Tags: การโฆษณา 3/2561

ขั้นตอนการเขียนคอนเทนต์เพื่อโปรโมทเว็ปไซต์และเพจของบริษัทมิตรมายา ปี พ.ศ. 2562

การถ่ายวีดีโอเพื่อโฆษณาการบริการผ่านสื่อออนไลน์ของโรงแรม Cinnamon Residence เพื่อโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์

การศึกษาขั้นตอนการประสานงานลูกค้าในตำแหน่ง Project Manager ของบริษัท เดอะ เว็บไฟลท์ จำกัด ปี พ.ศ.2562 กรณีศึกษาการประสานงาน บริษัท เดอะ เว็บไฟลท์ จำกัด

ขั้นตอนการผลิตสื่อโฆษณาออนไลน์ ห้องอาหาร เฌอเอม ของ โรงแรมซินนาม่อน เรสซิเดนซ์ พ.ศ.2562

ขั้นตอนการผลิตภาพเคลื่อนไหวสำหรับโฆษณางานเซาท์เทิร์น มาร์เก็ต เอ็กซ์โป 2019 โดย บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ แองเจิล เมจิค

การผลิตสื่อเพื่อนำเสนอผลงานของบริษัทสยามภูมิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อส่งเสริมการขาย ของ ผลิตภัณฑ์ IGGOO บริษัท ดิลอิ้งค์ จำกัด

การปฏิบัติงานการถ่ายภาพนิ่งและวีดิโอเพื่อการโฆษณาของ รายการช็อปชาแนล

การจัดทำแบนเนอร์สำหรับโฆษณาสินค้าบนเว็บไซต์เยลโลเพจเจสและแคตตาล็อกสินค้าบริษัท ว.พลาสติก

การเป็นช่างภาพและผู้ช่วยช่างภาพของ บริษัท เหมฤทธิ์ จำกัด