กิจกรรม

Jan
17

บริการให้คำแนะนำการเขียน reference และ ตรวจบรรณานุกรม รูปแบบ APA

บริการให้คำแนะนำการเขียนบรรณานุกรมตามหลัก APA ตรวจสอบการเขียนบรรณานุกรม ก่อนเผยแพร่บนเว็บไซต์ e-research.siam.edu

DETAIL

นโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อกำหนดของบริการ การลบข้อมูลผู้ใช้

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ จัดทำขึ้นโดย ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสยาม ห้องสมุดให้ความเคารพในสิทธิส่วนบุคคล และให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย จึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้น เพื่อแจ้งแก่ท่านว่า ห้องสมุดมีวิธีปฏิบัติในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อนำไปใช้หรือเปิดเผยอย่างไร โดยมีวัตถุประสงค์ใดบ้าง และมีวิธีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร ตลอดจนสิทธิตามกฎหมายของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลด้วย ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ข้อกำหนดของบริการ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ครอบคลุมการให้บริการทางเว็บไซต์, แอพพลิเคชั่น, โซเชียลมีเดียและช่องทางอื่น ๆ แก่ผู้มาติดต่อกับห้องสมุด และไม่บังคับผู้ใช้บริการต้องมอบข้อมูลใด ๆ กับห้องสมุด โดยไม่ได้แจ้งเตือนให้ทราบก่อน ซึ่งการเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ ได้มีการรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสูงสุดของเรา ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีเข้ารหัสข้อมูลในระดับ 256 บิท (256-bit Encryption) ดังนั้น ท่านยอมรับว่า การที่ท่านใช้บริการของหอสมุด ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ หรือการให้ข้อมูลกับห้องสมุด ถือว่าท่านได้ยอมรับวิธีปฏิบัติของห้องสมุดตามที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว ทั้งนี้ ห้องสมุดได้มีนโยบายในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการให้มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ จึงอาจมีการปรับปรุงความปลอดภัย หรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว จึงขอให้ท่านตรวจสอบนโยบายนี้เป็นระยะ ๆ เพื่อที่ท่านจะได้ทราบนโยบายความเป็นส่วนตัวล่าสุดของห้องสมุด การลบข้อมูลผู้ใช้ Aboute User Data Deletion คำแนะนำ เกี่ยวกับสิทธิ์ในการล้างข้อมูลผู้ใช้งานแอพที่เกี่ยวข้องกับเฟซบุ๊ค  เฟซบุ๊ก ได้เปิดใช้งานฟีเจอร์ […]

DETAIL

Research upload guide

ภาพตัวอย่าง ขั้นตอนการอัปโหลดงานวิจัย (แบบละเอียดยิบย่อย..)   * โปรดระวัง !  ก่อนที่ท่านจะอัปโหลดไฟล์และเขียนโพสผลงานของท่าน รบกวนตรวจ บรรณานุกรม หรือ Reference ให้ถูกต้องก่อน หากท่านไม่แน่ใจติดต่อห้องสมุดมารวย เบอร์โทรภายใน: 5334 เพื่อพูดคุยรายละเอียด  เนื่องจาก หากท่านอัปโหลดขึ้นไปแล้วปรากฎว่า เขียนบรรณานุกรมผิดหลัก APA 6th  ก็จะถูกตีกลับให้ไปแก้ไขให้ถูกต้องเสียก่อน และต้องอัปโหลดใหม่หมด อีกครั้ง   เมื่อพร้อมแล้ว มาเริ่มกันเลย เข้าสู่ระบบสมาชิกเว็บไซต์ e-research.siam.edu เลื่อนเมาส์ไปที่เมนู Home คลิกที่ สมาชิก-เข้าสู่ระบบ     อาจารย์ทุกท่านต้องเข้าสู่ระบบด้วยเฟซบุ๊กคณะ หากไม่มี  สามารถสมัครใหม่ หรือใช้เฟซบุ๊กส่วนตัวก็ได้ ส่วนนี้สงวนเฉพาะอาจารย์มหาวิทยาลัยสยาม เท่านั้น   เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว สิ่งแรกเลยก็คือ อัปโหลดไฟล์ PDF แล้วรับรหัส ภาพตัวอย่างด้านล่าง:  ให้สังเกต หัวข้อ 1. ลูกศรชี้ไปที่ Media คลิกเปิด […]

DETAIL

Faculty-คณะวิชา

Bachelor Degrees International College Law Communication Arts Business Administration Nursing Science Engineering Liberal Arts Information Technology Master Degrees LLM M.Ed. M.Eng MAP MAPD MBA IMBA Ms.IT Doctoral Degrees Ph.D. Ed Ph.D.DBA Ph.DP.IT Ph.D. in Management   Faculty-คณะวิชา

DETAIL

Plagiarism Checker by Grammarly

Before submitting the report to the advisor. Students will have to check the percentage of similarities with other people's articles. It's called checking plagiarism. You have to do it yourself with the Grammarly program.   The first step. You will need to separate the files into each chapter. Name each file as your name. For [...]
DETAIL
May
01

กำหนดการจัดสอบภาษาอังกฤษ ELLIS Placement test

กำหนดการจัดสอบภาษาอังกฤษ (ELLIS Placement Test) เพื่อสำเร็จการศึกษา English Test/Examination for Graduation (ELLIS Placement Test) for students of Graduate Schools /Siam University in July 2020 ----------------------------------------- Session 1: พุธที่ 8 ก.ค. Wed July 8th เวลาบ่าย 3 โมง (at 15:00 hrs) Session 2: เสาร์ที่ 11 ก.ค. Sat July 11th เวลา 10 โมงเช้า (at 10:00 hrs) Session 3: ๋เสาร์ที่ 11 ก.ค. [...]
DETAIL