Category: กิจกรรม
ตรวจบรรณานุกรม

บริการ ตรวจบรรณานุกรม ให้คำแนะนำการเขียนบรรณานุกรมตามหลัก APA จัดทำโดย ห้องสมุดมารวย ม.สยาม

Abstract Editing Service ตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษ
Abstract Check for Research Number

Abstract Editing Service ตรวจรับรองบทคัดย่อภาษาอังกฤษ สำหรับ นักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม เท่านั้น รับรองโดย อ.ไมเคิล สเลเตอร์

นโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อกำหนดของบริการ การลบข้อมูลผู้ใช้

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ จัดทำขึ้นโดย ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสยาม ห้องสมุดให้ความเคารพในสิทธิส่วนบุคคล และให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย จึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้น เพื่อแจ้งแก่ท่านว่า ห้องสมุดมีวิธีปฏิบัติในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อนำไปใช้หรือเปิดเผยอย่างไร โดยมีวัตถุประสงค์ใดบ้าง และมีวิธีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร ตลอดจนสิทธิตามกฎหมายของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลด้วย ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ข้อกำหนดของบริการ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ครอบคลุมการให้บริการทางเว็บไซต์, แอพพลิเคชั่น, โซเชียลมีเดียและช่องทางอื่น ๆ แก่ผู้มาติดต่อกับห้องสมุด และไม่บังคับผู้ใช้บริการต้องมอบข้อมูลใด ๆ กับห้องสมุด โดยไม่ได้แจ้งเตือนให้ทราบก่อน ซึ่งการเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ ได้มีการรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสูงสุดของเรา ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีเข้ารหัสข้อมูลในระดับ 256 บิท (256-bit Encryption) ดังนั้น ท่านยอมรับว่า การที่ท่านใช้บริการของหอสมุด ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ หรือการให้ข้อมูลกับห้องสมุด ถือว่าท่านได้ยอมรับวิธีปฏิบัติของห้องสมุดตามที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว ทั้งนี้ ห้องสมุดได้มีนโยบายในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการให้มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ จึงอาจมีการปรับปรุงความปลอดภัย หรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว จึงขอให้ท่านตรวจสอบนโยบายนี้เป็นระยะ ๆ เพื่อที่ท่านจะได้ทราบนโยบายความเป็นส่วนตัวล่าสุดของห้องสมุด การลบข้อมูลผู้ใช้ Aboute User

Research upload guide

ภาพตัวอย่าง ขั้นตอนการอัปโหลดงานวิจัย Sample image of research upload process   ตรวจบรรณานุกรม หรือ Reference ให้ถูกต้องก่อนที่จะอัปโหลดไฟล์  คลิกตรงนี้  เพื่อส่งตรวจ reference ออนไลน์  ถ้าเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าท่านเขียนผิด จะถูกตีกลับ แขวนไว้ ท่านจะต้องแก้ไขให้ถูกต้องเสียก่อน Check the bibliography or reference to be correct before uploading the file. Click here to send the reference online. If the staff finds that you wrote wrongly, it will

Faculty-คณะวิชา

Bachelor Degrees International College Law Communication Arts Business Administration Nursing Science Engineering Liberal Arts Information Technology Master Degrees LLM M.Ed. M.Eng MAP MAPD MBA IMBA Ms.IT Doctoral Degrees Ph.D. Ed Ph.D.DBA Ph.DP.IT Ph.D. in Management   Faculty-คณะวิชา

Plagiarism Checker by Grammarly

[vc_row u_row_style=”0″ u_row_paralax=”0″ u_row_scheme=”0″ css=”.vc_custom_1557223432075{margin-right: 30px !important;margin-left: 30px !important;}”][vc_column][vc_column_text] Before submitting the report to the advisor. Students will have to check the percentage of similarities with other people’s articles. It’s called checking plagiarism. You have to do it yourself with the Grammarly program.   The first step. You will need

ELLIS Placement Test
กำหนดการจัดสอบภาษาอังกฤษ ELLIS Placement test

[vc_row u_row_style=”0″ u_row_paralax=”0″ u_row_scheme=”0″ css=”.vc_custom_1559022996765{margin-right: 30px !important;margin-left: 30px !important;}”][vc_column][vc_column_text] กำหนดการจัดสอบภาษาอังกฤษ (ELLIS Placement Test) เพื่อสำเร็จการศึกษา English Test/Examination for Graduation (ELLIS Placement Test) for students of Graduate Schools /Siam University in July 2020 —————————————– Session 1: พุธที่ 8 ก.ค. Wed July 8th เวลาบ่าย 3 โมง (at 15:00 hrs) Session 2: เสาร์ที่ 11 ก.ค.