กระบวนการใช้แบบจำลองสารสารเทศอาคารในขั้นตอนโครงการก่อสร้าง

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • กระบวนการใช้แบบจำลองสารสารเทศอาคารในขั้นตอนโครงการก่อสร้าง
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย

กระบวนการใช้แบบจำลองสารสารเทศอาคารในขั้นตอนโครงการก่อสร้าง 

ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Building Information Modelling Implementation Process

ชื่อผู้วิจัย

สุนิตษา เสาระโสดร.สันติ เจริญพรพัฒนา และ ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ 

สาขา วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทคัดย่อ Thai 01_absth.pdf
3 บทคัดย่อ English 01_abseng.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 46