Topics: คณะวิทยาศาสตร์

Faculty of Science

คณะวิทยาศาสตร์

You are here:

เว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนเจอร์ เฮิร์บ

เวิลด์อีเว้นท์บนเว็บไซต์

เว็บไซต์สังเกตการณ์การโอนถ่ายข้อมูลของเวชระเบียน โรงพยาบาลธนบุรี

ระบบสรุปการฝึกอบรมบริษัท ไอที ซัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

การพัฒนาเว็บไซต์นำเสนอสินค้าออนไลน์ บริษัทเอาท์ซอร์สซิฟาย จำกัด

ระบบร้านค้าออนไลน์ กรณีศึกษาร้านวินเทจช็อป

การพัฒนาเว็บไซต์ไทยชิลลี่ฟาร์ม

การพัฒนาเว็ปไซต์ไอทีออเดอร์ออนไลน์

แอปพลิเคชันระบบการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้าภายในองค์กรกัลฟ์

แอปพลิเคชันคาร์แคร์เซอร์วิส

พัฒนาระบบบริหารจัดการแท็กสินค้าผ่านเว็บแอปพลิเคชัน

การแปลงภาษาเอ็กซ์เอ็มแอลเพื่อการบริการลูกค้า

ระบบการขอบริการ

การบำรุงรักษาระบบ Absolute ERP

พัฒนาเว็บไซต์บริษัท พีเอ็นเอ ดิจิตอล จำกัด

อิทธิผลของสารละลายเกลือแคลเซียมและเทคนิคซูวีดต่อคุณลักษณะของแครอทพร้อมบริโภคในระหว่างการเก็บรักษา

การวัดความยาวคลื่นแสงเลเซอร์โดยการประมวณผลด้วยโปรแกรม Mathcad และเทคนิคสเปกโตรมิเตอร์อย่างง่าย

การคัดแยกแบคทีเรียกรดแลคติกจากน้ำพริกไทยในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย

การพัฒนาแอปพลิเคชันส่งเสริมความสัมพันธ์ภายในครอบครัวโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโมบายและเครือข่ายสังคมออนไลน์

การพัฒนาเว็บไซต์ร้านอาหาร Beyond