การประเมินค่าความไม่เป็นเชิงเส้นของเทอร์โมมิเตอร์บริดจ์ความต้านทานสำหรับใช้สอบเทียบ เทอร์โมมิเตอร์ความต้านทานแพลทินัมมาตรฐาน

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การประเมินค่าความไม่เป็นเชิงเส้นของเทอร์โมมิเตอร์บริดจ์ความต้านทานสำหรับใช้สอบเทียบ เทอร์โมมิเตอร์ความต้านทานแพลทินัมมาตรฐาน
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย การประเมินค่าความไม่เป็นเชิงเส้นของเทอร์โมมิเตอร์บริดจ์ความต้านทานสำหรับใช้สอบเทียบ เทอร์โมมิเตอร์ความต้านทานแพลทินัมมาตรฐาน
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Nonlinearity Assessment of Resistance Thermometry Bridges used for the Calibration of Standard Platinum Resistance Thermometer

ชื่อผู้วิจัย

สุทธิเกียรติ ชลลาภ

สาขา วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทความวิชาการ English 01_arteng.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 21