ฐานข้อมูล ตีพิมพ์ งานวิจัย SCOPUS คณาจารย์ มหาวิทยาลัยสยาม

เว็บไซต์สำหรับการสืบค้น ฐานข้อมูล ตีพิมพ์ งานวิจัย SCOPUS คณาจารย์ มหาวิทยาลัยสยาม รวบรวมรายการผลงานวิชาการของอาจารย์คณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยสยาม ที่ได้ไปตีพิมพ์ใน สโกปัส (Scopus) ตั้งแต่ปี 2560-2565

อะไรคือ สโกปัส About Scopus

สโกปัส  เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมที่รวมรวมบทคัดย่อและการอ้างอิงจากวารสารวิชาการ โดยมีชื่อบทความมากกว่า 20,000 เรื่องจากสำนักพิมพ์ 5,000 แห่ง ที่เน้นในด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาการ การแพทย์ อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัทแอ็ลเซอเฟียร์ที่ให้ผู้ใช้งานเข้าใช้ผ่านระบบสมาชิก โดยมักจะถูกนำมาเปรียบเทียบกับ Web of Science


การใช้งาน สโกปัส SCOPUS

สามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์สโกปัส ที่ให้บริการดัชนี ข้อมูล รายละเอียดผู้แต่งบทความ รายละเอียดของมหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัย เพิ่มเติมนอกเหนือจากบทคัดย่อ (Abstract) งานวิจัย นอกจานี้ยังมีบริการระบบแจ้งเตือนสำหรับผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ โดยจะได้รับการแจ้งเตือนอัตโนมัติทางอีเมล์ เมื่อได้มีผลงานวิจัยใหม่ ๆ เพิ่มเข้ามาในระบบ รวมถึงแจ้งเตือนยอดการเพิ่มการอ้างอิงในบทความวิชาการนั้น ๆ  เพื่อที่จะได้นำไปใช้ในการคำนวณค่า h-index ของผู้แต่ง ได้อีกด้วย


แหล่งข้อมูลอื่น:


คำสำหรับสืบค้น คำสำคัญ: Scopus search ฐานข้อมูล scopus scopus แปลว่า Scopus journal search วิธีใช้ scopus Scopus ranking scopus คืออะไร Scopus scopus Scopus database

QR Code

More Topics