Tags: Cooperative Education

ปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบ อาการของเสียประเภทเพาช์

การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตอาหารสัตว์บรรจุเพ้าซ์

ระบบรายได้ของธุรกิจผลิต และจำหน่ายอาหาร

บัญชีรายได้ธุรกิจรถยนต์มือสอง

การบันทึกลูกหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้าด้วยโปรแกรม MY ACCOUNT

การปฎิบัติงานภายใต้สำนักงานบัญชีคุณภาพ

การบันทึกบัญชีด้วยระบบโปรแกรม Mango ERP for Construction

วงจรเจ้าหนี้ผ่านโปรแกรม Acc-Billing

การควบคุมสินทรัพย์ถาวร

ระบบบัญชีเจ้าหนี้ กรณีศึกษาบริษัท มูราคามิ แอมพาส (ประเทศไทย) จำกัด

การศึกษาและพัฒนาโครงสร้างกล่องบรรจุภัณฑ์จากไม้โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยโครงสร้าง Solid Model

การกำจัดกลิ่นถั่วในน้ำนมถั่วเหลืองดิบโดยใช้แคลเซียมคาร์บอเนตร่วมกับการให้ความร้อน

การผลิตซอสถั่วเหลืองโซเดียมต่ำโดยใช้กระบวนการแยกสารผ่านเยื่อด้วยไฟฟ้า

การศึกษาของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตสินค้าชนิด Filament IQF (Jumbo Stick)

สมบัติทางเคมีกายภาพ จุลินทรีย์ และอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เต้าหู้หลอดไข่ไก่ และเต้าหู้หลอดถั่วเหลืองที่อุณหภูมิต่างๆ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอิมัลชั่นจากฟองเต้าหู้

การประเมินอายุการเก็บรักษาผงปรุงรสบาร์บีคิว

ต้มยำนํ้าข้นบรรจุกระป๋อง

การวิเคราะห์จุดปนเปื้อนเชื้อราและยีสต์ในกระบวนการผลิตวุ้นเส้น

การศึกษาลักษณะการเกิดของเสียจากสินค้าที่ผ่านกระบวนการพาสเจอไรซ์

ศึกษากระบวนการผลิตและตรวจสอบคุณภาพน้ำเต้าหู้

ข้าวพองสับปะรด

สครับสมุนไพรขัดผิวจากกากแครอท

น้ำสลัดครีมเห็ดกับสลัดซีฟู้ด

สวนถาดกับเกลืออโรมากลิ่นส้ม