งานวิจัย

Abstract หน้าส่วนเสริม

โปรดทราบ/Warning ส่งเป็นไฟล์ .pdf  หน้า Abstract เท่านั้น หากส่ง .docx มา จะไม่ตรวจให้ และ ต้องตั้งชื่อไฟล์ เป็นชื่อตัวเองภาษาอังกฤษ ตามด้วยตัวเลขไอดีนักศึกษา อย่าลืมตรวจดูฟอร์แมตของหน้า Abstract ว่าใช่รูปแบบที่ถูกต้องตามกำหนดของสหกิจหรือไม่ หากพบ อาจารย์ไมเคิลจะไม่ตรวจให้ Please submit only pdf and abstract page format. Must be correct. If found, will not check. If students find that the file is incorrect or incorrect, please correct and send it again. ตั้งชื่อไฟล์ .pdf ด้วยชื่อผู้ส่งภาษาอังกฤษ และตามด้วย […]

By ห้องสมุดมารวย@ม.สยาม | งานวิจัย
DETAIL

ที่ประชุมผู้บริหารหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ (ทปว. หรือ 7PMUS)

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) จัดสรรทุนวิจัย 7 กลุ่มทุนวิจัย เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

DETAIL
Jun
25

7 กลุ่ม ทุนวิจัย เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) จัดสรรทุนวิจัย 7 กลุ่มทุนวิจัย เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

DETAIL