กำหนดการจัดสอบภาษาอังกฤษ ELLIS Placement test

[vc_row u_row_style=”0″ u_row_paralax=”0″ u_row_scheme=”0″ css=”.vc_custom_1559022996765{margin-right: 30px !important;margin-left: 30px !important;}”][vc_column][vc_column_text]

กำหนดการจัดสอบภาษาอังกฤษ (ELLIS Placement Test) เพื่อสำเร็จการศึกษา

English Test/Examination for Graduation (ELLIS Placement Test) for students of Graduate Schools /Siam University in

July 2020

—————————————–

 • Session 1: พุธที่ 8 ก.ค. Wed July 8th เวลาบ่าย 3 โมง (at 15:00 hrs)
 • Session 2: เสาร์ที่ 11 ก.ค. Sat July 11th เวลา 10 โมงเช้า (at 10:00 hrs)
 • Session 3: ๋เสาร์ที่ 11 ก.ค. Sat July 11th เวลา บ่าย 1 โมง (at 13:00 hrs)
 • Session 4: เสาร์ที่ 18 ก.ค. Sat July 18th เวลา 10 โมงเช้า (at 10:00 hrs)
 • Session 5: เสาร์ที่ 18 ก.ค.  Sat July 18th เวลา บ่าย 1 โมง (at 13:00 hrs)
 • Session 6: พุธที่ 22 ก.ค. Wed July 22nd เวลาบ่าย 3 โมง (at 15:00 hrs)

—————————————–

Place: Room A, Financial Lab, 6th Floor of Royal Jubilee Building No.19

Seat reservation must be made in advance at Maruey Library Tel. 02-4570068 ext.5334 during working hours(Tuesday-Friday before 6:00 p.m. /Saturday before 5:00 p.m.) or Tel.081-8224502 (Aj.Sakchai) in case of any further questions

***Rules&Regulations***

 1. Students MUST bring their Student ID card for official test registration and verification on the reserved date & time.
 2. There will be 3 parts of multiple choice exams; Vocabulary Grammar and Listening, and a total test period of 60 minutes
 3. Test Fee will be @ 100 Baht. Cash Receipt will be provided for each student after finishing their exam. and paying their Fee.
 4. In case of any cheating found in the exam room, the wrong-doing student(s) and their involved party/person(if any) will be both reported to their course director, and banned from this English Test for at least 3 months !!!

**Remarks**

 1. The test schedule in the following month shall be announced within the last week of each month on Facebook : Mba SiamInfo

สถานที่สอบ : ห้อง A ศูนย์ปฎิบัติทางการเงิน ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น โดยให้นักศึกษาจองที่นั่งสอบล่วงหน้า ที่ห้องสมุดมารวย@ม.สยาม โทร. 02-4570068 ต่อ 5334 ในวันเวลาทำการ(อังคาร-ศุกร์ ก่อน 18:00 น. /วันเสาร์ ก่อน 17:00 น). หรือโทร. 081-8224502 (อ.ศักดิ์ชัย) ในกรณีที่มีข้อสงสัยอื่นๆ

***กติกาการสอบ***
1. นักศึกษาต้องนำบัตรประจำตัวนักศึกษา มาประกอบการลงทะเบียนสอบ และเพื่อยืนยันตัวตน ในวันเวลาสอบด้วย (หากไม่นำมา จะไม่สามารถเข้าสอบได้)
2. ข้อสอบจะเป็นแบบปรนัย มีทั้งหมด 3 หมวด คือ Vocabulary Grammar และ Listening ใช้เวลาสอบ 60 นาที
3. ค่าใช้จ่ายในการสอบแต่ละรอบ คนละ 100 บาท โดยทางศูนย์ฯจะออกใบเสร็จรับเงินให้ทุกครั้ง หลังนักศึกษาสอบเสร็จ
4. ในกรณีที่ตรวจพบการทุจริตใดๆในห้องสอบ  นักศึกษาเจ้าของบัตรและผู้อื่นเกี่ยวข้อง(เช่น ผู้ที่ปลอมตัวมาสอบแทน) นอกจากถูกระงับการออกผลสอบให้แล้ว จะถูกรายงานการทุจริตต่อหลักสูตรต้นสังกัด รวมทั้งถูกลงโทษห้ามเข้าสอบอีกเป็นระยะเวลาอย่างน้อย  3 เดือน(นับจากวันที่เกิดเหตุดังกล่าว)

สถานที่สอบ : ห้อง A ศูนย์ปฎิบัติทางการเงิน ชั้น6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น โดยต้องจองรอบสอบล่วงหน้าที่ห้องสมุดมารวย โทร. 02-4570068 ต่อ 5334 ในวันอังคาร-วันเสาร์ ก่อน 17.00 น. หรือโทร. 081-8224502 (อ.อ้วน) ในกรณีที่มีข้อสงสัยอื่นๆ


[/vc_column_text][vc_column_text]

โปรแกรม ELLIS คืออะไร

   ELLIS   เป็นโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง การเรียนจะมีลักษณะเป็น interactive multimedia computer  ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนสามารถเลือกเวลาที่ สะดวกและเลือกระดับภาษา ที่เหมาะสมได้ด้วย การสอบวัดระดับ ความรู้ภาษาอังกฤษ
โปรแกรม ELLIS ได้รับการพัฒนาจากนัก ภาษาศาสตร์ชื่อ Dr. Frank Otto โดย ใช้
เวลาในการศึกษาค้นคว้าวิจัยเป็นระยะเวลานาน จนพัฒนาซอฟแวร์นี้ให้มีความสามารถ
ทัดเทียมกับการเรียน ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาที่สอง (English as a Second Language)ที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถโต้ตอบกับโปรแกรมได้ นอกจากนี้ยัง สามารถ
เทียบ กับเนื้อหาภาษา ใน โปรแกรม กับเนื้อหาภาษาอังกฤษที่ใช้สอบของสถาบันต่าง ๆ ได้ ้เช่น TOEIC TOEFL โดยเนื้อหาบทเรียนจะแบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ
– Academic – สำหรับฝึกภาษาอังกฤษทั่วไป มีหลายระดับ ตามความสามารถ
ของผู้เรียน โดยเริ่มตั้งแต่พื้นฐานจนถึงระดับที่สามารถใช้ได้จริง
– Business – สำหรับฝึกภาษาอังกฤษเพื่องานธุรกิจโดยเฉพาะ เช่น การรับ
โทรศัพท์ ศัพท์ที่ใช้ในวงการธุรกิจ เป็นต้น

 

โปรแกรมELLIS

1. Basic English สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มเรียนภาษาอังกฤษ หรือผู้ที่ต้องการ สร้างพื้นฐานของ
การออกเสียงภาษาอังกฤษให้แน่น โดยจะเน้นที่การฝึกออกเสียงตัวอักษรและการผสมเสียงตัวอักษรให้ถูกต้อง คำศัพท์และประโยคง่ายๆ สำหรับกิจวัตรประจำวัน
2. Intro สำหรับผู้ที่ต้องการสร้างทักษะการติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน โดยบทเรียน
จะเน้นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิต เช่น การทักทายและสังสรรค์ การสมัครงาน การพบแพทย์ การเดินทาง นอกจากนี้จะสอนการเน้นเสียง และระดับของเสียงที่ควรออกสำหรับประโยครูปแบบต่างๆ
3. Middle Mastery บทเรียนจะครอบคลุมถึงการใช้ vocabulary, adjectives และ adverbs ที่มีความหมายคล้ายกัน แต่มีระดับของการใช้ที่ต่างกัน การสร้างประโยคด้วยหลักการต่างๆ การแสดงความรู้สึก การสร้างบทสนทนายาวๆ และการใช้ภาษาที่มีบริบททางวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น การใช้สายตาประกอบคำพูด การให้คำชมเป็นต้น
4. Senior Mastery เป็นระดับสูงสุด ซึ่งจะเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ ในการติดต่อสื่อสาร
อยู่เป็นประจำ ผู้ที่เตรียมตัวสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (เช่น TOEIC หรือ TOEFL) หรือผู้ที่เตรียมตัว
ไปเรียนต่อหรือทำงานในต่างประเทศเป็นต้น
5. Placement เป็นข้อสอบเพื่อวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ โดยแบ่งเป็น Vocabulary, Grammar, Listening ผู้สอบจะรู้ว่าตนเองอ่อนหรือเก่งในส่วนใด ต้องปรับปรุงหรือเรียนอะไรเป็นพิเศษบ้าง
6. Master Pronunciation เป็นระดับพิเศษ ใช้สำหรับฝึกออกเสียงโดยเฉพาะ เนื้อหาจะแบ่งออก
เป็นสองส่วน ใหญ่ๆ คือ Instruction และ Practice นอกจากนี้ ในส่วนของการฝึกที่นอกเหนือ จากระดับคำ
หรือ Useful Phrases นั้น ก็จะประกอบไปด้วยการหัดออกเสียงสำนวนพื้นฐานต่างๆ ที่จำเป็น เช่น การปฏิสัมพันธ์กันในวงสังคมการถามเมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับภาษา และ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เป็นต้น

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

QR Code

More Topics