Tags: การตลาด 3/2560

สินเชื่อเคหะธนาคารออมสิน สาขาพระสมุทรเจดีย์

การศึกษาการปฎิบัติงานที่ปรึกษาฝ่ายขายของบริษัทโตโยต้าเค.มอเตอร์ส ผู้จัดจำหน่ายโตโยต้า จำกัด (สาขาเจริญกรุง)

การโฆษณาสินค้า เครื่องสำอาง Luminesce ด้วยสื่อโซเซียล บริษัท นิวไลน์ แอพโพรช จำกัด

การศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดให้แก่บริษัท ธนพัฒน์ พลาสติก จำกัด

พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีอิทธิผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าเด็กของ บริษัท  คูล แพลนเน็ต (ประเทศไทย) จํากัด

การศึกษากลยุทธ์ด้านการตลาดของบริษัท สมาย คอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรม จำกัด

พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีอิทธิผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าเด็กของบริษัท คูล แพลนเน็ต (ประเทศไทย) จํากัด

การส่งเสริมและการขายของบริษัทโตโยต้า จำกัด