengsiri5906400022https://drive.google.com/file/d/1VsFC2nHPuFCeHyTuVz1n_gc5XAw85wS4/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1FJUOi7gj-ytBL-dvKaicih3Nd6r-8GAb/view?usp=sharing
25/5/2021, 18:22:29Dorcas Tongna Mutfwang5917810002https://drive.google.com/file/d/11rmrEO0SCPmQTsFcmkTbEZA98RjuiRTo/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1FEerU-0zmWWY6QyUCERVwnP81W6NDM9Z/view?usp=sharing
26/5/2021, 20:35:46Khanchai Seesod6006400008https://drive.google.com/file/d/13qCdl4YhaJVB8Wk7y4AUURYNx0f6gpIB/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1FH5iB1FwUMsxQ2RIcgGUpCD0iiKRiOtX/view?usp=sharing
27/5/2021, 11:23:20นางสาวสิริจรรยา จำปาแดง5802100002https://drive.google.com/file/d/1BEKCotEM06ap6z0rhR2jq-pn_O9wZtJB/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1FJpA5ale3Pe4mKCsPVVAzijddw2UMX__/view?usp=sharing
27/5/2021, 16:54:02Ratthanan Konphewlert6002200009https://drive.google.com/file/d/1jxY2Y9eePogW77nR6gRWR80mFBHMdsGG/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/17MhRDCi-rwZVPEZ_6uwrr7-C0Fu66KhY/view?usp=sharing
29/5/2021, 0:33:24Atikarn Phromchan5906400038https://drive.google.com/file/d/1Kjx-UWxd-7vHhR-voLha6MDAFNFO17rz/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1utfqlykXZgqefk43Lc3dSh7dVgUGzklQ/view?usp=sharing
29/5/2021, 9:26:49Chutikarn Kusonsapang 5906400025https://drive.google.com/file/d/1ppm7EL1Rzurzrd7mEwA7Wznp6rHEMHxG/view?usp=drivesdkผ่านรอบแรกเลย มารับผลที่ห้องสมุดมารวย
29/5/2021, 13:47:40supakorn kultontiwanich6102200003https://drive.google.com/file/d/1YIff7GdKWy19z8IQxE1I11NoiEgiMqq4/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/11jrs4XHfvwaMC7bQHyO1jqmjO7IXaVbY/view?usp=sharing
29/5/2021, 13:58:52Chanchai Ounmanee6102200008https://drive.google.com/file/d/1S2lP2e1T2Gb2k8oX4jrraBF-HawIFhfl/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1kThb_Pdc8VGFRxpybAakZvThgAcJAV-r/view?usp=sharing
29/5/2021, 14:11:44Pareploy pandoneg5906400003https://drive.google.com/file/d/1T09IGzqphZVtuGkTwsvEn6ASfHbIpcaj/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1XjWGG-qCugsmuKvFuqK4NUTGGFdb82bG/view?usp=sharing
29/5/2021, 14:13:30Nopanut Phetkaew6002200013https://drive.google.com/file/d/1yrmgDVPOSQ5wkvO082t_UrGOTktfdiSu/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1sKo50RSNe5t-yZdtbP1yHQJJ_zjrj8lq/view?usp=sharing
29/5/2021, 14:36:06Naridsara Meesub6006400003https://drive.google.com/file/d/1lzGaV8Jjf6LJxg0a2QrtfPInUIUvzCQa/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1Gt_ZkKnbqRcfM0cnNiY3QDLh_dSxwffs/view?usp=sharing
29/5/2021, 15:35:54Maneewan Thapnakok6006400001https://drive.google.com/file/d/1NdKw815huwXEnq8MrLjjLtmKweGU7vFy/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1gHAKN5jxK4gW8uT_hKzWY4b2Y8Q-RqUe/view?usp=sharing
30/5/2021, 2:33:14สุนิตย์ตา ขุนตาล6102200019https://drive.google.com/file/d/1GSXquKFHjmyD9oRB__4RW9xNEFoqDPx1/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1HzM5_S7xIA3hqNKIlCF5dD7CwJnbFgAA/view?usp=sharing
30/5/2021, 11:55:30กมลขนก หนูช่วย5804300437https://drive.google.com/file/d/1TKTNvlYZHT2hh5tEBi83nfhZ0UeITRNZ/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1UVTpMEKPPOm5ahutBE9ZUkEO1Q-MRP0U/view?usp=sharing
30/5/2021, 12:14:10Nonthakon Keadkamchonsakul6004300028https://drive.google.com/file/d/1WpS_oTJtj-MG-dX_JzE8NEi8MB7UyrUw/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/12Ov2A1xGPJc4uCvrMZh6SJ6oywBuEcBt/view?usp=sharing
31/5/2021, 9:35:55Sudarat Kanyalert5906420002https://drive.google.com/file/d/1uRvaIBN1pDTwruG0A__t–QpV2lkCO_-/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/16IbJdIN2O8uGyqT-8EDJn_VnE8vRLpHa/view?usp=sharing
31/5/2021, 9:38:12Krittamet Charronerune5902200002https://drive.google.com/file/d/1Zla3g2jMFNNunM-pPLBjcxa4fTK41i8I/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1jvgnvgi2ECHi_9u0wlFX3eW5WYERftaO/view?usp=sharing
31/5/2021, 10:19:14Sathikorn Saneewong5902200010https://drive.google.com/file/d/12rdLVQ7MdwshjeLwgJCgOUTjXf0Z19uR/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1hdvMAbA8LLOODoqMo6Byrm2LrI3rmhfs/view?usp=sharing
31/5/2021, 12:41:45Thana Boonnak Anawin Watsuepthaeo Jannaporn Thangratpongampai 6004300091 6004300082 6004300083https://drive.google.com/file/d/10H1OejHFo0l04XwOy7ui_zE8nZs0fbWX/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1JAoBolse90lfyF45F-33YdNGWjZ_CP1V/view?usp=sharing
31/5/2021, 15:15:47นายพริษฐ์ เผือกพิพัฒน์5902200006https://drive.google.com/file/d/1atjm31TDv51M-yhRcGhl4pJWjXd6hQWt/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1ufKcgCo1BQK5VqFOhKlkCs3t1ytBMUfy/view?usp=sharing
31/5/2021, 18:59:22Varissara Paesaman6104300123https://drive.google.com/file/d/194YW-uq8t3hpD1hCGW7VVFKuH3QRtXwn/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1pUynnYCfLg6OSGXHiuE7jj921Iy8uIA8/view?usp=sharing
1/6/2021, 15:46:03นายปภาวิน ศรีพล6117210004https://drive.google.com/file/d/1l3niYvebHt481Fyb-hwRn2ktkfNb5we3/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1jC4-hM_Idy_E2bqQRvNAUOGBdf4rP2PG/view?usp=sharing
1/6/2021, 17:28:09พิมพ์วรีย์ บุญสร้าง6102200001https://drive.google.com/file/d/1tV4AUxAjuHIoEzi5L4b64HbkW-xiDuDF/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/16UznzPDVgFKzSXrXTTJMTyTBrEvgH3ZY/view?usp=sharing
1/6/2021, 23:56:03อนุธิดา แซ่เจิ้ง6106400012https://drive.google.com/file/d/1bcz3_4l3bTbsad4SrcTMBN_1Y6RGI1gv/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1IFAcWhETFhLBRQfz8hc8Xf-5UWPiePS6/view?usp=sharing
2/6/2021, 21:32:50นาย สุวัฒน์ นิตย์กลาง6121100004https://drive.google.com/file/d/1-DU8jRmn3RZEjmGemzAInwLzDx93vMHK/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1bG8LeyXoQ2wn3F-g9-GUJRifR_fwxcHO/view?usp=sharing
2/6/2021, 22:19:01Weerapat Suvarach6021100010https://drive.google.com/file/d/1CEGNQHdKdlGSfB-gZCpE0MkTDu3KtqRC/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/13qFNMcCjoRbfwXJQVaokkCq-GaXSl3l-/view?usp=sharing
4/6/2021, 11:37:03นาย ภูวนัส ยนตรกิจ6004300251https://drive.google.com/file/d/12mU-gY8c9wyYL7707kRDpXjoiw3YI-F5/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1Jm2yfBQpu0pVNAdwG3rl6uH0NiZhpcja/view?usp=sharing
5/6/2021, 0:02:37Sarinda Chanpanet 6004300222https://drive.google.com/file/d/1pDm4Nm124PiTAx69KYschCGAjczz130L/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1lrj-d8hPZze_9Dw9gm82jPHPXmt7eVN3/view?usp=sharing
5/6/2021, 11:51:15Thitipan Srisupol6004640020https://drive.google.com/file/d/1OwBgCKFWHk_EyUrz9rBZneZfhx-n1a4f/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/11ZTxs_KfGGHtxNrl8xGjNq-CZ23QLMLU/view?usp=sharing
5/6/2021, 14:10:45Theeraphong Naonim6111100011https://drive.google.com/file/d/1wagaV-AyG05i7IYcoRLUjMKOBm1BQ2RP/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1PSwI9b62bzmtysVYQs56FNR4hhHdkAkG/view?usp=sharing
5/6/2021, 14:14:04Wisanu Keawpuang6111100002https://drive.google.com/file/d/1SoKSPj6Po-LbRs0eEXr1lAKKdWfr8NAp/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1pWROz0FbMdsDJG8UsPzK8OoYCmTnD2g2/view?usp=sharing
6/6/2021, 2:51:39พีรญา ซ้ายอ่อน6005200016https://drive.google.com/file/d/1NNpFHWvQWI1SERo3N4oPxECpJdpiicQI/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1CLQIVd2HGm3pVe3pr0ebRCmyCCwJjPK5/view?usp=sharing
6/6/2021, 3:02:15ธีรภัทร เจริญรักษ์6005200014https://drive.google.com/file/d/1zecI3b23gZLjjJUY8halyAWS6RtBcwFv/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1sw_3d6Yu-0Xtr1uVuahlmky4TBdZ69xP/view?usp=sharing
8/6/2021, 16:09:01Kobkarn Krobngoen6005500010https://drive.google.com/file/d/1MZUZFBQyMA2SIMim5xHWRHkSaGiDAGFX/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1U4mI9X69tZz33J7AxsqLlfRlUpFVWZ-b/view?usp=sharing
8/6/2021, 16:12:45Arnuparp Arphasataya6005500021https://drive.google.com/file/d/1NOI8ZgCYzOid6V3kTB4v9_YhEfObd8Er/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1YNoD_0f9KX3PJwj5PE1tNh_WeK5K6cDo/view?usp=sharing
8/6/2021, 19:30:54นาย ภูวนัส ยนตรกิจ6004300251https://drive.google.com/file/d/1z9m530MRby_jDDHnFUdMUKoTwFLndSaf/view?usp=drivesdk
9/6/2021, 0:50:47พิธา หนังสือ6005500023https://drive.google.com/file/d/1DtTT-8S94jZ9ds3jFn0pjbgjfRmZ6JxG/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1VHpSEwfuTblLZd4IZRjHCGfhLSLPzCQG/view?usp=sharing
9/6/2021, 13:14:31พิมพ์วรีย์ บุญสร้าง6102200001https://drive.google.com/file/d/1scV-ESW7OXYBtHGKREsm3sKa_t_6TqvA/view?usp=drivesdkผ่านรอบแรก กรุณามารับผลที่ห้องสมุดมารวย
10/6/2021, 13:37:58ชนนท์ คงโครัตน์5804600064https://drive.google.com/file/d/1DovmjrNqj3vHd0L9eLKlGaW7dhqwZci-/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1Ep_JEjhunG-qxkuZM8mjM5S1oYPUywqR/view?usp=sharing
11/6/2021, 14:36:48Dai zhixing6217195016https://drive.google.com/file/d/1yoh18Yf3TSrTQHCIAXxxayhtqifsRUVL/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/11GNgGALV3X6MvpBAQsdhN7GG-r0ZWc76/view?usp=sharing
11/6/2021, 14:45:26Wang yi6217195018https://drive.google.com/file/d/1SRos0lZYwmLSLsF9Lj4wJdNIYQXb8yh4/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/19v76Q7j0VxuOHE7rvn3lF0nQCywV1SN-/view?usp=sharing
11/6/2021, 14:55:45นางสาว รินรดา เดือนดารา6014400007https://drive.google.com/file/d/1sap6VpdvqAcs_3L_0OOLgofBI1EdCQdR/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1TYcKM3f8x2VJHqXYBsrSawaHe66M8Uej/view?usp=sharing
12/6/2021, 18:36:20ภัคพล สุขเงิน5705700005https://drive.google.com/file/d/1daHN6pM6LCEIAlvImR6OpTYUJdbsJyZL/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1-mJ4BSheq5EkAs3cSkxPyBgbOZ5jP7nQ/view?usp=sharing
13/6/2021, 19:29:30พศิน นิธีธนพร6005300009https://drive.google.com/file/d/1LZzwa2DntxmsRhN2-eK4T-Gbu7QWYf1r/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1kRgSEE40N77NbjW7HkjOLRiwzPDfIlYD/view?usp=sharinghttps://docs.google.com/document/d/1AR1mb7rAwq7Rntw9fSttm37Zlzhow4UzSXTO7IOn2Fc/mobilebasic
13/6/2021, 21:20:59ธีรพัฒน์ กายทอง6005200015https://drive.google.com/file/d/1WtMgn-os5Mbh0q4cCLJscXe3XGpspXIF/view?usp=drivesdkผ่านรอบแรก กรุณามารับผลที่ห้องสมุดมารวย
14/6/2021, 11:28:00ZHANG YUAN6117195016https://drive.google.com/file/d/1aa_FPYIYmu5L77BQySVAunhYt_nxfVF3/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1uyf8SMwjeV7ZjB3R7716AKcTFavpRFOo/view?usp=sharing
14/6/2021, 12:16:19์Nattidatorn Suwannawong6005200028https://drive.google.com/file/d/1JqWXlrjRATPjmzODWR9GFHgJSDFpf2v1/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1HtOJLrfE1LP9Hi3C7y2e23AKVxc0wF7Y/view?usp=sharing
14/6/2021, 12:31:09ZHANG JINMING6217195040https://drive.google.com/file/d/11v0zRVYy17QhglSO1XTEKUo9Nv6THaE9/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1zYk2Kd6HBPXhI0oDWpINhY-iarmygG-3/view?usp=sharing
14/6/2021, 16:45:35ศตวรรษ ขวัญแก้ว6005200013https://drive.google.com/file/d/1izOFdgKhmjy8RVYiUOfLZXtVQGiecyrD/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1W3HQPa7nHh6qkbZCDNZBhN4Fw_Tirymi/view?usp=sharing
14/6/2021, 20:16:06areeya kumnerdsiri6005200010https://drive.google.com/file/d/1i6uKrK5P8vLYTYxXgI-aVs_dNaOfYIe5/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1hgBRe3C907XudH8YrK_6uiZYLH11qpNF/view?usp=sharing
14/6/2021, 22:27:21Miss Panhathai Sompadung6005200033https://drive.google.com/file/d/1cl0FUJGeubT0tKPTHfE5nAoYR9YsH3Pj/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1mFSsf7VqjZDxXzj_hcXXonNHunj9NiuD/view?usp=sharing
14/6/2021, 22:29:01Kunraphat Hothong6005300004https://drive.google.com/file/d/1RllP_fWn1PgUbxDxOcykVE7J2rGx1dCL/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1sTCtrMtckphbqktRVB3jMfSdOIlwpfac/view?usp=sharing
15/6/2021, 11:28:21นายไรวินท์ นนทะสุต6004400062https://drive.google.com/file/d/1M7xx-S_WJAGSAC9W6D_yJewQDGG494ig/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1gdu-C5IoBgepw2sY9msro4BjTN0rzj5_/view?usp=sharing
15/6/2021, 14:39:25นายวรธน สุทธิกร5805500007https://drive.google.com/file/d/1qCGtC5F5NcEJm2cRAotiL_i4utW-I9R3/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1Vr0yN_kwDEtL7iRU_ak4vI0-dEIZ9Qiz/view?usp=sharing
15/6/2021, 15:26:31Miss Tanya Withitwuthinan6005200012https://drive.google.com/file/d/1cAFoZ-KPoV9QB-j5ZeEq-lT8SiKTCfbP/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1VnM7XU8PqFL6JDPt-ub1w6jupspUoyRK/view?usp=sharing
15/6/2021, 19:47:24Huang Yubo5905200030https://drive.google.com/file/d/1wgsvYLz6xCISva_ZgN4JgFpgilxPSMAR/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1OS3-7qFDqqmXHOeEqPLrz9udBVr3YaT9/view?usp=sharing
15/6/2021, 20:41:26Khanitta Sathupan6005300013https://drive.google.com/file/d/1trz5Vn78KBsyf_gYOlxjDZ3i1qtTqELA/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/17LPROmYp1dgUZjqGHyz0dudhm9eCDal_/view?usp=sharing
15/6/2021, 20:49:32จิราภรณ์ ชูวงษ์6005300002https://drive.google.com/file/d/1K8VWaukUCeS2afwcKdW3gq6Xky99Zsiu/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/19_G2757EZJhckBGnWcETTAeEP5SmJA2o/view?usp=sharing
16/6/2021, 17:40:31ศิวภรณ์ วันทอง6202000004https://drive.google.com/file/d/13uqOCcSP6zuxqvMq0ZKigOCHRmMt95Ly/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1plDrNPeP4yVh-9SPV57S5Pt2J9nXL55u/view?usp=sharing
16/6/2021, 21:22:10นายจิรนันท์ ธรรมวงศ์5903920001https://drive.google.com/file/d/15eRWOpaxNQnMzQH13pj7_U3xqmDjXX0a/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1EMDv4lG2E8upzOLJLPDNlqgrp9EVOgXN/view?usp=sharing
17/6/2021, 13:57:01Sarinda Chanpanet6004300222https://drive.google.com/file/d/1oCA0BFsKejC0F_zK1-_8WTiFzYM-WjYx/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1mnEQVD2haI_6Rmcgz1_RWekH9JKOmC8w/view?usp=sharing
17/6/2021, 19:34:04ศิตา โมกขเวศ5905300003https://drive.google.com/file/d/1O2Z26kwqnTfIp3ck-T9D3PwOpcivwgny/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1Ef4_5RqKggwqcusarsjdalBQUhePCL3M/view?usp=sharinghttps://docs.google.com/document/d/1AR1mb7rAwq7Rntw9fSttm37Zlzhow4UzSXTO7IOn2Fc/mobilebasic
18/6/2021, 3:27:23Nichary Noparutchainun5904400101https://drive.google.com/file/d/1xPMpkKMhpQkUTUeJQD2_O6qIN5gZjOlm/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1FLcnNGGvPtqokoJ1NV16kR23uR26zU9P/view?usp=sharing
18/6/2021, 11:10:02Napat chankanachoke6004400071https://drive.google.com/file/d/1oXMJPRZCx92OrBZtOED0YyaGoxs6R1fQ/view?usp=drivesdkA รับทราบ
18/6/2021, 16:24:24พศิน นิธีธนพร6005300009https://drive.google.com/file/d/1ZDmTRQXJ1rRS1mzfn9ByijfxYXVRfcmr/view?usp=drivesdkB รับทราบ
18/6/2021, 23:27:21Panhathai Sompadung6005200033https://drive.google.com/file/d/1nm4NUaN2Z1FIdHx5mE1j7uRDMvsOOGln/view?usp=drivesdkC รับทราบ
19/6/2021, 12:52:19Jirachot Wanawirod5703900002https://drive.google.com/file/d/1csG8I2Wp1UJ8NknJhfyvkcIZ0skRwSp0/view?usp=drivesdkD รับทราบ
19/6/2021, 14:42:45XIE LINYU5917195011https://drive.google.com/file/d/1DJPj7BBmTHwtAZgUZflsbBwvdXkEM8I3/view?usp=drivesdkPlease resubmit the abstract.
19/6/2021, 18:18:44li xiuyi6217195015https://drive.google.com/file/d/1eb2Gd-DzTzjY5_enG8K7C90kLPJEOidV/view?usp=drivesdkE รับทราบ
20/6/2021, 10:44:43ธนภัทร ประเสริฐวุฒิ6105500011https://drive.google.com/file/d/1XfgXEVGd0Gl_Dg6x_cFY9bmerA3fKsB2/view?usp=drivesdkF รับทราบ
20/6/2021, 12:46:05ศิตา โมกขเวศ5905300003https://drive.google.com/file/d/1FmDnkeN1lQ_lqC3tVY-qsbXs8wwQFw7B/view?usp=drivesdkG รับทราบ
20/6/2021, 13:34:19Praewwanit Akarawuthi6005220004https://drive.google.com/file/d/1RFYHff49ulp_FouNpn4552QVSCuODMLv/view?usp=drivesdkกรุณาแก้ไขบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ตาม format นี้ แล้วส่งกลับมาใหม่ https://docs.google.com/document/d/1AR1mb7rAwq7Rntw9fSttm37Zlzhow4UzSXTO7IOn2Fc/mobilebasic
20/6/2021, 15:43:53visuwat khantong6217210008https://drive.google.com/file/d/12IPRDT6wQaUG3SANpg1xRR6jiAGz0rRn/view?usp=drivesdkH รับทราบ
20/6/2021, 15:46:48Mr.Weerayut wongdee6217210005https://drive.google.com/file/d/1W_3OM4pqEQb7N9NgUfAudJwF9Qcthhf0/view?usp=drivesdkI รับทราบ
20/6/2021, 16:37:22Nattapon Thongto6005200026https://drive.google.com/file/d/1yFvR3HMZxHjIdbe36Q5K8kfBDhzY73PY/view?usp=drivesdkกรุณาแก้ไขบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ตาม format นี้ แล้วส่งกลับมาใหม่ https://docs.google.com/document/d/1AR1mb7rAwq7Rntw9fSttm37Zlzhow4UzSXTO7IOn2Fc/mobilebasic
20/6/2021, 17:08:28ณัฐพล ทองโต6005200026https://drive.google.com/file/d/1FQW9Pe-wDDNBdz1q5Es5g6jV2DidCI40/view?usp=drivesdk

 

จากตารางผลตรวจรอบแรก  นักศึกษาได้ทราบผลแล้ว ให้แก้ไขแล้วส่งกลับมาอีกครั้งนึง โดยให้คลิกที่ ฟอร์มส่งตรวจแก้ครั้งที่ 2  ขอแนะนำให้ส่งไฟล์ก่อนบ่าย 4 โมง ของวันอาทิตย์ เพื่อที่ทางเจ้าหน้าที่จะปริ้นต์ไฟล์ของท่าน นำส่งไปส่งทิ้งไว้ที่ห้องพักอาจารย์ไมเคิล และเข้ามาตรวจในวันจันทร์  จากนั้นนักศึกษาก็กลับมาที่หน้าเว็บนี้อีกครั้งในวันอังคาร เพื่อดูผลในตารางข้างล่างนี้

บันทึกการส่งไฟล์สำหรับผู้ส่งตรวจแก้รอบที่ 2

วันที่
ชื่อ
รหัสนักศึกษา
ลิงก์ไฟล์
[[ ผลตรวจ รอบ 2 เป็นต้นไป ! ]]
13/5/2021, 23:16:59Taweesak6121100011https://drive.google.com/file/d/1RpDOjqvfPZdKUyeI0ngPjFxmWyeYTB6w/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
17/5/2021, 21:41:43แก้วจิตร อุฬารพนิชยผล6004300027https://drive.google.com/file/d/1FcBn7sA-cbBJd8yGlrFfxTyfkggCq0K1/view?usp=drivesdk* รับผลแล้ว
18/5/2021, 10:39:22Morakotsudarathttps://drive.google.com/file/d/1UU3V-mKROEgilrQ35aBgiVjmYLAVVBuJ/view?usp=drivesdk* รับผลแล้ว
18/5/2021, 10:45:52Pemika Srichanhttps://drive.google.com/file/d/17ckH90nMuxwvox0OQfP8rG7ntSYb-FAw/view?usp=drivesdk* รับผลแล้ว
18/5/2021, 10:57:24Amorn Maliwan, Kitti Jaruanpahanava, Jirasak Rungin5505100008, 5505100060, 5505100063https://drive.google.com/file/d/18lf_r6xyLzwss15LU9RQ4upg54wjy0Ei/view?usp=drivesdk* รับผลแล้ว
18/5/2021, 11:17:36Didworranatch Chutiphatwarangkul, Nakarin Rakrungroung6005500009, 6005500003https://drive.google.com/file/d/1bQ3x9QlZI2RMACRQnSB4ylETp-70aNDM/view?usp=drivesdk* รับผลแล้ว
18/5/2021, 11:19:20Wilawan Chueanit6004000005https://drive.google.com/file/d/12AXNkNh6kTWPyEUHe9SccvARAbESv3Mv/view?usp=drivesdk* รับผลแล้ว
18/5/2021, 11:22:03Suratsawadee Kitweerawut6104300133https://drive.google.com/file/d/11ZfIfnfkk7Nix3HgxydZdlt23fMOwhRK/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
18/5/2021, 16:02:27Pitchaya6004300119https://drive.google.com/file/d/174ROnRQ0s7MjdLAgPvuPuGv7XVDuvILN/view?usp=drivesdk* รับผลแล้ว
18/5/2021, 21:09:09visuwat khantong6217210008https://drive.google.com/file/d/1MC6vuPCPW3sm5t4eXYSb90_n6wqGIk3j/view?usp=drivesdk* รับผลแล้ว
20/5/2021, 10:45:12สุภาพ เข็มเพ็ชร6104000003https://drive.google.com/file/d/1Y5-3nc1qftJUJCHks2jC7y48fZCgBm6z/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1DAzp4qxcg9icEQOos6xRnB2qlXvcaSuk/view?usp=sharing
21/5/2021, 14:44:57Anutida Saezheng6106400012https://drive.google.com/file/d/1p3atJVPeY9bIPQHiEtBHHsU1iBL1CMsi/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1DB_QStTdKKJQYn-7ho6QgxCo1ULFVkKb/view?usp=sharing
22/5/2021, 1:23:36Nadtawat khotnam 6003100017https://drive.google.com/file/d/1nJwvCOz-SurLYnty7ASdNN3wk5O2GmtA/view?usp=drivesdk* รับผลแล้ว
22/5/2021, 7:36:52Chakit Sripapet6005500015https://drive.google.com/file/d/1OW34SiaTNSdgJvJnq-d_VRAPqiL-NS1z/view?usp=drivesdk* รับผลแล้ว
25/5/2021, 17:17:53Warisorn Mouengsiri5906400022https://drive.google.com/file/d/1TvOAk09NrnaYXx6hEuuepvQVySmweKna/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1FJUOi7gj-ytBL-dvKaicih3Nd6r-8GAb/view?usp=sharing
25/5/2021, 20:40:57Mr. Sutep Phoinhom 6003500005 (เปลี่ยนชื่อโครงงาน)https://drive.google.com/file/d/1nLKryk2RN7RjzT9c7Qb7MY7L3SJTDZZ6/view?usp=drivesdk* รับผลแล้ว
25/5/2021, 22:16:15Nuchcnanad Malihual6124220001https://drive.google.com/file/d/1ELrZBpJx_n4cWhGsEcy-iTvDxyqBhMz-/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1FKFwLPwGERqjy7OGKdSqt39UtiI9BrrQ/view?usp=sharing
27/5/2021, 16:46:15watitsaetiewhttps://drive.google.com/file/d/19m97mrCOnevlwzuvbKDFty3-tyMBGLo2/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1FAA5P1JVP3XZm7oJlwkKosIif9RAZV1K/view?usp=sharing
28/5/2021, 12:57:00Dorcas Tongna Mutfwang5917810002https://drive.google.com/file/d/1OG67Kj6-PgFRWJML5_uLLKbRn9aSTuRm/view?usp=drivesdkPassed
28/5/2021, 14:04:56watit saetiew5806400012https://drive.google.com/file/d/1hC2o0pFXCudsYlPn2mRCA1bsXmBBIgJQ/view?usp=drivesdk* รับผลแล้ว
28/5/2021, 14:53:18Apinya Nualkarjang6006400002https://drive.google.com/file/d/141RrO4x1cSY7KbZqp3H7pxqyTjEpow56/view?usp=drivesdk* รับผลแล้ว
28/5/2021, 16:41:22Khanchai Seesod6006400008https://drive.google.com/file/d/1LZTKayIetGjm8XFApch3rUr9HUQVpJgf/view?usp=drivesdk* รับผลแล้ว
28/5/2021, 16:50:49Youtthasart Arjhan6006400009https://drive.google.com/file/d/1-cDjfLAiuEda9DFdRIikcVavQ3k-DbEG/view?usp=drivesdk* รับผลแล้ว
28/5/2021, 23:03:20Thanarak Suksawat6104300158https://drive.google.com/file/d/1xZ0Iy10_cGd5tjMHZm7EaJZ6ch-tC_kj/view?usp=drivesdk* รับผลแล้ว
29/5/2021, 13:01:47สุภาพ เข็มเพ็ชร6104000003https://drive.google.com/file/d/1puA_0zUeh6imH6TgFsqPQo66_HqEWZBR/view?usp=drivesdk* รับผลแล้ว
30/5/2021, 10:25:45Anutida Saezheng6106400012https://drive.google.com/file/d/1tfwA-1GKtKIvQ161Qjtx84lbC5ql_fWP/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
1/6/2021, 11:46:19สุนิตย์ตา ขุนตาล6102200019https://drive.google.com/file/d/1k9ZM7E9LkT17bNKE5Hd5XesMl3tJl2RZ/view?usp=drivesdk* รับผลแล้ว
1/6/2021, 12:00:50Maneewan Thapnakok 6006400001https://drive.google.com/file/d/1zV_2Pa71a9XDwF90nNz6kkYDMyPhUhm8/view?usp=drivesdk* รับผลแล้ว
1/6/2021, 12:37:15supakorn kultontiwanich6102200003https://drive.google.com/file/d/1XdKl-L8t_iV-oSJfd9EK8MT5Nzg36tNo/view?usp=drivesdk* รับผลแล้ว
1/6/2021, 12:37:42Chanchai Ounmanee6102200008https://drive.google.com/file/d/1h4TnLY4VfqqKWI2PWfC6jpGFjt3_nhZo/view?usp=drivesdk* รับผลแล้ว
1/6/2021, 13:03:58Atikarn Phromchan5906400038https://drive.google.com/file/d/1BSnr1dW20K3ee55mHlbjLI8uLKAHcDwC/view?usp=drivesdkอันนี้ยังไม่ได้แก้มา สงสัยส่งของเก่ามาผิดอันรึเปล่าครับ โปรดตรวจสอบแก้ไขอีกครั้งครับแล้วส่งมาใหม่ – https://drive.google.com/file/d/1utfqlykXZgqefk43Lc3dSh7dVgUGzklQ/view?usp=sharing
1/6/2021, 13:17:09Pareploy Pandoneg5906400003https://drive.google.com/file/d/1DPiUorZiahWx1eQU1MDSHHltaw-i3BG7/view?usp=drivesdk* รับผลแล้ว
1/6/2021, 13:17:21Ratthanan Konphewlert6002200009https://drive.google.com/file/d/10E508kUVQNyqrSPZxx2U5gm2yxm-lS1D/view?usp=drivesdk* รับผลแล้ว
1/6/2021, 13:45:51Nopanut Phetkaew6002200013https://drive.google.com/file/d/1-gQlcSHLaTEB0iTuoKveZWl62nRl-xJO/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
1/6/2021, 14:33:56Warisorn Mouengsiri5906400022https://drive.google.com/file/d/1RFsCK7ZIaLhHJ52AOHvswB6IZLIeVGzX/view?usp=drivesdk* รับผลแล้ว
1/6/2021, 14:40:49กมลชนก หนูช่วย5804300437https://drive.google.com/file/d/1RVJgvUVVXvHSYp59fVx3rT73zil6YhX4/view?usp=drivesdk* รับผลแล้ว
1/6/2021, 15:58:17Sirijanya jumpadaeng 5802100002https://drive.google.com/file/d/1w31bxmdZ9_4OMQi20bjHTHe4lC7iy2NQ/view?usp=drivesdk* รับผลแล้ว
1/6/2021, 16:43:55Naridsara Meesub6006400003https://drive.google.com/file/d/19Coc1wqRX9y9DTcHU9GktZbJBMNzc34z/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
1/6/2021, 21:58:18Nuchcnanad Malihual6124220001https://drive.google.com/file/d/1QMSADDLALBrTG2PCbWbuRI9WTNFAf48Z/view?usp=drivesdk* รับผลแล้ว
2/6/2021, 19:40:04Nonthakon Keadkamchonsakul6004300028https://drive.google.com/file/d/1JTy6BB0E2Y8of1woqGAyNiaccMHfwWYr/view?usp=drivesdk* รับผลแล้ว
4/6/2021, 10:15:08Atikarn Phromchan5906400038https://drive.google.com/file/d/1BymRznZ0_wBbNWCDy3jNr2tVV18P1_P8/view?usp=drivesdk* รับผลแล้ว
4/6/2021, 14:27:54Maneewan Thapnakok6006400001https://drive.google.com/file/d/14HzMPKRkWSrHkvUmZfN5vZXbdiLlBwi9/view?usp=drivesdk* รับผลแล้ว
4/6/2021, 14:54:59อนุธิดา แซ่เจิ้ง6106400012https://drive.google.com/file/d/1aoRpvUDYJcKUnAAlqJjwD6xY4Ae4LqLv/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
5/6/2021, 2:53:33Sudarat Kanyalert5906420002https://drive.google.com/file/d/1i3XISKVdeoqnrGRymFWmMxluDBvSqHT0/view?usp=drivesdk* รับผลแล้ว
5/6/2021, 11:28:07นายปภาวิน ศรีพล6117210004https://drive.google.com/file/d/1u0slaeIShS76q4wsTYwau-KFmELnTXOE/view?usp=drivesdk* รับผลแล้ว
5/6/2021, 18:12:48Chutikarn Kusonsapang 5906400025https://drive.google.com/file/d/1NaU1yMiQ7alsgaR90JVKMLBhpLogk3VA/view?usp=drivesdk* รับผลแล้ว
6/6/2021, 9:16:40Sathikorn Saneewong5902200010https://drive.google.com/file/d/1LZb2iFhhEcC1Uf0QN2uzExkrYU13Lidk/view?usp=drivesdk* รับผลแล้ว
6/6/2021, 9:18:52Krittamet Charunerone5902200002https://drive.google.com/file/d/10vZemgmVKXW3PMdmmd1TQxhsKx9syNQN/view?usp=drivesdk* รับผลแล้ว
6/6/2021, 15:31:02Pareploy pandoneg5906400003https://drive.google.com/file/d/1ZVKcVGAXdZ4c08FnoUaipZxljSu7FAQC/view?usp=drivesdk* รับผลแล้ว
8/6/2021, 11:27:25นายพริษฐ์ เผือกพิพัฒน์5902200006https://drive.google.com/file/d/15YrG1d3-ri-UEWe4LSGuBdD6XSWYQw1t/view?usp=drivesdk* รับผลแล้ว
8/6/2021, 12:46:54พีรญา ซ้ายอ่อน6005200016https://drive.google.com/file/d/1hr0JOyUiw0_OggBQloiUltZCvS81ctGC/view?usp=drivesdk* รับผลแล้ว
8/6/2021, 14:31:34Thitipan Srisupol6004640020https://drive.google.com/file/d/1spr-q6YuN-pRvn_bH735zEJONlQ3q6SD/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
8/6/2021, 18:39:14Thana Boonnak Anawin Watsuepthaeo Jannaporn Thangratpongampai 6004300091 6004300082 6004300083https://drive.google.com/file/d/1ZRuR2gpiNsvV0srROn9RXy06Ny_8BN0Z/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
8/6/2021, 19:31:11นาย ภูวนัส ยนตรกิจ6004300251https://drive.google.com/file/d/1FDseST8xwl65xORflzNDej8mILRcTGsn/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1DTaVTO-V4ZaxbcP7hD0fa6b5GQAAUgbP/view?usp=sharing
8/6/2021, 22:15:56Varissara Paesaman6104300123https://drive.google.com/file/d/1jm1rxJn4AbSovDEdheTJXburjwULjnBH/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1QAsJsYxHjaiI3iumK8h0JWX80A-j4oPw/view?usp=sharing
9/6/2021, 10:13:34นาย สุวัฒน์ นิตย์กลาง6121100004https://drive.google.com/file/d/17Nf80DpjfDW7L4mVb81MD0CncyMkDC21/view?usp=drivesdk* รับผลแล้ว
9/6/2021, 14:27:07ธีรภัทร เจริญรักษ์6005200014https://drive.google.com/file/d/1t0rS2RB0mCYq_3fXWh0fgfLcXW31vROQ/view?usp=drivesdk* รับผลแล้ว
9/6/2021, 14:38:28Theeraphong Naonim6111100011https://drive.google.com/file/d/1ONcH8tGEKA8ZULsoRUlWrgNqh4lQrygq/view?usp=drivesdk* รับผลแล้ว
9/6/2021, 14:54:56Wisanu Keawpuang and Siriphon Oonraksa6111100002https://drive.google.com/file/d/10cJf9uqvaj1g4Ig32iHNYExwWV67eCwG/view?usp=drivesdk* รับผลแล้ว
9/6/2021, 23:13:47Kobkarn Krobngoen6005500010https://drive.google.com/file/d/1iKPbuAXJ2jwBR_P_jf6vT0_2c3Hh7zWd/view?usp=drivesdk* รับผลแล้ว
10/6/2021, 15:26:15Arnuparp Arphasataya6005500021https://drive.google.com/file/d/1YzIDCUblADN3AjkQcfbHMC5PaTGaHUAK/view?usp=drivesdk* รับผลแล้ว
11/6/2021, 12:58:15Varissara Paesaman6104300123https://drive.google.com/file/d/1q1ju2HXbCFruIuK_l4gCsUSwR4YRf6HS/view?usp=drivesdk* รับผลแล้ว
11/6/2021, 14:16:30พิมพ์วรีย์ บุญสร้าง6102200001https://drive.google.com/file/d/18N8iy96VEfSCJd4FvX2im-e_ouk-yFp4/view?usp=drivesdk* รับผลแล้ว
11/6/2021, 15:45:42ชนนท์ คงโครัตน์5804600064https://drive.google.com/file/d/1Hr24cMgHCud4rQcuUa2icHtsX_8oeBbb/view?usp=drivesdk* รับผลแล้ว
15/6/2021, 21:05:40ภัคพล สุขเงิน5705700005https://drive.google.com/file/d/1dfgnY-GOoSt6dE-bCdOsL_PV2wgiOe4h/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
16/6/2021, 21:46:07Weerapat Suvarach6021100010https://drive.google.com/file/d/192a0-g3iA1B7r786VRVRs-sWk8xCFvIw/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
18/6/2021, 22:20:57Tanya Withitwuthinan6005200012https://drive.google.com/file/d/1sp-dTx86-CUOlInPoD6riqdJsSizVwle/view?usp=drivesdkA รับทราบ
19/6/2021, 11:18:57Sarinda Chanpanet 6004300208 (ส่งใหม่เนื่องจากเวลาส่งไปแล้วชอบขึ้นเลข 1 ที่หัวกระดาษข้างซ้ายค่ะ)https://drive.google.com/file/d/1hZ6UcDoi8lxMSCfxj7ka7z6IFcQF-q-E/view?usp=drivesdkB รับทราบ
19/6/2021, 12:59:10นายจิรนันท์ ธรรมวงศ์5903920001https://drive.google.com/file/d/1PtHONKLCWHlagAXbTQ2O3Xqm21ohEPYQ/view?usp=drivesdkC รับทราบ
19/6/2021, 18:12:52kunraphat Hothong6005300004https://drive.google.com/file/d/1voHJfXmOo-uzHBJJoQUbSJMITBzHtxXQ/view?usp=drivesdkD รับทราบ
19/6/2021, 22:43:32Nattidatorn Suwannawong6005200028https://drive.google.com/file/d/1mtL1BnXNKl716j9QRWErXKIg0cqFSOcl/view?usp=drivesdkE รับทราบ
19/6/2021, 23:52:26Areeya kumnerdsiri6005200010https://drive.google.com/file/d/1FLbnjgqR6MFSTfegxZ13tM2ES7_Ol-80/view?usp=drivesdkF รับทราบ
20/6/2021, 0:01:27Nichary Noparutchainun5904400101https://drive.google.com/file/d/1gGID-Z_MDrybBJfasq404Dco9AlMpVbI/view?usp=drivesdkG รับทราบ
20/6/2021, 0:12:52ศิวภรณ์ วันทอง6202000004https://drive.google.com/file/d/1HLd_7W-6i9k_UaxgsiR2iK7ugX4OA1Fq/view?usp=drivesdkH รับทราบ
20/6/2021, 9:46:51Khanitta Sathupan6005300013https://drive.google.com/file/d/1r-sws9Mg4N62S-breb2aZHeuAl2Yir6l/view?usp=drivesdkI รับทราบ

สำหรับท่านที่ยัง “ไม่ผ่าน” อาจเกิดจากสาเหตุเขียนผิด ตกหล่น หรือที่พบบ่อย ๆ คือ แบบฟอร์มหน้า Abstract ไม่ถูกต้อง ขอให้แก้ไข แล้วส่งเข้าฟอร์มตรวจแก้ไขครั้งที่ 2 อีกรอบจนกว่าจะผ่าน ทั้งนี้ในรอบที่ 2 เป็นต้นไป ท่านจะต้องรวมไฟล์เก่าที่ทางห้องสมุดแสกนให้ (ที่มีลายมือตรวจแก้ของ อ.ไมเคิล ) รวมเพิ่มแนบมาให้ด้วย เพื่อให้รู้ว่าได้ผ่านการตรวจรอบแรกมาแล้ว มิเช่นนั้น อ.ไมเคิลอาจเข้าใจว่าท่านส่งตรวจครั้งแรก จึงอาจเขียนซ้ำแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นไปอีก แล้วส่งกลับมาให้ท่านแก้ไขอีกรอบ ก็วนกันอยู่อย่างนี้ / หากท่าน “ผ่าน” …ยินดีด้วย ท่านสามารถมารับเอกสารพร้อมลายเซ็น อ.ไมเคิล เรียบร้อยแล้ว ที่ห้องสมุดมารวย มีเจ้าหน้าที่อยู่ทำงาน วันอังคาร-อาทิตย์ (แต่ไม่ได้เปิดบริการให้เข้ามานั่งอ่านหนังสือเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 โดยจำเป็นต้องปิดบริการบางส่วนไปจนถึงวันที่ 18 พ.ค. 2564)

ช่องทางการติดต่อ

กลุ่ม LINE (แบบ Open Chat)

ท่านสามารถ เข้าร่วม “กลุ่ม Abstract แจ้งข่าว” โปรดแตะลิงก์ หรือแสกน QR code ด้านล่างนี้เพื่อเข้าร่วมโอเพนแชท บริการ สอบถาม ตามเรื่องกับเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ ห้องสมุด MBA-มารวย@ม.สยาม ช่วยแก้ปัญหาได้ ยินดีให้บริการ

ไลน์กลุ่มแบบโอเพนแชทนี้ ท่านจะสามารถใช้ชื่ออื่นได้ / เปลี่ยนรูปแทนตัวได้ โดยไม่เชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับโปรไฟล์หลัก

ตรวจ Abstract online ไมเคิล

โทรศัพท์ ติดต่อสอบถามที่ ม.สยาม (คลิกโทร) 02 8678088 แล้วกดปุ่มเบอร์ภายในของห้องสมุดมารวย  คือ 5334

บริการออนไลน์ พัฒนาโดยบรรณารักษ์ห้องสมุดมารวย ร่วมกับ อ.ไมเคิล เพื่อช่วยนักศึกษาใช้ประโยชน์ได้ในช่วงสถานการณ์โควิด นักศึกษาไม่ต้องเดินทางมาติดต่อด้วยตนเอง โปรดติดต่อ เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดมารวย พี่ตุ๊ก กับ พี่อ้อ (ชั้น 6 อาคาร 19) เท่านั้น หอสมุดกลางหรือสำนักหอสมุด ไม่ใช่ผู้พัฒนาระบบ และไม่มีบริการนี้ โปรดติดต่อให้ถูกที่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *