Tags: Cooperative Education

การศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดให้แก่บริษัท ธนพัฒน์ พลาสติก จำกัด

พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีอิทธิผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าเด็กของ บริษัท  คูล แพลนเน็ต (ประเทศไทย) จํากัด

การศึกษากลยุทธ์ด้านการตลาดของบริษัท สมาย คอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรม จำกัด

พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีอิทธิผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าเด็กของบริษัท คูล แพลนเน็ต (ประเทศไทย) จํากัด

*Pending ไม่มี bookmarks, ไม่มีบทคัดย่อภาษาไทย, บทคัดย่อภาษาอังกฤษไม่มีลายเซ็นต์ไมเคิล การจัดทำข้อมูลการส่งเสริมการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์และผลตอบรับของรถยนต์โตโยต้า สาขาบางแค

การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ของสื่อสิ่งพิมพ์บริษัทราชาการพิมพ์ 2002 จำกัด

พฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้โซเชียลเพื่อส่งเสริมการตลาดของห้างหุ้นส่วนจำกัด เบิร์ดบริการ ขนส่ง

กระบวนการขายแผ่นพื้นสำเร็จรูป บริษัท วงศ์ชัย จำกัด

คู่มือการจัดการการซ่อมบำรุงรถยนต์เชิงป้องกัน

ระบบขายหน้าร้าน

การปรับปรุงชุดจำลองการปลูกพืชแบบระบบปิด

เครื่องมือบริการข้อมูลประจำตัว

ระบบวัดและจัดเก็บข้อมูลแรงดันไฟฟ้าและอุณหภูมิสำหรับตู้ติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์

การจัดทำเครื่องมือตลาดดิจิทัลโดยนำ Motion Graphic E-catalog เพื่อสื่อสารการตลาดออนไลน์ในการสร้างการรับรู้และยอดขาย

ระบบจัดเก็บข้อมูลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์

เปิดเส้นทางใหม่ ทริปสมุทรปราการ บ้านบางน้ำผึ้ง เรียนรู้วิถีชีวิตแบบโฮมสเตย์

ผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าว 4 ภาค (ไส้อั่ว ลาบ คั่วกลิ้ง ต้มยำกุ้ง)

โคมไฟเรซิ่นจากดอกไม้เหลือใช้

เค้กแครอทวีแกนจากบุก

การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแบบ New Normal

ระบบการบริหารงานซ่อมบำรุง

ระบบแสดงผลและควบคุมเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงาน

เว็บแอ๊ปพลิเคชั่นสำหรับบริหารจัดการทรัพย์สินสารสนเทศ

การศึกษามาตรฐานระบบเครือข่ายไร้สายและการติดตั้งอินเทอร์เน็ตไร้สาย บริษัท ดีทแฮล์ม แทรเวิล (ประเทศไทย) จำกัด

ระบบการจัดการกิจกรรมคูปองสะสมแต้ม