การผลิตคลิปวิดีโอของบริษัท ดิจิทัล อิมแพ็ค สตูดิโอ

Last modified: January 19, 2024
Estimated reading time: 1 min
ชื่อเรื่อง –
Title:
การผลิตคลิปวิดีโอของบริษัท ดิจิทัล อิมแพ็ค สตูดิโอ
Production of Video Clips in Digital Impact Studio
ชื่อผู้เขียน –
Author:
นภนันท์ ศรีปานันท์, Nopphanan Sripanan
อาจารย์ที่ปรึกษา –
Advisor:
อาจารย์สมเกียรติ ศรีเพ็ชร – Mr. Somkiat Sriphech
ชื่อปริญญา –
Degree:
นศ.บ. (ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล) – B.Com.Arts. (Film Television and Digital Media)
ภาควิชา/สาขาวิชา –
Major:
นิเทศศาสตร์ (Communication Arts)
คณะวิชา –
Faculty:
นิเทศศาสตรบัณฑิต – Bachelor of Communication Arts Program
ภาคเรียน/ปีการศึกษา –
Semester/Academic year:
3/2565 (2022)

บทคัดย่อ

รายงานการปฏิบัติสหกิจศึกษาเรื่อง การผลิตคลิปวิดีโอ ของบริษัท ดิจิทัล อิมแพ็ค สตูดิโอ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาขั้นตอนการผลิตคลิปออนไลน์ ประกอบด้วย 3ขั้นตอนหลัก คือ ขั้นเตรียมการก่อนการผลิต ขั้นตอนการถ่ายทำ ขั้นตอนหลังการผลิต

จากการปฏิบัติงานได้เรียนรู้ขั้นตอนการทำงานโปรดักชั่น ตั้งแต่ขั้นตอนเตรียมการก่อนการผลิต ขั้นตอนการถ่ายทำ ขั้นตอนหลังการผลิต การถ่ายภาพ คิดคอนเทนต์งานคอนเสิร์ตเกรซซี่ คาเฟ่ คอนเสิร์ตเจ้านาย คอนเสิร์ตเบน ชลาทิศ และคิดแคปชั่นคอนเทนต์ประจำสัปดาห์ ผู้ช่วยผู้กำกับดูแลความเรียบร้อยภายในกองถ่ายตั้งแต่ติดต่อประสานงานนักแสดง จัดฉากแต่ละซีนตามลำดับภาพ และดูแลความเรียบร้อยภายในกองถ่าย ตัดต่อลำดับภาพ คิดสคริปท์ ใส่เอฟเฟคและใช้โปรแกรมเสริมเพื่อให้งานออกมามีคุณภาพ

ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 16 สัปดาห์ ได้พัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะทางวิชาชีพแล้วยังได้พัฒนาความรู้ที่เรียนมาบูรณาการ ปฏิบัติกับสถานที่จริงทางด้านกราฟฟิกราฟิกดีไซน์ และ Video editor ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การทำงานอย่างมืออาชีพต่อในอนาคต

คำสำคัญ: ตัดต่อวิดีโอออนไลน์ กราฟิกดีไซน์ คอนเทนต์ครีเอเตอร์


Abstract

The purpose of this report on cooperative education “The Video Production of Digital Impact Studio Company” is to study the online video processes: Pre-Production and Post-production.

From the cooperative education, I learned the online video processes: preparation before production, filming, pre-production, production and post-production. I practiced photography, created contents and captions for weekly contents for concerts, such as Gracie Cafe, Royal, Ben Chalatit concerts. I also assisted on filming set: coordinating with the actors, preparing the scenes for shooting, assisting in the filming set, editing, writing scripts, and using Aftereffects for video editing.

Throughout the period of 16 weeks, the student gained knowledge, competence, and professional skills in graphic design and video process that was a preparation before working professionally in the future.

คำสำคัญ: Video editing online, Graphic design, Content Creator


อาจารย์สมเกียรติ ศรีเพ็ชร – Mr. Somkiat Sriphech, นศ.บ. (ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล) – B.Com.Arts. (Film Television and Digital Media), นิเทศศาสตร์ (Communication Arts), นิเทศศาสตรบัณฑิต – Bachelor of Communication Arts Program, 3/2565 (2022)

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 112
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print