ออกแบบการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ นิทานโมโมทาโร่ฉบับเจ้าป่า บริษัท บุ๊คคาเฟ่ จำกัด (นานามิ สตูดิโอ)

Last modified: July 2, 2024
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อเรื่อง –
Title:
ออกแบบการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ นิทานโมโมทาโร่ฉบับเจ้าป่า บริษัท บุ๊คคาเฟ่ จำกัด (นานามิ สตูดิโอ)
Project 2D Animation Momotaro King of Jungle Version. Book Cafe Co., Ltd.(Nanami Studio)
ชื่อผู้เขียน –
Author:
ขรรค์ชัย สีสด
Khanchai Seesod
อาจารย์ที่ปรึกษา –
Advisor:
อาจารย์ทศพร เทียนศรี – Miss Thossaphorn Tiensri
ชื่อปริญญา –
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์ – Bachelor of Science Program in Animation and Creative Media
ภาควิชา/สาขาวิชา –
Major:
วท.บ. (แอนิเมชั่นและสื่อสร้างสรรค์) – B.Sc. (Animation and Creative Media)
คณะวิชา –
Faculty:
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology)
ภาคเรียน/ปีการศึกษา –
Semester/Academic year:
3/2563 (2020)

บทคัดย่อ

นานามิ สตูดิโอ เป็นบริษัทย่อยของบริษัท บุ๊คคาเฟ่ จำกัด ถูกจัดตั้งขึ้นในปี 2012 เป็นสายธุรกิจใหม่ด้านการบริหารจัดการลิขสิทธิ์ และออกแบบคาแรคเตอร์ โดยจัดตั้งเป็นแอนิเมชันสตูดิโอ ดำเนินธุรกิจด้านการสร้างสรรค์ ผลิต และการให้สิทธิ์คาแรคเตอร์ ด้วยความต้องการของบริษัทที่มุ่งเน้นการสร้างการ์ตูนแอนิเมชัน ที่มีเนื้อหาสนุกสนานเน้นการเล่นมุขตลกขบขัน หรือการล้อเลียน ผู้จัดทำจึงได้รับมอบหมายให้ศึกษา และสร้างสรรค์การ์ตูนแอนิเมชันขึ้นมา 1 เรื่องเป็นตอนพิเศษลงฉายทางช่องยูทูป โดยอ้างอิงเนื้อหาจากนิทานโมโมทาโร่ นำมาดัดแปลงเนื้อเรื่องใหม่เน้นการใช้มุขตลกล้อเลียนในเนื้อเรื่อง เพื่อความสนุกสนานและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้

คำสำคัญ: การ์ตูนแอนิเมชัน, นิทาน, การล้อเลียน


Abstract

Nanami Studio is a subsidiary of Book Cafe Co., Ltd. and was established in 2012 as a new line of copyright management and character design to be established as an animation studio in creativity, production and character authorization business. The company primarily focuses on creating cartoon and fun content focused on playing jokes or mimicry. The author was assigned to study and create one animated cartoon as a special episode that was on YouTube, base on material from Momotaro tale to change the story, emphasizing the use of jokes and parody in the story. The purpose was to be fun and reach the target audience.

คำสำคัญ: Cartoons animation, Tale , Parody


อาจารย์ทศพร เทียนศรี – Miss Thossaphorn Tiensri, วท.บ. (แอนิเมชั่นและสื่อสร้างสรรค์) – B.Sc. (Animation and Creative Media), เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology), วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์ – Bachelor of Science Program in Animation and Creative Media, 1/2564 (2021)

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 11
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code