ข่าวสาร

Jul
01

วิธี เอาลายน้ำออก สำหรับไฟล์ word ที่ไม่สามารถลบหรือเอาออกได้ ตามปกติ

วิธี เอาลายน้ำออก word วิธีเอาภาพลายน้ำออก เหมาะสำหรับผู้ที่ประสบปัญหากับไฟล์ที่ถูกสร้างด้วยโปรแกรม Microsoft office word หรือไฟล์นามสกุล .doc .docx ที่ไม่สามารถ ลบ หรือ เอาภาพลายน้ำออก

DETAIL

ที่ประชุมผู้บริหารหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ (ทปว. หรือ 7PMUS)

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) จัดสรรทุนวิจัย 7 กลุ่มทุนวิจัย เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

DETAIL
Jun
25

7 กลุ่ม ทุนวิจัย เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) จัดสรรทุนวิจัย 7 กลุ่มทุนวิจัย เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

DETAIL

ค้น วารสาร อิเล็กทรอนิกส์ (e-journals) ฟรี ไม่ต้อง login

แหล่งทรัพยากรสำหรับ ค้นหาวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-journals) ฟรี ไม่ต้อง login

DETAIL