Topics: คณะวิทยาศาสตร์

Faculty of Science

คณะวิทยาศาสตร์

You are here:

กรรมวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในการละลายครีมเทียมผงจากแป้งข้าวด้วยวิธีการทำแห้งแบบลูกกลิ้ง

ผลของคาร์บอกซีเมทลิเซลลูโลสต่อสมบัติทางเคมีกายภาพของแป้งผสมและคุณสมบัติของเส้นก๋วยเตี๋ยว

ผลของโซเดียมคลอไรด์และซูโครสต่อการเกิดโฟมและการเกิดอิมัลชันของโปรตีนรำข้าวหอมมะลิ

การวัดความยาวคลื่นแสงเลเซอร์โดยการประมวณผลด้วยโปรแกรม Mathcad และเทคนิคสเปกโตรมิเตอร์อย่างง่าย

อิทธิผลของสารละลายเกลือแคลเซียมและเทคนิคซูวีดต่อคุณลักษณะของแครอทพร้อมบริโภคในระหว่างการเก็บรักษา

การคัดแยกแบคทีเรียกรดแลคติกจากน้ำพริกไทยในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย

การใช้เพคตินจากเปลือกมะกรูดเป็นสารให้ความคงตัวในการผลิตไอศกรีมจากน้ำมะกรูด

เว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนเจอร์ เฮิร์บ

เวิลด์อีเว้นท์บนเว็บไซต์

เว็บไซต์สังเกตการณ์การโอนถ่ายข้อมูลของเวชระเบียน โรงพยาบาลธนบุรี

ระบบสรุปการฝึกอบรมบริษัท ไอที ซัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

การพัฒนาเว็บไซต์นำเสนอสินค้าออนไลน์ บริษัทเอาท์ซอร์สซิฟาย จำกัด

ระบบร้านค้าออนไลน์ กรณีศึกษาร้านวินเทจช็อป

การพัฒนาเว็บไซต์ไทยชิลลี่ฟาร์ม

การพัฒนาเว็ปไซต์ไอทีออเดอร์ออนไลน์

แอปพลิเคชันระบบการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้าภายในองค์กรกัลฟ์

แอปพลิเคชันคาร์แคร์เซอร์วิส

พัฒนาระบบบริหารจัดการแท็กสินค้าผ่านเว็บแอปพลิเคชัน

การแปลงภาษาเอ็กซ์เอ็มแอลเพื่อการบริการลูกค้า

ระบบการขอบริการ